ad

Wanneer mag uw kind naar school?

Laatst bijgewerkt: september 2015
123-kind-klas-kleuter-08-15.jpg

nieuws

Een kind mag naar school na een schoolvakantie als het 2 jaar en 6 maanden geworden is. Het zal dan beginnen in de ‘peuterklas’. In september van het jaar waarin het kind 3 wordt, gaat het naar de eerste kleuterklas.

Een overzicht voor de kinderen geboren in 2013

Kind geboren vóór of op

kan starten op

1 maart 2013

1 september 2015

9 mei 2013

9 november 2015 (na herfstvakantie)

4 juli 2013

4 januari 2016 (na kerstvakantie)

2 augustus 2013

2 februari 2016 (1e schooldag februari

16 augustus 2013

16 februari 2016 (na krokusvakantie)

11 oktober 2013

11 april 2016 (na paasvakantie)

7 november 2013

7 mei 2016 (na hemelvaart)

31 december 2013

1 september 2016

Kind geboren vóór of op kan starten op

Op de website van het departement onderwijs kunt u de instapdatum voor uw kind berekenen.
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Eigen tempo
Elk kind heeft zijn eigen tempo. Het is belangrijk zijn
ontwikkelingsniveau te respecteren en in te schatten of het de stap naar de kleuterschool al kan zetten. De meeste kinderen zijn klaar voor de kleuterschool op de leeftijd van 2,5 à 3 jaar.

Volgende vragen kunnen helpen bij deze inschatting:
• Kan het kind al een aantal uren zonder zijn ouders?
• Begrijpt het kind dat het straks weer opgehaald wordt?
• Is het kind voldoende taalvaardig om zich verstaanbaar uit te drukken?
• Begrijpt het kind korte opdrachten?
• Begrijpt het kind andere volwassenen als die hem iets vertellen of vragen?
• Kan het kind zelfstandig eten en zijn jas aan- en uittrekken?
Bij vragen kunnen de ouders, eventueel in overleg met de kleuterjuf of de regioverpleegkundige van Kind & Gezin, beslissen om de stap geleidelijk te zetten of nog wat uit te stellen. Heeft een kind op een bepaald vlak nog wat tijd nodig, dan betekent dit niet dat het niet naar school zou kunnen gaan. Het hangt vaak af van de school en haar mogelijkheden of dat een belemmering vormt of niet. Wanneer de klassen bv. heel groot zijn, zal de juf misschien te weinig tijd hebben om met bepaalde kinderen extra bezig te zijn. Een gesprek met de school kan verheldering brengen.

Terug thuis
De kans is groot dat een kind moe en prikkelbaar thuiskomt van school, vooral de eerste dagen. Soms zal het minder eetlust hebben of slecht inslapen.

Tips
• Laat het kind even tot rust komen. Probeer wat extra tijd vrij te maken voor een rustige activiteit zoals tekenen, voorlezen, ...
• Overstelp het kind niet met vragen. Verlang niet dat het alles tot in detail vertelt. Een kind van 3 kan dat nog niet.
• Probeer zo veel mogelijk aandacht te hebben voor het nieuwe schoolgangertje.
• De meeste problemen gaan vanzelf over. Praat bij ongerustheid met de kleuterleid(st)er. Een goed gesprek kan veel problemen oplossen.
• Neem contact op met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) als het kind ernstige problemen heeft of als de problemen blijven duren.


Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
ad
volgopfacebook

volgopinstagram

pub