ad

Bronchiolitis: wat moet u doen?

Laatst bijgewerkt: november 2011
kind-mama-170_170.jpg

nieuws Het is onmogelijk om kinderen volledig te beschermen van bronchiolitis. De virussen verantwoordelijk voor bronchiolitis bij zuigelingen, in het bijzonder het respiratoir syncytieel virus (RSV), zijn erg besmettelijk. De infectie wordt overgedragen door druppeltjes die vrijkomen bij niezen en hoesten, maar ook wanneer het kind in aanraking komt met besmette oppervlakken of voorwerpen en vervolgens de vingers naar de neus, de mond of de ogen brengt.

Er bestaan enkele vuistregels die je als ouder moet kennen om het risico op een RSV-infectie te verminderen.

• De handen wassen met water en zeep alvorens je een kind aanraakt of verzorgt (met eenvoudige zeep kan het virus al onwerkzaam worden gemaakt);

• Gebruik wegwerpzakdoeken: hierop sterft het RSV-virus binnen het uur. Laat zeker geen bevuilde zakdoeken rondslingeren;

• Reinig en ontsmet regelmatig het speelgoed van kleine kinderen

• Fopspenen, kopjes, glas of bestek van een ziek kind niet in de mond nemen;

• Laat verkouden personen niet in de buurt van kinderen komen. Als u zelf verkouden of grieperig bent, was dan steeds u handen voor en na contact met u baby en draag eventueel een
maskertje.

• Vermijd rokerige ruimten en roken in het bijzijn van het kind;

Vermijd, indien mogelijk, kinderdagverblijven;

• Neem het kind gedurende het RSV-seizoen niet mee naar openbare plaatsen. Dit geldt zeker kinderen jonger dan 2 maanden;

• Een gezond kind niet in dezelfde kamer als een ziek kind laten slapen;

• de kamer van het kind dagelijks verluchten en de temperatuur onder de 19°C houden;

• Bij kinderen die een groot risico op een RSV-infectie lopen (vooral prematuren en baby’s met ademhalingsproblemen) kan de kinderarts beslissen om maandelijks een preventieve intramusculaire injectie met een humaan antilichaam toe te dienen. Voor deze risicopatiëntjes wordt deze behandeling terugbetaald.

Behandeling

Voor de meeste kinderen met een lichte infectie is geen specifieke behandeling nodig.

• De koorts kan worden verminderd met paracetamol.

• Het is raadzaam om regelmatig de neus van het kind vrij te maken, het kind vaak te laten drinken en zijn maaltijden te spreiden. Bovendien moet de ruimte goed worden verlucht en tabaksrook worden vermeden.

• Geef geen hoestsiroop aan het kind.

• Soms zijn aërosols of inhalatiemiddelen nodig om vernauwing van de bronchi tegen te gaan.

• De arts schrijft soms ook kinesitherapie voor om de opgestapelde slijmen in de luchtwegen weg te werken. Deze therapie levert in het algemeen uitstekende resultaten op.

• Wanneer het kind grote moeilijkheden ondervindt om te ademen of te eten, moet het worden opgenomen in het ziekenhuis omdat er dan hypoxemie (een verminderd zuurstofgehalte in het bloed) en/of dehydratatie dreigt.

In het ziekenhuis kan het kind opgevolgd worden om zo nodig zuurstof te krijgen en te voeden met behulp van een sonde tussen neus en maag. In zeldzame gevallen is kunstmatige ademhaling nodig.

Meer info
www.bronchio.be
www.zegneetegenrsv.be




Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
ad
volgopfacebook

volgopinstagram

pub