ad

Werken en Aids

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
HIV-op-de-werklvloer.jpg

nieuws Sensoa heeft twee brochures over werken met hiv. Deze publicaties helpen om voorbereid te zijn op hiv in een werksituatie. Steeds meer mensen komen beroepsmatig met seropositieven in contact vermits mensen met hiv opnieuw aan het werk gaan of aan de slag blijven. De huidige medicijnencocktails hebben namelijk de levensverwachting van mensen met een hiv-infectie sterk doen toenemen. De ziekte evolueert veel minder naar een aids-stadium en leven met hiv is vandaag de dag goed mogelijk. Dit betekent dat seropositieven liefst een zo normaal mogelijk leven willen leiden en dus ook een zinvolle job willen uitoefenen. Dat blijkt echter niet zo vanzelfsprekend. Vaak heerst er nogal wat onrust wanneer effectief een seropositief persoon als klant, patiënt of werknemer bekend maakt “besmet” te zijn met hiv. Taboe, vooroordelen, onjuiste of onvolledige informatie over besmettingsrisico en toekomstperspectieven kunnen leiden tot angst, onzekerheid, onbegrip en afwijzing van mensen met hiv.

De brochure ‘Hiv op de werkvloer' richt zich naar iedereen die iemand met hiv als klant, cliënt of patiënt kan krijgen. Aan de hand van basisinformatie over hiv en aids geeft de brochure aan verschillende beroepsgroepen praktische adviezen om het risico op overdracht te beperken. De praktijk leert immers dat ook vandaag nog angst voor besmetting aan de basis ligt van afwijzing. Binnen de meeste werksituaties bestaat nochtans geen risico op overdracht van hiv. De kans dat hiv via beroepsactiviteiten wordt overgedragen is uitermate klein. Correcte toepassing van de universele hygiëne- en preventiemaatregelen, kan het risico nog verkleinen.
De brochure staat ook stil bij de houding van mensen tegenover hiv en aids. De confrontatie met hiv tijdens de uitoefening van de job heeft duidelijk meer impact dan confrontatie met gelijk welke andere infectie. Voor de dienstverlener of hulpverlener kan hiv een uitdaging zijn om persoonlijke en professionele grenzen te verkennen.
‘Hiv en arbeid' is een brochure voor werkgevers, vakbonden, sociale secretariaten, arbeidsgeneeskundige diensten, interimbureau's en social-profit organisaties. De publicatie breekt een lans voor een open dialoog rond hiv tussen werkgever en (seropositieve) werknemer. Ze helpt om een werkbaar en proactief beleid rond hiv op te zetten. Daardoor is de werkgever beter voorbereid, wat helpt juiste en weloverwogen beslissingen te nemen wanneer hij in het bedrijf met hiv geconfronteerd wordt. Vaak weten werkgevers immers in de praktijk niet goed wat doen in zulke situaties.
De brochure informeert over de effecten van vooroordelen, geheimhouding, angsten, afwijzing en haalt ethische en juridische aspecten aan omtrent discretie, geheimhouding en testbeleid. Een goed beleid uitwerken rond deze effecten en aspecten, is ook bruikbaar bij confrontatie met andere complexe thema's. De thematiek van hiv en hoe ermee om te gaan werpt namelijk ook een licht op andere beleidsthema's zoals veiligheid, diversiteit, verzuim, seksueel ongewenste intimiteiten, pesten op het werk, alcoholmisbruik en andere. De manier waarop in een bedrijf met hiv wordt omgegaan, kan verhelderend zijn voor de aanpak van deze andere thema's. Hiv is met andere woorden een uniek gegeven om het algemeen beleid of bepaalde beleidsaspecten bij te sturen en/of te vervolledigen.
www.sensoa.be
ad


pub