Ouderschapsverlof: duurtijd, opties, uitkering en aanvraag

123-h-kind-ouder-hand-04-20.jpg

dossier Ouderschapsverlof is een vorm van loopbaanonderbreking die de mogelijkheid biedt om de arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen of te onderbreken in het kader van de opvoeding van een kind (kinderen). 

Wat is het verschil tussen vaderschapsverlof (geboorteverlof), ouderschapsverlof en tijdskrediet met zorgmotief?
Geboorteverlof kan opgenomen worden tot vier maand na de geboorte, ouderschapsverlof slaat op het recht van elke moeder én elke vader om 3 maanden voltijds verlof op te nemen per kind. Dit verlof moet starten voor het kind 12 jaar wordt, tenzij het kind voor minstens 66% mentaal of fysiek gehandicapt is, in dat geval kan het verlof opgenomen worden tot als het kind 21 jaar is. Daarnaast bestaat er nog zoiets als tijdskrediet met motief (zorg voor je kind). Dat bedraagt maximaal 51 maanden en moet starten voor je kind 8 jaar wordt.
Hoe kan je ouderschap opnemen?
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
gedurende 4 maanden niet werken (op te splitsen per maand)
gedurende 8 maanden halftijds werken (voor wie voorheen voltijds aan de slag was, naar keuze op te splitsen in periodes van 2 maand)
gedurende 20 maanden 4/5 werken (naar keuze op te splitsen in periodes van 5 maand)
gedurende 40 maanden 9/10 werken (op te splitsen in periodes van 10 maand). Als je voltijds werkt en voor deze optie kiest, kan je een aanmoedigingspremie aanvragen.
onderbreken in weken

De verschillende mogelijkheden kunnen ook met elkaar gecombineerd worden. Als je in de onderwijssector werkt, is het echter niet mogelijk om het ouderschapsverlof op te splitsen, tenzij de zomervakantie tijdens het verlof valt.
Wie heeft recht op ouderschapsverlof?
• In de privésector heeft elke werknemer het recht om ouderschapsverlof te nemen. Dat geldt ook voor het statutair en contractueel personeel van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten en de openbare inrichtingen en de publiekrechtelijke verenigingen die afhangen van deze besturen.

Indien je bij de overheid of in het onderwijs werkt, informeer je je best bij je personeelsdienst om de voorwaarden voor ouderschapsverlof te weten te komen.

• Zowel de vader (of mee-ouder die het kind officieel erkend heeft) als de moeder kunnen van dit recht gebruik maken voor hetzelfde kind. Je kunt het niet opgenomen ouderschapsverlof niet overdragen naar je partner.

• Ook in geval van adoptie is er een recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof loopt dan vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt.

• Om recht te hebben op ouderschapsverlof moet je in de vijftien maanden voorafgaand aan je aanvraag gedurende twaalf maanden in dienst zijn van je werkgever. Deze anciënniteitsverplichting is niet van toepassing op ambtenaren en leraars.

• De werkgever kan, tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, de aanvang van de loopbaanonderbreking uitstellen voor redenen die betrekking hebben op de werking van de onderneming. Dit uitstel is echter beperkt tot maximaal zes maanden. Vanaf de schriftelijke aanvraag tot drie maanden na het einde van het verlof ben je beschermd tegen ontslag. Ontslag kan in die periode enkel om een dringende reden.
Welke impact heeft ouderschapsverlof op je loon? 
Indien je ouderschapsverlof neemt, heb je recht op een maandelijkse uitkering van de RVA. Hoeveel die premie bedraagt, kan je hier bekijken. Even doorklikken naar thematische verloven – privésector. 

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie. De aanmoedigingspremie vraag je aan ten laatste 6 maanden na de start van het ouderschapsverlof op www.werk.be/wn/aanmoedigingspremies/. Later kan ook, maar dan zal je een deel van de premie mislopen. 
 
Je ontvangt nog steeds kinderbijslag. Het ouderschapsverlof telt niet mee voor de berekening van vakantiegeld en eindejaarspremie.
Hoe kan je ouderschapsverlof aanvragen?
• Breng je werkgever minstens 3 maanden vooraf op de hoogte via een aangetekende brief of een brief die je afgeeft in ruil voor een ontvangstbewijs. Vermeld in de brief de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof, evenals de formule waarvoor je kiest (voltijds of uitgesplitst in maanden).
• Verwittig de RVA door middel van een ingevuld aanvraagformulier ten laatste 2 maanden na het begin van de werkonderbreking.

Bronnen:
https://www.vlaanderen.be
www.werk.belgie.be
www.rva.be

Lees ook: Alles over geboorteverlof voor mee-ouders en vaders (vaderschapsverlof)

auteur: Sofie Van Rossom, gezondheidsjournalist
Laatst bijgewerkt: augustus 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram