Diabetes: hoe moet u een aangepast rijbewijs aanvragen?

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
123-autor-chauffeur-sleutel-verkeer-10-15.jpg

nieuws Om een rijbewijs te bekomen moet men op erewoord verklaren vrij te zijn van aandoeningen die een invloed kunnen hebben op de 'algemene lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid'.

Een persoon die diabetes heeft mag deze verklaring niet ondertekenen, maar moet het advies van een arts vragen, die dan in eer en geweten nagaat of deze persoon al dan niet geschikt is om een motorvoertuig te besturen. Dit advies of goedkeuring is ook nodig voor wie al een rijbewijs heeft en pas nadien diabetes krijgt. Wie geen aangepast rijbewijs heeft, heeft geen geldig rijbewijs.

• Een aangepast rijbewijs moet binnen de vier werkdagen na diagnose worden aangevraagd. U moet uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
• Bij de bepaling van uw rijgeschiktheid wordt rekening gehouden met diabetes-complicaties (oogtoestand, locomotorische complicaties ...).
• Een aangepast rijbewijs betekent alleen dat het slechts beperkt geldig is, namelijk gedurende vijf jaar voor een privérijbewijs en 3 jaar voor een professioneel rijbewijs. Dat u diabetes hebt, wordt niet op het rijbewijs vermeld.
• U moet uw autoverzekering inlichten? als u een aangepast rijbewijs hebt? (kopie rijgeschiktheidsattest en/of recto versie kopie van rijbewijs ?aangetekend opsturen).
• Bij uw eerste aanvraag wordt een administratieve ?kost aangerekend. De hernieuwing is (meestal) gratis.

Rijgeschiktheidsattest
Om uw aangepast rijbewijs te kunnen aanvragen, hebt u een rijgeschiktheidsattest nodig.
Voor privé-rijbewijs: groep 1 - rijbewijs?AM, A1, A2, A, B, B+E en G
• Bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie (uitgezonderd 3 of meer insuline-inspuitingen of insulinepomp): aanvragen via uw huisarts of endocrinoloog.
• Bij behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen per dag of behandeling met insulinepomp: aanvragen via endocrinoloog.
• Bij persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie, of na een ernstige hypoglycemie: via endocrinoloog.
• Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie - waarbij hulp van derden nodig is en na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog.
• Jongeren die voor het eerst een rijbewijs aanvragen hebben ook een dergelijk rijgeschiktheidsattest voor groep 1 van de behandelend arts nodig. Nadien kunnen ze deelnemen aan de theoretische en praktische opleiding en aan het examen.

Voor professioneel rijbewijs: groep 2 – rijbewijs C en D
Onder welomschreven voorwaarden kunnen personen met diabetes ook een rijbewijs behalen voor vrachtwagen, autocar of taxi. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde complicaties, met de stabiliteit van de diabetes, met de (zelf)kennis over de aandoening en met het stipt opvolgen van de behandeling.
Voor het rijbewijs C, D en ander professioneel vervoer wordt het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 afgeleverd door een keurend arts (vb. Medisch Centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst, arbeidsgeneesheer) na advies van een oogarts.

In geval van diabetes hebt u ook een rijgeschiktheidsadvies voor groep 2 nodig.

• Bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken: advies (huis)arts.
• Bij behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie die hypoglycemie kan veroorzaken: advies endocrinoloog.
• Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie (= hulp van derden): na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog.


pub