ad

Buikpijn bij kinderen: waarop moet u letten?

Laatst bijgewerkt: september 2013
kind-huilt_170_400_03.jpg

nieuws Buikpijn komt veel voor bij kinderen. Van de kinderen op lagere schoolleeftijd heeft tien tot zelfs dertig procent er regelmatig last van. Behalve buikpijn hebben deze kinderen vaak ook andere klachten zoals misselijkheid, verstopping of diarree.
De klachten van kinderen met buikpijn kunnen erg verschillen. Soms is de buikpijn heel hevig, maar ook weer snel over. Dit noemen we acute buikpijn. In andere gevallen zijn de klachten minder hevig, maar wel langdurig aanwezig. We spreken dan van chronische of terugkerende buikpijn.
Bij kinderen die nog niet spreken, is het zeer moeilijk uit te maken waar het kind pijn heeft, en ook grotere kinderen drukken de plaats en de kenmerken van de pijn niet steeds duidelijk uit. Maar zelfs oudere kinderen kunnen het moeilijk hebben de juiste plaats en de intensiteit van de pijn te beschrijven.
Als een kind jonger dan 2 jaar langer dan 1 uur weent of kreunt, als zijn gezicht bleek en verbeten is en zijn beentjes ingetrokken zijn, moet men alleszins denken aan buikpijn.
Het bijhouden van een dagboek kan zinvol zijn. Het geeft een beeld van de frequentie, de duur, de aard, de dag en het tijdstip van de pijnaanval en wat eraan voorafging. Was het bijvoorbeeld een ruzie, veel eten of opzien tegen school? Door de pijn een cijfer te geven, kan een beeld worden gevormd van de ernst.
Buikpijn bij kinderen kan verschillende oorzaken hebben. Meestal wordt er geen duidelijke lichamelijke oorzaak gevonden. Kinderen klagen echter nooit zomaar over buikpijn. Ook al is er geen lichamelijke oorzaak, er is altijd een reden voor de buikpijn. In 90 % van de gevallen zouden stress, spanningen of psychische problemen aan de basis liggen.

Een lichamelijke oorzaak is waarschijnlijk als:
• de buikpijn op een andere plaats zit dan rond de navel (bijvoorbeeld: pijn in de lies, pijn in de balzak). Hoe verder de pijn van de navel afligt, hoe groter de kans op een lichamelijke oorzaak;
• de buikpijn samengaat met afwijkingen in de ontlasting (bijvoorbeeld: continu diarree, bloed bij de ontlasting);
• de buikpijn samengaat met afwijkingen bij het plassen (bijvoorbeeld: vaak plassen of pijn bij plassen, weer in bed plassen na eerder droog geweest te zijn);
• de buikpijn samengaat met koorts, gewichtsverlies, gewrichtsklachten of huiduitslag;
• de buikpijn samengaat met stoornissen die ongewoon zijn of als de buikpijn veel heftiger is of langer duurt dan normaal.


bron: Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen - www.mlds.nl

ad


pub