ad

Preventie en aanpak van overgewicht en obesitas in Belgie

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws In een Open Brief aan minister Demotte van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Federale regering vraagt het Obesitas Forum

- enerzijds, maatregelen voor het optimaliseren van de behandeling en de begeleiding van zwaarlijvige patiënten.

weegschaal-120.jpg
De in 2002 door de BASO (Belgian Association for the Study of Obesity) uitgewerkte Consensus kan als leidraad dienen voor deze maatschappelijke discussie. Deze praktische gids biedt aan de gezondheidsprofessionals (artsen, diëtisten en voedingsdeskundigen, psychologen,...) een werkinstrument aan voor enerzijds de evaluatie van de ernst van de aandoening en anderzijds het opstellen van een optimale behandelingsstrategie voor zowel gewichtsverlies als gewichtsbehoud op langere termijn.

De richtlijnen voor een correcte aanpak zijn multidisciplinair, m.a.w. gericht op een combinatie van :
• in eerste instantie een aanpassing van de levensstijl, met een minder energie- en vetrijke voeding, en meer beweging. De aanpassing van het eetgedrag wordt het best ondersteund door begeleiding door erkende diëtisten.
• een eventuele ondersteunende behandeling met een geneesmiddel, voorgeschreven door de arts, indien bovenstaande maatregelen onvoldoende succes opleveren.
• In sommige gevallen van morbide obesitas of ernstige obesitas met co-morbiditeiten, kan ook een heelkundige ingreep worden overwogen.

Het onlangs door enkele parlementariërs ingediende wetsvoorstel m.b.t. de terugbetaling van de dieetconsultatie, is één van de maatregelen die in dit verband de nodige aandacht verdient. Daarnaast zou ook de centrale rol van de huisarts als eerstelijnszorgverstrekker in het beleid naar voor moeten geschoven worden.

- anderzijds, een afdoende reglementering rond en een strengere controle op de informatieverstrekking over vrij in de handel verkrijgbare “vermagerings-middelen”.

Dagelijks worden we als consument geconfronteerd met zogenaamde “wondermiddeltjes”, vrij te koop (dwz zonder medisch voorschrift) via allerlei kanalen, en met al dan niet miraculeuze beloften om het “ideaal gewicht” te bereiken. Geen van deze producten heeft op afdoende wijze zijn doeltreffendheid bewezen en hun veiligheid is niet altijd gegarandeerd.

Het reclamebombardement van vermageringsmethoden en –producten leidt trouwens tot verwarring bij de bevolking. Een patiënt die op eigen houtje kiest voor deze alternatieve methodes en producten hervalt vaak en verliest dikwijls de moed op het moment dat hij via zijn huisarts ontdekt dat er een multidisciplinaire en gestructureerde methode is die zijn doeltreffendheid reeds bewezen heeft.

Op een moment dat de reglementering betreffende functionele voedingsmiddelen terecht strenger wordt, en o.a. ook de homeopatische middelen via een registratieprocedure zullen worden gereguleerd, ontsnappen deze producten aan elke officiële regulering (enkel een notificatieprocedure is noodzakelijk) en/of controle op de gevoerde publiciteit. Men maakt gebruik (misbruik) van de lacunes in de wetgeving en het gebrek aan controle op de mogelijke gezondheidsbeweringen om deze “afslankmiddelen” aan te prijzen en het publiek een vals gevoel van doeltreffendheid en veiligheid te geven.

Om “het kaf van het koren te scheiden”, vragen wij dat de commercialisering en de desinformatie over vermageren dringend aan de nodige reglementering wordt onderworpen. En dat de pers wordt aangespoord om correcte informatie rond dit thema te verspreiden. Kwalitatieve informatie over obesitas is noodzakelijk om de opmars van deze ziekte tegen te gaan. Tegelijk moeten potentiële slachtoffers beschermd worden tegen misleidende commerciële praktijken en schijnwetenschap.
ad


pub