Breng geen hondsdolheid mee uit het buitenland

nieuws België is officiëel vrij van hondsdolheid of rabiës. Omdat hondsdolheid nog wel voorkomt in andere Europese landen en vooral buiten Europa, gelden strenge regels wanneer u met uw huisdier naar het buitenland reist en wanneer u een dier uit het uit het buitenland wilt meebrengen.

Eind 2007 en begin 2008 werden in ons land twee gevallen van rabiës vastgesteld. In beide gevallen werd een besmette hond, die geen symptomen vertoonde, illegaal ingevoerd vanuit Marokko. Toen maanden later de symptomen zichtbaar werden, moesten een noodvaccinatie en een antiserum worden toegediend aan in totaal bijna 100 mensen.

In België geldt een verplichte vaccinatie van honden, katten en fretten wanneer deze reizen naar andere Lidstaten of derde landen. In bepaalde gevallen moeten ook honden in België gevaccineerd worden. Voor het binnenbrengen van gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) in België of voor het terugkeren met uw huisdier van op vakantie, hoe kort ook, zijn heel strenge sanitaire regels van kracht.
Neem het best tijdig contact op met uw dierenarts of met de Provinciale Controle Eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in uw buurt.

In België is rabiësvaccinatie verplicht:

• Voor alle honden ten zuiden van Samber en Maas.
• Voor alle honden die hun eigenaar vergezellen naar campings of caravanparken eender waar in België.
• Bij vervoer van gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) van België naar een andere EU-lidstaat.
• Wanneer uit derde landen afkomstige gezelschapsdieren worden binnengebracht. In dat geval gelden bijzondere voorschriften.

Om tegen hondsdolheid gevaccineerd te kunnen worden, moet het dier geïdentificeerd zijn en een Europees paspoort hebben. De dierenarts kan het dier indien nodig op het ogenblik van de vaccinatie zelf nog identificeren en een paspoort bezorgen.

De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend volgens de instructies in de bijsluiter en wordt in het Europees paspoort ingeschreven. Voor een eerste of zogenaamde primovaccinatie begint die termijn ten vroegste 21 dagen na de inenting te lopen. Een hervaccinatie binnen de geldigheidsduur geldt onmiddellijk, buiten de geldigheidsduur wordt die als een primovaccinatie beschouwd.

U reist met een huisdier naar het buitenland

• Het dier (hond, kat of fret) moet ingeënt zijn tegen rabiës. Uw huisdier moet gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid) en dit minimaal 21 dagen voor de reis in geval van een eerste vaccinatie, ook primovaccinatie genoemd. De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend volgens de instructies in de bijsluiter en in het paspoort ingeschreven. Voor een primovaccinatie begint die termijn ten vroegste 21 dagen na de toepassing te lopen. Een hervaccinatie binnen de geldigheidsduur geldt onmiddellijk, buiten de geldigheidsduur wordt die als een primovaccinatie beschouwd.
Dit is om te voorkomen dat uw hond of kat besmet zou raken, na contact met een geïnfecteerd dier in het buitenland.

• Het moet geïdentificeerd zijn met een microchip. De tatoeage mag wel nog als ze voor die datum werd geplaatst en duidelijk leesbaar is, maar niet als u naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Malta reist.
• Om te reizen naar Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Malta moet u geen bloedonderzoek meer voorleggen dat bewijst dat uw huisdier immuun is tegen hondsdolheid.
Voor Zweden is ook geen behandeling tegen de worm Echinococcus multilocularis meer vereist, voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Malta wel. De behandeling moet ten vroegste 120 uur en te laatste 24 uur vóór de geplande binnenkomst in één van die vier lidstaten gebeuren.
• Een behandeling tegen teken is vanaf 1 januari 2012 voor geen enkele lidstaat van de Europese Unie meer vereist.

• Reizen met meer dan 5 dieren
Als u reist met meer dan 5 dieren, moet u de regels voor commercieel vervoer naleven. De dieren moeten een klinisch onderzoek ondergaan en hun paspoort moet worden aangevuld met een bijkomend certificaat dat wordt uitgegeven door de Provinciale Controle Eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV).

• Reizen met dieren jonger dan drie maanden
Dieren die jonger zijn dan drie maanden en niet gevaccineerd zijn tegen rabiës, worden niet toegelaten in Italië, Frankrijk, Finland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Zweden.

U reist met huisdieren naar België vanuit een ander EU-land

Om met uw huisdier (hond, kat, fret) vanuit andere lidstaten van de Europese Unie naar België te kunnen reizen, moet u aan deze voorwaarden voldoen:

• Identificatie en registratie
Het dier moet geïdentificeerd zijn met een microchip of tatoeage (duidelijk leesbaar en geplaatst voor 03/07/2011). De microchip moet voldoen aan ISO-norm 11784 en gebaseerd zijn op HDX- of FDX-B-technologie. Hij moet gelezen kunnen worden door een uitleesapparaat dat voldoet aan ISO-norm 11785.
De identificatie van uw huisdier moet vermeld zijn in een paspoort dat voldoet aan het Europees model en aan de afleveringsmodaliteiten van de nationale overheid. Zie daarvoor op de website van het FAVV.

• Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës)
Het dier moet gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid volgens de aanbevelingen van de producent van het vaccin. De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend op basis van de instructies in de bijsluiter van het vaccin en wordt in het paspoort ingeschreven.

De geldigheidsduur van een eerste of zogenaamde primovaccinatie begint ten vroegste 21 dagen na de toepassing te lopen. Een hervaccinatie binnen de geldigheidsduur geldt onmiddellijk. Een vaccinatie die buiten de geldigheidsduur is geplaatst, wordt als een primovaccinatie beschouwd. De dierenarts kan de vaccinatie pas in het paspoort vermelden als hij de identificatie heeft gecontroleerd.
Vaccinatie tegen rabiës kan slechts als geldig worden beschouwd indien toegediend na inbrenging van de microchip/tattoo (identificatie)

• Reizen met meer dan 5 dieren
Als u met meer dan 5 honden, katten en fretten reist, moet u aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:
De dieren moeten binnen de 24 uren vóór het vertrek door een officiële dierenarts klinisch onderzocht worden;
De officiële dierenarts van de lidstaat van oorsprong moet een certificaat afleveren.

• Reizen met dieren jonger dan 3 maanden
Dieren jonger dan 3 maanden afkomstig uit andere EU-landen en niet gevaccineerd tegen rabiës mogen niet naar België reizen, tenzij ze afkomstig zijn uit de rabiësvrije landen uit de lijst hieronder. De eigenaar moet wel een ondertekende verklaring opstellen die bevestigt dat het dier sinds zijn geboorte op zijn geboorteplaats heeft verbleven en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met rabiës.

Landen die vrij zijn van rabiës (OIE):
- Andorra
- Cyprus
- Denemarken
- Duitsland
- Groot Hertogdom Luxemburg
- Finland
- Frankrijk
- Ierland
- Liechtenstein
- Nederland
- Noorwegen
- Malta
- Monaco
- Oostenrijk
- Portugal
- San Marino
- Spanje
- Tsjechië
- Vaticaanstad
- Verenigd Koninkrijk
- IJsland
- Zweden
- Zwitserland

U reist vanuit België naar derde landen en terug

De voorwaarden worden bepaald door het land van bestemming.

• Identificatie en registratie
Aangezien het EU-paspoort enkel is opgesteld in de taal van het land van uitgifte en het Engels, is het mogelijk dat het derde land een certificaat eist in zijn eigen taal.

• Vaccinatie tegen hondsdolheid
Landen buiten de Europese Unie aanvaarden meestal slechts een geldigheidsduur van 1 jaar voor de vaccinatie tegen hondsdolheid. Bovendien eisen een aantal landen naast het paspoort ook nog een afzonderlijk vaccinatiecertificaat en een gezondheidscertificaat.

• Legalisatie van documenten
Landen buiten de Europese Unie eisen dat voor de invoer van katten of honden, het vaccinatiecertificaat of het gestandaardiseerde EU-paspoort wordt gelegaliseerd door een officiële dierenarts die werkzaam is bij de overheid.

De officiële diensten die het gezondheidscertificaat en/of het paspoort kunnen legaliseren, zijn:
De FOD Volksgezondheid, dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten:
Dr. Willem D’Hooghe (NL): willem.dhooghe@gezondheid.belgie.be
Dr. Daphné Tamigniaux (FR): daphne.tamigniaux@sante.belgique.be
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): Provinciale Controle Eenheid (PCE) van uw provincie

Sommige landen eisen dat de handtekening van de overheid eveneens gelegaliseerd wordt door Buitenlandse Zaken en/of hun ambassade in België. Voor de juiste voorwaarden en procedure kunt u dus best steeds contact opnemen met de ambassade van het betrokken land.

Terugkeer naar België na een reis naar een land buiten de Europese Unie

Als u terugkeert vanuit een land dat rabiësvrij is (Annex II, deel B, sectie 2 en deel C van de Europese verordening (EG) nr. 998/2003) gelden dezelfde regels als voor het reizen binnen de Europese Unie.

Voor terugkeer uit een land dat niet voorkomt op deze lijst moet een serologisch bloedonderzoek op antistoffen tegen rabiës worden uitgevoerd vóór het vertrek uit België, door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Reizen met dieren jonger dan drie maanden
De voorwaarden worden bepaald door het land van bestemming, neem voor uw vertrek contact op met de ambassade.

Reizen met een hond, kat of fret vanuit derde landen naar België
Gezelschapsdieren die vanuit een niet-EU-land naar België reizen, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

Identificatie
De dieren moeten geïdentificeerd zijn met een microchip of tatoeage (duidelijk leesbaar en geplaatst voor 03/07/2011). De microchip moet voldoen aan ISO-norm 11784 en gebaseerd zijn op HDX- of FDX-B-technologie. Hij moet gelezen kunnen worden door een uitleesapparaat dat voldoet aan ISO-norm 11785.

Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës)
Uw huisdier moet gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid) en dit minimaal 21 dagen voor de reis in geval van een eerste vaccinatie, ook primovaccinatie genoemd.
De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend volgens de instructies in de bijsluiter en in het paspoort ingeschreven.

Voor een primovaccinatie begint die termijn ten vroegste 21 dagen na de toepassing te lopen. Een hervaccinatie binnen de geldigheidsduur geldt onmiddellijk, buiten de geldigheidsduur wordt die als een primovaccinatie beschouwd.
Vaccinatie tegen rabiës kan slechts als geldig worden beschouwd indien toegediend na inbrenging van de microchip / tattoo (identificatie)

Bloedonderzoek op antistoffen tegen hondsdolheid
Het serologisch onderzoek op antistoffen tegen rabiës is niet vereist als het land van herkomst voorkomt op Annex II, deel B, sectie 2 en deel C van de Europese verordening (EG) nr. 998/2003.

Voor alle andere landen geldt dat het bloedonderzoek minimaal 30 dagen na de vaccinatie en minimaal 3 maanden vóór de reis moet worden uitgevoerd. De test moet gebeuren in een laboratorium dat erkend is door de EU. Verifieer steeds of de erkenning van het laboratorium niet verlopen is.

Certificaat
Een gezondheidscertificaat moet worden afgeleverd door een officiële dierenarts van het land van oorsprong maximum 10 dagen vóór het vertrek. Het certificaat blijft 4 maanden geldig. Indien een bloedonderzoek vereist is, moet u ook het analysebulletin met het resultaat kunnen voorleggen.

Reizen met meer dan 5 dieren
Als u reist met meer dan 5 honden, katten en fretten, moeten de dieren aan nijkomende voorwaarden voldoen:
De dieren moeten door een officiële dierenarts klinisch onderzocht worden binnen de 24 uren vóór het vertrek
De officiële dierenarts van het land van oorsprong moet een bijzonder certificaat (model vastgelegd door de Europese Unie) afleveren in plaats van het bovenvermelde certificaat

Reizen naar België met dieren jonger dan 3 maanden
Dieren jonger dan 3 maanden afkomstig uit landen buiten de Europese Unie en niet gevaccineerd tegen rabiës mogen niet naar België reizen, tenzij ze afkomstig zijn uit de rabiësvrije landen IJsland, Noorwegen of Zwitserland. De eigenaar moet wel een ondertekende verklaring opstellen die bevestigt dat het dier sinds zijn geboorte op zijn geboorteplaats heeft verbleven en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met rabiës.

Reizen met andere gezelschapsdieren
Voor het reizen met andere gezelschapsdieren dan een hond, kat of fret moet u de wetgeving van het land van bestemming raadplegen. Er zijn maar voor enkele diersoorten regels voor het reizen op Europees niveau vastgelegd.
Voor het reizen met exotische dieren dienen ook de regels van CITES (over beschermde dieren) gerespecteerd te worden.

Meer info:
www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/rabies/
www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/index.htm

Lees ook: Hondsdolheid: speel niet met dieren in het buitenland

Lees ook: Rabiës of hondsdolheid


Laatst bijgewerkt: mei 2021

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram