ad

Meer trombose door anticonceptiepil

Laatst bijgewerkt: april 2004

nieuws Derde generatie anticonceptiepillen (zoals Marvelon®, Mercilon® en Femodene®) blijken toch een hoger risico te geven op veneuze trombose dan tweede generatie pillen (zoals Microgynon®). Dit concluderen onderzoekers van het Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Patiëntgebonden Onderzoek van UMC Utrecht. De resultaten van dit onderzoek staan in het British Medical Journal van zaterdag 21 juli, een gezaghebbend Brits wetenschappelijk tijdschrift.

Eind 1995 werd voor het eerst een mogelijk verhoogd risico gerapporteerd. Er verschenen kort na elkaar vier onderzoeken over het onderwerp. Sindsdien is er veel discussie geweest in hoeverre de resultaten betrouwbaar waren. Sommige onderzoekers suggereerden dat het verhoogde risico werd veroorzaakt door de opzet van de onderzoeken. Hierdoor zou vertekening van de resultaten zijn opgetreden. Mw. dr. ir. J.M. Kemmeren, epidemioloog bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht analyseerde de gegevens van de gepubliceerde onderzoeken opnieuw. Zij concludeert dat bij gebruik van de derde generatie pil het risico op veneuze trombose 1,7 maal zo hoog is als bij de tweede generatie pil. Hiermee konden de onderzoekers de gesuggereerde vertekening van de resultaten weerleggen.

Een opvallende nevenbevinding was dat de onderzoeken zonder expliciete financiële steun van de industrie een sterkere verhoging van het risico vonden (2,3 x) dan de onderzoeken waarin dergelijke steun wel werd aangegeven (1,3 x). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door de industrie gesponsord onderzoek minder snel wordt gepubliceerd dan onderzoek zonder dergelijke financiële steun.

Veneuze trombose is de vorming van stolsels in de aderen. Deze kunnen door de bloedstroom worden meegevoerd naar de longen, daar vastlopen en daarmee een longembolie veroorzaken. Bij vrouwen met de tweede generatie pil komt veneuze trombose bij ongeveer 3 op de 10.000 per jaar voor, bij vrouwen met een derde generatie pil 1,7 maal zo vaak, dus bij ongeveer 5 per 10.000 per jaar. Andere risicofactoren voor veneuze trombose zijn onder meer langdurige immobilisatie, recente chirurgie, zwangerschap en kraambed, en diverse chronische ziekten zoals hartfalen en kanker.

Bron: Universitair Medisch Centrum Utrecht
ad


pub