ad

Vaccinatie bij zwangere vrouwen

Laatst bijgewerkt: oktober 2015

dossier Toedienen van vaccins aan zwangere vrouwen is steeds een afwegen van drie factoren:
1) wat is de kans dat de onbeschermde zwangere vrouw in contact komt met de ziekte;
2) wat zijn de risico’s voor de foetus of de moeder bij het oplopen van de aandoening;
3) wat zijn de risico’s voor de foetus verbonden aan het vaccin.

zie ook artikel : Reisvaccinaties tijdens zwangerschap

labo-stamcel-170_400-03.jpg
Vaccins die levende afgezwakte virussen of bacteriën bevatten mogen niet worden toegediend gedurende de zwangerschap omwille van het (theoretisch) risico op infectie en transplacentaire passage met aantasting van de foetus.
Er bestaat geen bewijs voor het bestaan van nevenwerkingen voor de moeder of de foetus bij het toedienen van geïnactiveerde virale of bacteriële vaccins of toxoids.

Volgende vaccins worden afgeraden tijdens zwangerschap:

• Mazelen
zwangerschap vermijden gedurende één maand.
• Bof
zwangerschap vermijden gedurende één maand.
• Rubella
zwangerschap vermijden gedurende één maand.
• Gele koorts
Kan enkel overwogen worden na de zesde maand zwangerschap, indien reis naar hoog endemisch gebied.
• Buiktyfus
Zwangerschap vermijden tot één maand na de laatste dosis.
• Varicella
Zwangerschap vermijden tot één maand na de laatste dosis.

Toegelaten en aanbevolen vaccins:

• Tetanus - difterie :
Voor niet of onvolledig gevaccineerde zwangere vrouw, die in onhygiënische omstandigheden gaan bevallen.
Als preventie bij risicowonden.
• Kinkhoest:
idem andere volwassenen

zie ook artikel : Campagne zwangerschap en kinkhoestvaccinatie

• Influenza (griep) :
Indien verhoogd risico op complicaties van influenza door onderliggende chronische aandoeningen. De Hoge Gezondheidsraad adviseert griepvaccinatie na de derde maand wanneer de zwangerschap tijdens de winter valt.
• Hepatitis A:
Uitzonderlijk indien reizen naar hoogendemisch gebied.
• Hepatitis B :
Voor niet-immune zwangere vrouwen bij risico op contact.
• Polio:
Toediening van het geïnactiveerde vaccin (IPV) kan overwogen worden in geval van reis naar endemisch land of in geval van een epidemie.
• Meningokokken C:
idem andere volwassenen
• Gele koorts:
Na zesde maand indien reis naar endemisch land; toch beter reis uitstellen.
• Rabies:
Profylaxis na verdachte beet, preventief bij hoge kans op blootstelling.
• Pneumokokkenvaccin:
Idem andere volwassenen

zie ook artikel : Griepvaccinatie: aanbevelingen door de gezondheidsraad

zie ook artikel : Griepvaccinatie veilig tijdens zwangerschap


bron: Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Huisartsen & Hoge Gezondheidsraad

ad


pub