ad

Moet u na een verwonding ingeënt worden tegen tetanus?

Laatst bijgewerkt: maart 2011
spijker-roest-170_400-03.jpg

nieuws Of u na een huidwonde een extra tetanusvaccinatie moet krijgen, is onder meer afhankelijk van het type wonde en vooral van de vraag of u al dan niet gevaccineerd werd tegen tetanus en hoe lang de laatste herhalingsvaccinatie werd toegediend. Die wordt best om de 10 jaar toegediend.

Risicowonden
Het is zeer moeilijk uit te maken in welk geval er wel of geen risico is op tetanus. Daarom is het des te belangrijker dat iedereen minstens een volledige basisvaccinatie laat uitvoeren en de herhalingsvaccinaties laat toedienen.
In volgende gevallen moet men alleszins rekening houden met een mogelijk tetanusrisico:
• Kneus- en verbrijzelwonden;
• Bijtwonden;
• Steekwonden, bv. van een naald, nagel, splinter, een dun takje, een doorn, enz. Vaak zijn het kleine wondjes, maar net die kunnen de ideale omstandigheden bieden: namelijk relatief diepe wonden zonder zuurstof;
• Wonden die met aarde of dierlijke uitwerpselen werden bevuild;
• Wonden die niet binnen de 6 uur verzorgd werden;
• Ook chronische wonden, bv. beenzweren of doorligwonden, kunnen met tetanus-bacteriën vervuild geraken. Er lijkt ook een iets groter risico te zijn voor mensen met diabetes.

Vaccinatietoestand
Geen of onzekere basisvaccinatie
Iedereen geboren voor 1944 loopt het risico nooit een basisvaccinatie te hebben gehad. De vaccinatietoestand van deze mensen zou altijd moeten worden nagegaan bij bezoek aan een dienst spoedgevallen of de huisarts na een verwonding. In geval van twijfel over de vaccinatietoestand (ook voor jongere mensen) start men onmiddelijk met de basisvaccinatie (die drie injecties vereist, gespreid over meerdere maanden).
Indien de wonde een tetanusrisico inhoudt, zullen ook zo snel mogelijk antistoffen (immunoglobulinen) tegen tetanus worden toegediend.

De laatste herhalingsvaccinatie tegen tetanus werd langer dan 20 jaar geleden toegediend:
Bij elke verwonding, ook bij oppervlakkige en schone wonden, worden twee dosissen tegengif (anatoxine) ingespoten: de eerste dosis zo snel mogelijk, de tweede dosis na 6 maanden. In geval van een risicowonde moeten ook altijd antistoffen (immunoglobulinen) worden toegediend.
Bovendien zal de arts onmiddellijk een inspuiting met het vaccin tegen difterie/tetanus (Tedivax pro adulto®) geven. Na 6 maanden volgt een tweede inspuiting.

De laatste herhalingsvaccinatie werd langer dan 10 jaar geleden toegediend:
Bij elke verwonding, ook bij oppervlakkige en schone wonden, wordt één dosis tegengif (anatoxine) ingespoten. In geval van een risicowonde moeten ook altijd antistoffen (immunoglobulinen) worden toegediend. Bovendien zal de arts een eenmalige inspuiting met het vaccin tegen difterie/tetanus toedienen (Tedivax pro adulto®).

De laatste herhalingsvaccinatie werd langer dan 5 jaar geleden toegediend:
In geval van een risicowonde moet 1 dosis tegengif (anatoxine) worden ingespoten. Antistoffen (immunoglobulinen) zijn niet nodig.

De laatste herhalingsvaccinatie werd minder dan 5 jaar geleden toegediend:
Er zijn geen specifieke maatregelen nodig, ook niet bij een risicowonde.


bron: Hoge Gezondheidsraad

ad


pub