ad

Test jezelf: RSI

Laatst bijgewerkt: februari 2020
123-hand-comp-pijn-RSI-11-17.jpg

testen Test voor het opsporen van de oorzaken van RSI bij beeldschermwerk

De term RSI is de afkorting van 'Repetitive Strain Injury'. Letterlijk betekent de term 'lichamelijke aandoening door herhaalde overbelasting'. Het is een verzamelterm voor diverse pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen (en uitzonderlijk van de benen) ten gevolge van een chronische overbelasting.

Bekende risicofactoren voor het ontstaan van RSI zijn:

• werkorganisatie: grote werkdruk, weinig pauzes, overwerken, stress
• werkplek: steeds dezelfde (foute) werkhouding, uitoefenen van teveel kracht
• individueel: geen ontspannen werkwijze, bepaalde lichamelijk kenmerken zoals een slechte conditie
• Naast inrichting van de werkplek en een juist gebruik van deze werkplek, spelen dus ook factoren als aard van het werk, gedrag en mentale belasting (werkstress) een belangrijke rol bij het ontstaan van RSI.

De kans op het ontstaan van RSI wordt daarom ook wel uitgedrukt aan de hand van het 5 x W-model: Werktaken, Werktijden, Werkdruk, Werkplek en Werkhouding. De eerste 3 factoren kunnen daarbij worden samengebracht onder de term werkorganisatie.
Er zijn veel factoren die bijdragen aan het ontstaan van RSI door beeldschermwerk. Deze onderstaande testen in een serie van 7 is gebaseerd op tests uitgewerkt door het Bureau Beroepsziekten van de Nederlandse vakbond FNV.

zie ook artikel : RSI - test 1: werkdruk

zie ook artikel : RSI - test 2: werktijden en pauzes

zie ook artikel : RSI - test 3: beeldscherm, toetsenbord en muis

zie ook artikel : RSI - test 4: je stoel, bureau en accessoires

zie ook artikel : RSI - test 5: verlichting, geluid en klimaat

zie ook artikel : RSI - test 6: je zithouding en werktechniek

zie ook artikel : RSI - test 7: de thuissituatie
ad


pub