Voor jou gelezen op De Standaard

Een op de tien blijft roken tijdens zwangerschap

Laatst bijgewerkt: februari 2020

nieuws Tien procent van de vrouwen blijft roken tijdens de zwangerschap. Daarnaast lijdt ook 11,3 procent van de zwangere vrouwen aan obesitas. ‘Dat betekent dat 7.000 Vlaamse moeders blijven roken tijdens de zwangerschap. Evenveel moeders zijn obees. De gezondheidsrisico’s daarvan voor de kinderen zijn niet te onderschatten’, waarschuwt professor en gynaecoloog Hendrik Cammu.

De cijfers staan in het jaarverslag 2013 van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE).

’Tien procent blijft roken tijdens de zwangerschap. Als je weet dat er altijd sprake is van onderregistratie kan je zeggen dat er jaarlijks minstens 7.000 vrouwen roken tijdens hun zwangerschap’, zegt professor Cammu. ‘Met alle risico’s op sterfte, groeivertraging en stoornissen tot gevolg.’

Een gelijkaardig aantal vrouwen kampt tijdens de zwangerschap met obesitas. ‘Ook daar is er een verhoogd risico op onder meer vroeggeboorte en misvormingen”, aldus Cammu. “Die kinderen komen gewoon niet gelijk aan de start, maar met 10 meter achterstand. Het is een probleem dat onze aandacht verdient, zeker omdat het gaat om gedrag dat vermijdbaar is’, stelt Cammu.

67.424 baby’s

Maar er staan nog veel meer cijfers in het jaarversalg. Vorig jaar zijn in Vlaanderen 67.424 baby’s geboren. Dat zijn er bijna 2 procent minder dan in 2012. Het gaat om de derde daling op rij. De daling doet zich voor in alle provincies.

De SPE-cijfers bevestigen ook het recente onderzoek van KU Leuven-demograaf Jan Van Bavel dat Vlaamse vrouwen hun kinderwens uitstellen. Voor het eerst zijn er meer geboortes bij moeders tussen 35 en 29 jaar (12,8 procent) dan tussen 20 en 24 jaar (12,1 procent). De gemiddelde leeftijd waarop moeders voor het eerst bevallen is gestegen naar 28,6 jaar. “Het hoogste peil sinds het begin van onze registratie”, staat in het SPE-jaarverslag.

Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal tienermoeders nooit zo laag is geweest (1,4 procent of 910). ‘Dat is goed, maar het percentage moeders van boven de veertig is intussen wel gestegen naar 2,4 procent. En dat is minder goed’, luidt het. Volgens gynaecoloog Hendrik Cammu is er naast het uitstelgedrag een tweede factor die daarbij meespeelt. ‘We zien al enkel jaren een stijging van het aantal nieuw samengestelde gezinnen. Het gaat om mensen die dikwijls al kinderen hebben uit een eerdere relatie, maar toch graag opnieuw aan kinderen beginnen.’

Keizersnede

Het SPE-rapport bevat nog een aantal andere primeurs. Zo ligt het aantal keizersnedes voor het eerst boven de 20 procent. Vlaanderen flirt al jaren met die grens, maar in 2013 werd afgeklokt op 20,3 procent keizersnedes. ‘We hebben dat percentage jaren onder de 20 procent kunnen houden, ook omdat we er altijd naar verwijzen in onze rapportage. Maar nu hebben we de kaap van de 20 procent dus bereikt. Een beetje een emotioneel moment.’ Het aantal vrouwen dat zelf aandringt op een keizersnede blijft volgens Cammu wel beperkt tot 2 à 3 procent.

Nog een nieuw record is het aantal zwangerschappen dat kunstmatig tot stand kwam. ‘Een op de vijftien (6,6 procent van alle geregistreerde zwangerschappen kwam kunstmatig tot stand. Een nieuw record voor Vlaanderen’, klinkt het. Dat record hangt wellicht samen met de stijging van de gemiddelde leeftijd waarop Vlaamse vrouwen kinderen krijgen.

Het percentage tweelingen is licht toegenomen tot 1,82 procent, maar schommelt al jaren rond de 1,8 procent. Het aantal drielingen blijft stabiel op 2 tot 3 per tienduizend zwangerschappen.

Artikel uit De Standaard
bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140703_01166086

De Standaard


pub