ad

Nieuw Multiple Sclerose-gen ontdekt

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Een internationale groep onderzoekers, onder leiding van het Erasmus MC in Rotterdam heeft een nieuw gen gevonden dat betrokken is bij de ontwikkeling van multiple sclerose (MS). Het gen een rol speelt bij de neuro-degeneratie die optreedt in de loop van de ziekte.
Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel, die bij patiënten leidt tot verlammingsverschijnselen en in veel gevallen tot invaliditeit. Bij het ontstaan van de ziekte spelen zowel erfelijke als omgevingsfactoren een rol. Het belang van de genetische invloed blijkt uit het feit dat kinderen van patiënten met MS een twintig keer hogere kans hebben de ziekte te ontwikkelen.
Genen waarvan eerder een relatie met MS is aangetoond, zijn alle gerelateerd aan het immuunsysteem. Het nieuw ontdekte gen, KIF1B, komt tot expressie in het zenuwstelsel. Het speelt een rol bij het transport van moleculen over de lange zenuwvezels in de hersenen en ruggenmerg. Dit draagt bij aan het bewijs dat neuro-degeneratieve processen bij MS een rol spelen en biedt belangrijke uitgangspunten voor verder onderzoek.

zie ook artikel : Multiple sclerose (MS - of multipele sclerose)
ad


pub