Pesten......Niemand wil naast mij zitten...

dossier

Ik wist dat er wat verkeerd liep. Lina krijgt anders nooit straf en de laatste weken al drie keer. Vroeger ging ze graag naar school en nu moet ik haar elke ochtend aanporren. 'Ik haat school', zegt ze dan. Gisteren kwam ze met een gescheurde schoolagenda thuis. En toen kwam het eruit: 'Mama, ze pesten mij'

Pesten. Overal, niks gezien

123-psych-pesten-uitlach-ruzie-gkind-170-08.jpg


• Wat?
Pesten is opzettelijk pijn doen, vernielen, kwetsen, vernederen. Iemand laten merken dat hij waardeloos is. Dat gebeurt telkens opnieuw. Het slachtoffer staat alleen en machteloos tegenover een groep.
• Wie?
De pestkop is vaak sterker en groter, omringt zich met meelopers die zorgen voor zijn aanzien. Het slachtoffer is vaak anders, angstig en kwetsbaar. Sommige klasgenoten gaan supporteren, meelopen. Andere vinden het pesten vervelend maar durven niet reageren, ze zijn bang zelf slachtoffer te worden.
• Waar en wanneer?
Pesten komt vooral voor op momenten dat de klasgroep ontsnapt aan toezicht van volwassenen: tijdens de speeltijd, in de kleedkamers van het zwembad.
• Hoe?
Woorden (kleineren, afdreigen) laten geen sporen na. Pesten is ook: slaan, schoppen, vechten, krabben, bezittingen stelen of vernielen, uitsluiten en negeren.
• Gevolgen?
Gepeste kinderen kunnen angstig worden en zich opsluiten, gaan iedereen wantrouwen. Soms dreigen ze met zelfmoord. Onderzoek wijst uit dat hardnekkige pestkoppen meer kans hebben om later in de criminaliteit te verzeilen.

Hoe voorkomt u pesten? Het voorbeeld geven.

• Wie de leerkracht vraagt om zijn kind in de klas zeker niet naast Ellen, Bart of Hakim te zetten, geeft zijn kind het signaal dat uitsluiten mag.
• Hoe gaan we thuis om met elkaar (schelden, roepen, tieren)? Wie thuis weinig belangstelling krijgt, heeft grotere kans om treiteraar te worden. Ouders die zelf lijfstraffen uitdelen, lopen het risico dat hun kinderen vlugger geweld gebruiken.
• Bekijk kinderen als vol, praat met hen, geloof hen,vertrouw hen, geef ze verantwoordelijkheid. Dat geeft zelfvertrouwen en voorkomt frustraties en agressie.
• Leer kinderen thuis vaardigheden als opkomen voor zichzelf, hun gedacht zeggen, zich inleven in andere kinderen/volwassenen, omgaan met gevoelens als tegenslag
• Zorg voor een goede dialoog tussen ouders en school. Werk samen met de school een pestactieplan uit. De afspraken op school kunnen ook thuis gelden.

Wordt uw kind gepest?

jonge-hek.jpg
Gepeste kinderen zwijgen vaak. 40% van de gepesten erkent dat ze nooit en van niemand hulp hebben gekregen.
Mogelijke signalen: uw kind heeft hoofdpijn, buikpijn,zijn schoolresultaten gaan plotseling achteruit, hij gaat niet graag meer naar school, isoleert zich van anderen, stelt agressief gedrag, is aanhankelijker

Niet doen/zeggen:
Ga niet beschuldigen 'Het is jouw schuld, je moet maar terugslaan', niet minimaliseren 'Iedereen wordt wel eens geplaagd. Je wordt daar groot van', niet boos worden: 'Ik bel meteen de ouders van de pestkop op!' of beloven wat niet kan: 'Ik zorg er wel voor dat dat morgen niet meer gebeurt'.

Wel doen/zeggen:
• Luister aandachtig naar zijn verhaal en stel vragen. Waarom pesten ze je? Hoe lang al? Wie pest, hoe, waar en wanneer? Stel uw kind gerust. Zeg dat het zo niet verder kan.
• Verwittig de school. Richt u niet alleen tot de klasleraar. Verwittig ook de directeur, een vertrouwenspersoon Zet deze stap nooit zonder de toestemming van uw kind. Praat erover, zodat uw kind gelooft in de aanpak.
• Beschuldig de school niet. Het is geen schande voor de school dat kinderen elkaar pesten. Het is wel een schande als ouders en leerkrachten er niks aan doen. Neem het niet alleen op voor uw eigen kind. Via het oudercomité, de participatieraad of schoolraad kan u de school stimuleren om een pestactieplan uit te werken.
• Ondersteun uw kind. Gepeste kinderen verliezen hun zelfvertrouwen. Leerkracht en ouders kunnen samen met het kind nagaan waar het goed in is (op welk gebied dan ook). Moedig het hierin aan. Lees samen boeken over pesten.
• Oefen thuis sociale vaardigheden: iets leren vragen, opkomen voor wat je denkt en voelt, leren inschatten wat anderen denken, leren reageren op treiterijen
• Raadpleeg de CLB-medewerker. Zeker als u merkt dat uw kind erg in de knoei zit of als u het moelijk vindt om zélf naar de school te stappen.
• Stimuleer uw kind om aan sport te doen, een theatercursus te volgen, iets te zoeken waar hij goed in is Daardoor wordt hij lichamelijk en mentaal sterker.

Kijkt uw kind op pesten toe?

De meelopers of toeschouwers in de klas zwijgen vaak over pesten.
Niet doen/zeggen:
Praat alleen over pesten als uw kind wordt gepest.

Wel doen/zeggen:
• 'Wie pesten signaleert, is geen klikspaan.' Er zijn immers nog kinderen in de klas die pesten onrechtvaardig en oneerlijk vinden, maar het niet durven zeggen.
• Luister en vraag door: wie pest er, wat doen ze, waar gebeurt het, wat doet de rest van de klas? Deze informatie kan u in vertrouwen meedelen aan de leerkracht.
• Probeer samen oplossingen te bedenken met uw kind om het pesten te stoppen. Maak uw kind duidelijk dat er iets moet gebeuren en dat u het liefst hebt dat hij dat doet. Volg het verhaal op. Steun uw kind in zijn onderneming.

Is uw kind een pestkop?

Pestkoppen slagen er goed in hun pestgedrag te verbergen. Slechts één op vier van de pesters in de basisschool spreekt hierover met zijn ouders. In het secundair is dat amper 14 %.
Mogelijke signalen:
uw kind is impulsief, omringt zich met meelopers, is agressief, wil altijd de baas zijn, andere kinderen zijn bang van hem

Niet doen/zeggen:
Word niet boos en ga niet ontkennen 'Zo is mijn kind niet, daar ken ik hem te goed voor'. Pestkoppen gedragen zich thuis soms heel anders dan op school. Ga ook niet anderen beschuldigen 'Het slachtoffer lokt het uit'.

Wel doen/zeggen:
• Ga na wat er precies aan de hand is. Spreek erover met uw kind, zijn vrienden, de leerkrachten, leiders in de jeugdbeweging, trainer...
• Vraag de school om voldoende toezicht en meld dat u bereid bent om mee te werken. Hoe volgt de school elk kind op? Is er een vertrouwensleerkracht?
• Maak het kind gevoelig voor wat het de anderen aandoet. Pestkoppen zijn zich vaak niet bewust van wat ze iemand aandoen. Wijs op de gevolgen van pesterijen voor de pestkop zelf en het slachtoffer. Stel grenzen en duld niet dat uw kind agressief doet.
• Vertel hoe belangrijk u het vindt dat uw kind positief leert omgaan met anderen: zich inleven, samenwerken Dat zijn vaardigheden die je kan oefenen. Vraag advies bij het CLB.
• Pestkoppen hebben het niet gemakkelijk om plotseling op school een andere rol te gaan spelen. Soms helpt aansluiten bij een jeugdbeweging of sportorganisatie. Daar leren ze dat ze vrienden kunnen maken zonder te imponeren, stoere taal of agressief gedrag.
• Sport kan helpen om vitaliteit of agressie positief aan te wenden. Ook spelregels zijn er om gerespecteerd te worden.

Laatst bijgewerkt: november 2015
Hoe vitamine D snel en makkelijk op peil brengen? Hoe vitamine D snel en makkelijk op peil brengen?
Vista-life pharma

Onze vitamine D is op het laagste niveau in de winter en het voorjaar. Ontdek hoe vitamine D op peil te brengen en geniet van zijn weldaden.

Meer info

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram