Wat is slaapapneu en hoe kan je het voorkomen en behandelen?

Laatst bijgewerkt: juni 2020

dossier Wat is slaapapneu?
Een apneu is een medische term voor een ademstilstand tijdens de slaap gedurende tenminste 10 seconden. Indien er meer dan 10 tot 15 apneus optreden per uur, spreekt men van een slaapapneusyndroom. Hierdoor daalt het zuurstofgehalte in de weefsels. Naast allerlei fysiologische veranderingen in het lichaam geven de hersenen het lichaam ook een signaal om wakker te worden. Na ontwaken, vaak met een schok, wordt de ademhaling weer hervat. De fysiologische veranderingen en het steeds ontwaken hebben het slaapapneusyndroom tot gevolg.
Iedereen krijgt wel eens apneus in zijn slaap. Het is pas wanneer die vaak voorkomen en lang duren, dat ze een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid. Daartoe wordt het aantal apneus per uur slaap bepaald. Deze Apneu- Hypopneu Index (AHI) wordt gebruikt als indicator voor de ernst van de slaapapneu. In het algemeen wordt een AHI van 5 - 15 beschouwd als een milde vorm van slaapapneu, een AHI van 15 - 30 wordt beschouwd als een gemiddelde slaapapneu en een AHI van 30 of meer wordt beschouwd als een ernstige vorm van slaapapneu.

Oorzaken

apnoe--monitor.jpg
De oorzaak van de apneus kan verschillend zijn. Op grond daarvan kunnen drie vormen van slaapapneu onderscheiden worden.
Het Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) wordt veroorzaakt door een afsluiting (obstructie) van de ademweg. De afsluiting kan worden veroorzaakt door het uitzakken van het zachte weefsel in de wand van de keelholte, door het naar achteren zakken van de tong of door andere zachte, afsluitende delen in de keelholte. Door de afsluiting wordt de ademweerstand verhoogd en vindt er minder of zelfs geen transport van lucht naar longen plaats. Gedeeltelijke afsluiting van de keelholte veroorzaakt een turbulentie van de luchtstroom, die het weke verhemelte en andere structuren aan het trillen brengt. Dit leidt tot snurken. Indien bij het snurken de luchtverplaatsing naar de longen afneemt, spreekt men van hypopnoe. Zowel apnoe's als hypopnoe's kunnen aanleiding geven tot zuurstofgebrek in het bloed.
Het Centraal Slaapapneu Syndroom (CSAS) wordt veroorzaakt door een falen van de hersenen in het geven van impulsen naar de ademhalingsspieren. Daardoor worden er geen ademhalingsbewegingen uitgevoerd. De keelholte is hierbij normaal doorgankelijk voor lucht.
De derde vorm van slaapapneu is een mengvorm van OSAS en CSAS: zowel een obstructie van de ademweg als een falen in het prikkelen van de ademhalingsspieren.

Risicofactoren

Apneus treden bij de meeste mensen wel eens op. Onderzoek wijst echter uit dat 2 tot 4% van de volwassenen op middelbare leeftijd matig tot ernstig slaapapneu vertoont. Bij vrouwen komt dit dubbel zo veel voor als bij mannen.
Het obstructief slaapapnoesyndroom (OSAS) wordt vooral gezien bij zwaarlijvige mannen van middelbare leeftijd. Het OSAS is minder frequent bij vrouwen, kinderen en personen met normaal gewicht.
Alhoewel slaapapneu vooral bij volwassenen voorkomt, kan het ook bij kinderen optreden. Dit probleem wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een vergroting van de amandelen. Een wegname van de amandelen is dan in ieder geval aangewezen.

Een aantal factoren kunnen bijdragen tot slaapapneu.
- zwaarlijvigheid (o.m. vetweefsel in halsgebied)
- genetische aanleg
- Leeftijd
- Gebruik van alcohol, slaap- en kalmeermiddelen
- Roken
- Chronische luchtwegirritatie, oedeem
- Slaaphouding: rugligging
- Obstructie van de neusholte
- Obstructie van de keelholte (vergrote amandelen, vergrote huig)
- Nekomvang: veel slaapapneupatiënten hebben korte nekken met grote kaakbeenderen De omvang van de nek kan gebruikt worden als voorspeller van de kans op slaapapneu: iemand die een boordmaat groter dan 43 heeft, heeft een verhoogde kans op slaapapneu.
- Aangezichtsvervormingen
- Hormonale- en stofwisselingsaandoeningen (na de menopauze komt apneu bv. meer voor)
- Snurken is niet alleen een symptoom, maar ook een risicofactor voor slaapapneu.

Lees ook: Snurken: oorzaken en behandelingen

Symptomen

Tekenen die wijzen op een slaapapneusyndroom zijn onder meer:
- ademstilstanden tijdens de slaap, gevolgd door luid gesnurk en/of woelen
- zwaar snurken
- wakker schrikken met verstikkingsgevoelens
- ochtendhoofdpijn
- slaperigheid overdag
- prikkelbaarheid
- concentratieverlies, vergeetachtigheid
- nachtzweten
- droge mond of pijnlijke keel bij het ontwaken
- vaak moeten plassen 's nachts

Waarom is slaapapneu gevaarlijk?

Slaperigheid
De nachtelijke slaap bestaat voor 15- 20% uit zeer diepe slaap, in welke fase de hersenen zeer langzaam werken en hierdoor goed kunnen herstellen. Voor ca. 15-20% vertoeven we in de droomslaap. In deze fase werken de hersenen zeer snel, maar beletten tevens dat de spieren zich aanspannen, zodat we onze droom niet kunnen verwezenlijken. De rest is oppervlakkige slaap waarin men meestal rustig en ontspannen in bed ligt, maar uit welke slaap men gemakkelijk wekbaar is. Meestal beletten apneuperioden dat er voldoende diepe slaap is en ook te weinig droomslaap. Door het voortdurend wakker schieten wordt ook de continuiteit van de slaap verstoord. Dit is de reden waarom apneu leidt tot slaperigheid, concentratiestoornissen, geheugenverlies overdag .

Lees ook: Alles wat je moet weten over slaapproblemen

Hart- en vaatziekten
Slaapapneu wordt algemeen beschouwd als een risicofactor voor hart- en vaatziekten. De onderbrekingen in de ademhaling veroorzaken namelijk een zuurstoftekort in hart, hersenen en andere organen. Dit kan leiden tot nachtelijke hartritmestoornissen, hartzwakte (30% van de mensen met hartzwakte lijdt aan slaapapneu), bloeddrukverhoging (bij 30% van de mensen met hoge bloeddruk komt een verhoogde apneu-index voor, en bij 30% van de patiënten met obstructieve slaapapneu wordt een verhoogde bloeddruk gevonden) en zelfs tot een hartinfarct of beroerte (CVA), vooral bij mensen met aderverkalking.

Lees ook: Anesthesiecomplicaties bij patiënten met slaapapneu

Lees ook: Geen rijbewijs voor apneu-patiënten

Hoe kan slaapapneu voorkomen worden?

Het enige dat men kan doen om slaapapneu te helpen voorkomen is de risicofactoren vermijden.
- Overgewicht voorkomen of verhelpen;
- Niet roken;
- Niet te veel alcohol drinken voor het slapengaan;
- Geen kalmeer- en slaappillen gebruiken.
- goede slaaphygiëne

Vaststellen slaapapneu

123-txt-slaapapneu-nevenw-sideeff-05-17.jpg
Wanneer op basis van de klachten (snurken, ademhalingsstilstanden, slaperigheid overdag&) een vermoeden bestaat van het slaapapneusyndroom, is een gespecialiseerd slaaponderzoek (polysomnografie) in een slaapcentrum nodig.
Tijdens de slaap worden diverse lichaamsfuncties gemeten.
- De hersenactiviteit via een elektroencefalogram (EEG)
- De horizontale en verticale oogbewegingen via een electroöculogram (EOG) gemaakt.
- De spieractiviteit wordt gemeten met een electromyograaf (EMG).
- De luchtstroom door neus en mond;
- De borst- en/of buikbeweging worden gemeten met behulp van een band om borst en buik
- De hartfunctie met een elektrocardiogram (ECG) gemaakt.
- zuurstofverzadiging van het bloed gemeten
- slaaphouding
- meting snurkgeluiden
Indien er aanwijzingen bestaan voor een longaandoening, zal er een longfunctieonderzoek worden uitgevoerd. Ook zal steeds worden nagegaan of de klachten kunnen te maken hebben met luchtstroombelemmerende afwijkingen in neus of keel.

Lees ook: Slaperigheidstest

Lees ook: Slaapapneu-test

Behandeling

Algemene maatregelen
Alcohol voor het slapengaan, slaap- en kalmeermiddelen moete vermeden worden. Bij zwaarlijvigheid zal een dieet worden voorgesteld.

123-man-slaapapneu-Cpap-05-17.jpg
Neusmasker (CPAP)
De meest gebruikte methode is een behandeling met nasale CPAP (afkorting van continuous positive airway pressure - continue positieve druk via de neus). Tijdens de nacht wordt via een neusmasker voortdurend lucht in de neus en keel geblazen met een kleine compressor die naast het bed staat. Dierdoor ontstaat een overdruk in de keel waardoor het toeklappen van de keel verhinderd wordt. Het is even wennen, maar bij de meeste mensen werkt dit vrij goed.
Een variant op de CPAP is de BiPAP (=Bilevel positive airway pressure), een apparaat dat niet alleen lucht inblaast maar ook actief meehelpt met de uitademing door lucht terug te zuigen. Overdruk en onderdruk wisselen elkaar af in de keelholte.
Een derde variant op de CPAP is de auto-CPAP. Dit apparaat werkt net als de CPAP, maar afhankelijk van de mate van obstructie blaast het apparaat met een meer of minder hoge druk. Over de zin van dit apparaat bestaat geen overeenstemming en het wordt dan ook alleen gebruikt wanneer de gewone CPAP niet verdragen wordt.

Mondapparaatje
Voor mildere vormen van slaapapneu kan een speciaal mondapparaatje (Mandibulair repositie apparaat of MRA) volstaan zoals ook bij hardnekkig snurken wordt gebruikt. Het wordt over de tanden geschoven en houdt de onderkaak naar voren tijdens het slapen. Omdat de tong vastzit aan de onderkaak, blijft de tong beter op zijn plaats en zakt minder gemakkelijk in de keel. Het kan niet worden gebruikt bij mensen met een kunstgebit.

Lees ook: Snurken: oorzaken en behandelingen

Chirurgische behandeling
Indien CPAP niet werkt of niet wordt verdragen, wordt soms een heelkundige behandeling uitgevoerd. De resultaten van UPPP (uvulo-palato-pharyngoplastiek of chirurgische wegname van de huig, de amandelbogen en een deel van de wand van het keelslijmvlies) zijn doorgaans bevredigend voor snurken, maar veel minder voor apneu.
Een andere techniek is de maxillo-mandibular advancement osteotomie (MMA) waarbij boven- en onderkaak naar vóór geplaatst worden. Hierdoor ontstaat een ruime verbreding van de keelopening, hetgeen het dichtklappen van de keel tijdens de slaap bemoeilijkt, zoniet onmogelijk maakt. Dit is een ingrijpende operatie die vooral in aanmerking komt voor patiënten met een onderontwikkelde onderkaak.

Andere behandelingsmethoden
Er wordt geëxperimenteerd met diverse technieken zoals elektrostimulatie van de tongspieren, maar deze technieken zitten nog in een experimenteel stadium.

Lees ook: Nieuwe behandeling slaapapneu

Lees ook: Trillende riem tegen apneu
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram