Sterven mensen die veel zitten vroeger?

Laatst bijgewerkt: maart 2014
123-man-rust-zetel-obes-tv-170_02.jpg

nieuws In alle mogelijke adviezen wordt aangeraden om geregeld te bewegen – minstens een half uur per dag of 3,5 uur per week – om fit en gezond te blijven. Maar uit meer en meer studies blijkt dat we ook niet te veel mogen stilzitten. Mensen die veel stilzitten, ook als ze geregeld aan sport doen, hebben een verhoogde kans op onder meer hart- en vaatziekten en kanker.

Twee recente studies tonen dit opnieuw aan.
Volgens een studie in de Verenigde Staten (in het American Journal of Medicine) bij bijna 100.000 vrouwen tussen 50 en 79 jaar die gedurende gemiddeld 12 jaar werden opgevolgd, blijkt dat de vrouwen die vaak zaten of lagen meer kans hadden om vroegtijdig te sterven in vergelijking met minder sedentaire vrouwen, ook al deden ze aan sport. De onderzoekers berekenden dat vrouwen die meer dan 11 uur per dag zitten of liggen (op kantoor, in de auto, thuis voor TV, aan tafel, enzovoorts, maar zonder de tijd die slapend werd doorgebracht), 12% meer risico lopen om vroeger te sterven in vergelijking met vrouwen die minder dan 4 uur per dag zittend doorbrengen. Vooral de kans op overlijden door kanker (+21%) en hart- en vaatziekten (+ 27%) bleek hoger te zijn.

Ook mannen die lang zitten hebben een verhoogde kans op een hartziekte (hartfalen), zelfs indien ze regelmatig fysiek actief zijn, zo blijkt uit een studie in het vakblad Circulation: Heart Failure. In deze studie werden ruim 80.000 mannen tussen 45 en 69 gedurende gemiddeld 8 jaar opgevolgd. Mannen die weinig bewogen hadden gemiddeld 52% meer kans op een hartziekte dan mannen die wel fysiek actief waren. Mannen die buiten hun werk vijf of meer uren per dag zaten, hadden gemiddeld 34% meer kans op een hartziekte dan de mannen die minder dan 2u per dag zaten, ongeacht hoeveel uur dat ze aan sport deden. Mannen die meer dan 5 uur zaten en weinig sport deden, hadden dubbel zoveel kans op een hartziekte dan mannen die minder dan 2 u zaten én veel sport deden.

Bronnen

www.ajpmonline.org/article/S0749-3797%2813%2900594-1/abstract
www.nhs.uk/news/2014/01January/Pages/Women-who-spend-too-long-sitting-may-die-earlier.aspx
http://circheartfailure.ahajournals.org/content/7/1/21


pub