ad

Is sauna gezond?

Laatst bijgewerkt: november 2019
sauna2pers-170_400_06.jpg

nieuws De meeste mensen maken gebruik van de sauna omwille van het ontspannend en relaxerend effect, omdat ze het leuk vinden even met hun lichaam bezig te zijn, om naakt rond te lopen, om te genieten van de warmte in de winter, omdat hun huid zuiverder en gladder aanvoelt na een saunabeurt...
Een sauna, en dit geldt zowel voor de klassieke Finse sauna als voor de infraroodsauna, heeft ook een aantal positieve effecten op de gezondheid. Al moeten die nu ook weer niet worden overdreven.

Pijn
• Enkele studies met infraroodsauna tonen een positief effect bij patiënten die lijden aan chronische pijn. Waarschijnlijk is sauna een zinvolle aanvulling bij andere pijnbehandelingen, maar het is nog onduidelijk voor welke types van pijn.
• Er bestaan aanwijzingen dat sauna een tijdelijke pijnverlichting kan geven bij acute spier- en gewrichtspijnen.

Spierstijfheid
Sauna heeft mogelijk een licht gunstig effect op spierstijfheid en -pijn tengevolge van fysieke inspanning.

Blessurepreventie bij sportbeoefening
De sauna kan gebruikt worden voor een zg. passieve opwarming voor sportbeoefening. Studies tonen aan dat de toename van de weefseltemperatuur de gevoeligheid voor sportletsels doet dalen. De elasticiteit van de spieren neemt toe naarmate ze beter doorbloed zijn. De gewrichtsbeweeglijkheid neemt toe waardoor de rekbaarheid van pezen, ligamenten en ander bindweefsel ook verbetert.

Vermageren
• Het gewichtsverlies na een sauna is grotendeels toe te schrijven aan verlies aan vocht. Dat moet nadien zo snel mogelijk worden aangevuld.
• Voor de produktie van zweet is energie nodig. Een liter water uitzweten vergt ongeveer 600 kcal warmte-energie. Tijdens een half uur in de gewone sauna wordt gemakkelijk 0,5 l zweet geproduceerd, in de infrarood-sauna kan dat twee- tot drie keer meer zijn. Wat dus zou neerkomen op een energieverbruik van 600 Kcal per uur.

Ook in rust verbruikt ons lichaam energie voor hartwerking, ademhaling, urineproductie, enz. (= basaal metabolisme). De hoeveelheid is afhankelijk van geslacht, leeftijd en gewicht. Het basaal energieverbruik van een man van 75 kg tussen tussen 18 en 30 jaar bedraagt bijvoorbeeld 1.827 kcal per dag. Bij zeer geringe activiteit (lezen, TV kijken, muziek beluisteren, de lift nemen...) loopt het energieverbruik reeds op tot 2.375 kcal per dag.
Een energieverbruik van 600 kcal per uur moet ook gerelativeerd worden: om 1 kg vet te verbanden, is 7000 Kcal energie nodig... 600 kcal komt ongeveer overeen met de energie van 100 g chocolade.

Ademhaling
• Sauna leidt tot een lichte maar zeer tijdelijke verbetering van de longfunctie, met o.m. een verhoging van de vitale capaciteit (=het maximale volume lucht, dat bij een volledige in- of uitademing door de mond gaat).
• Saunagebruik is veilig voor COPD-patiënten en mensen met chronische bronchitis. Er zou een lichte verbetering van de longfunctie optreden, maar deze is kortstondig.
• Hetzelfde geldt voor astma-patiënten: er zijn geen aanwijzingen dat saunagebruik schadelijk is voor astmapatiënten, maar er zijn evenmin bewijzen dat het een gunstig effect zou hebben.

Immuunsysteem
Er bestaan aanwijzingen dat mensen die regelmatig naar de sauna gaan (tweemaal per week gedurende zes maanden), tot 30% minder verkoudheden oplopen dan mensen die niet naar de sauna gaan.

Huid
Over de precieze effecten van sauna op de gezonde huid, bestaat nauwelijks onderzoek. Waarschijnlijk heeft het een (licht) uitdrogend en reinigend effect.
Mogelijk heeft het ook een positief effect bij psoriasis.

Hart
• Sauna heeft mogelijk een regulerende invloed op de bloeddruk. Onder invloed van de hitte in de sauna daalt de (diastolische) bloeddruk licht. Hoe hoger de bloeddruk, hoe meer hij zal dalen. Bij het afkoelen gebeurt het tegenovergestelde, met als gevolg dat de bloeddruk stijgt. Bij mensen met lage bloeddruk meer dan bij mensen met een normale bloeddruk.

• Een aantal studies wijst op een mogelijk gunstig effect van sauna op de hartfunctie en de inspanningscapaciteit bij patiënten met congestief hartfalen of hart-insufficiëntie. Dit is een hartaandoening waarbij het hart niet meer in staat is om -met name bij verhoogde lichamelijke inspanning- voldoende bloed door het lichaam te pompen. Als gevolg daarvan krijgen de weefsels en organen te weinig zuurstof.

Slapeloosheid
Er bestaat enige aanwijzing dat regelmatig gebruik van de sauna een positieve invloed heeft op de slaap.

Voor een uitgebreid overzicht (in het Engels) van de gezondheidseffecten en –risico’s van sauna, zie:
www.amjmed.com/article/S0002-9343%2800%2900671-9/abstract
www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/18102
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2718593/
ad


pub