ad

Steeds meer gevallen van kanker door overgewicht

Laatst bijgewerkt: januari 2015
123-vr-obesit-buik-lintm-170-01.jpg

nieuws Bijna 5.000 nieuwe gevallen van kanker in Nederland per jaar worden veroorzaakt door overgewicht. Wereldwijd gaat het om bijna een half miljoen nieuwe gevallen per jaar. Het aantal gevallen van kanker als gevolg van overgewicht ligt bij vrouwen hoger dan bij mannen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in samenwerking met het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

De rol van overgewicht als belangrijke risicofactor voor kanker wordt steeds duidelijker in wetenschappelijk onderzoek. 7 procent van alle kankersoorten bij vrouwen en 4 procent van alle kankersoorten bij mannen zouden te wijten zijn aan overgewicht. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds houdt de lijst van kankersoorten waarvan bekend is dat ze een verband hebben met overgewicht actueel. Tot nu toe gaat het om negen soorten kanker: darm-, slokdarm-, alvleesklier-, nier-, baarmoeder-, borst- (bij vrouwen na de menopauze), eierstok-, galblaas- en gevorderde prostaatkanker. Dat het aantal gevallen van kanker door overgewicht hoger is bij vrouwen dan bij mannen komt doordat veel voorkomende vormen van kanker bij vrouwen een sterk verband hebben met overgewicht. Ruim 75 procent van de gevallen van kanker die toegeschreven worden aan overgewicht bij vrouwen zijn gevallen van borstkanker na de menopauze, baarmoederkanker en dikkedarmkanker.

Wereldwijd neemt het aantal mensen met overgewicht toe. Het aantal volwassenen met overgewicht is tussen 1980 en 2013 volgens schattingen met 27,5 procent toegenomen. Ook in Nederland zijn de cijfers fors: 53 procent van de mannen en 44 procent van de vrouwen van 20 jaar of ouder is te zwaar.
De nieuwe berekeningen zijn alleen gericht op de rol van lichaamsgewicht bij het krijgen van kanker. De rol van voeding en beweging is hierin niet meegenomen. Het zijn ook conservatieve schattingen op basis van de aanname dat bepaalde kankersoorten geen verband zouden hebben met lichaamsgewicht. Onderzoekers schatten dat ruim een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker voorkomen kan worden door een gezond gewicht te behouden, gezond te eten en voldoende te bewegen.

Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Roken blijft de belangrijkste risicofactor voor kanker. De bevindingen van dit onderzoek benadrukken echter ook de noodzaak om maatregelen te nemen om overgewicht terug te dringen. Het aantal rokers neemt af, maar het aantal personen met overgewicht neemt helaas toe. Samen moeten we in actie komen om kanker te voorkomen. Ruim een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker kan worden voorkomen door gezonde keuzes te maken in onze leefstijl.”

www.wcrf.nl/nl/over-ons/voor-de-pers/persberichten/kanker-als-gevolg-van-overgewicht
www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2814%2971123-4/fulltext
ad


pub