ad

Ook vaders kunnen verlof nemen na geboorte

Laatst bijgewerkt: maart 2011
pasgeb-vinger-170_400-03.jpg

nieuws Ben je vader geworden, dan heb je als werknemer, ambtenaar, contractueel in de openbare sector of leraar recht op tien dagen vaderschapsverlof. Je mag deze verlofdagen vrij kiezen binnen een termijn van 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. De dag van de bevalling zit vervat in deze termijn. Deze dagen hoeven dus niet in één keer te worden opgenomen. Het maakt niet of je kindje voor of na de voorziene bevallingsdatum geboren wordt. Het aantal dagen vaderschapsverlof wordt niet uitgebreid bij de geboorte van een meerling. Als de moeder van het pasgeboren kind langer in het ziekenhuis moet blijven of overlijdt, heb je als vader wel recht op een langer vaderschapsverlof. Bij hospitalisatie kan het vaderschapsverlof verlengd worden met de periode dat de moeder in het ziekenhuis verblijft. Bij overlijden van de moeder kan het resterende gedeelte van het moederschapsverlof omgezet worden in vaderschapsverlof.

Je kan zelf bepalen wanneer je je vaderschapsverlof opneemt en de werkgever kan dit verlof niet weigeren. Je bent wettelijk zelfs niet verplicht om je werkgever op voorhand te verwittigen. Het akkoord van je werkgever over je planning heb je ook niet nodig.
Voor deeltijdse werknemers bestaat geen specifieke regeling voor het vaderschapsverlof. Er wordt ook geen prorata-regeling voorzien. Deeltijdse werknemers kunnen hun tien dagen afwezigheid opnemen tijdens periodes waarop ze normaal komen werken.

De eerste drie dagen van het vaderschapsverlof ontvangt de werknemer zijn gewoon loon van zijn werkgever. De resterende zeven dagen ontvang je een uitkering van het ziekenfonds. Die uitkering bedraagt 82% van het loon, begrensd tot een bedrag van iets minder dan 100 euro per dag. Fiscaal gezien valt deze uitkering onder het stelsel van de belastbare vervangingsinkomens. Bij de jaarlijkse belastingaangifte moet je dit vervangingsinkomen dus vermelden.

Wie heeft recht op vaderschapsverlof?
• Vaderschapsverlof kan zowel voor gehuwde als voor niet-gehuwde samenwonende vaders. Alleen het vaderschap van de betrokken werknemer moet worden bewezen. Voor een kind dat buiten een huwelijk wordt geboren, kan het vaderschap aangetoond worden door een bewijs van erkenning. Dit bewijs wordt door de burgerlijke stand afgeleverd.

• Vaderschapsverlof wordt enkel aan biologische vaders toegewezen. Lesbische koppels kunnen hiervan tot nu toe geen gebruik maken. Maar binnenkort zullen ook zogenaamde meemoeders – de lesbische partner van een pas bevallen vrouw - aanspraak kunnen maken op vaderschapsverlof.

• Vaderschapsverlof geldt voor alle werknemers uit de privésector, voor ambtenaren, contractuelen in overheidsdienst en leraars. Vaders tewerkgesteld in overheidsdiensten (federale, regionale, lokale besturen, ...) of het onderwijs contacteren best hun personeelsdienst. De regeling vaderschapsverlof wijkt misschien af. Zelfstandigen hebben geen recht op (betaald) vaderschapsverlof.

Hoe aanvragen?
Dien een schriftelijke aanvraag in bij de dienst uitkeringen van je ziekenfonds, en voeg een uittreksel van de geboorteakte bij. Het aanvraagformulier kan je downloaden op de website van je ziekenfonds. Daar vind je ook meer informatie over het vaderschapsverlof.
Je ontvangt van het ziekenfonds een inlichtingenblad dat je op het einde van het vaderschapsverlof ingevuld terugstuurt.

Meer info:
www.werk.belgie.be
ad


pub