Bewustwordingscampagne rond beroerte of CVA

nieuws De huidige behandeling van CVA of beroerte kan op twee vlakken verbeterd worden. De risicofactoren, in het bijzonder hypertensie, worden niet vroeg genoeg opgespoord en bijgevolg wordt niet altijd tijdig met een preventieve behandeling gestart. Anderzijds bestaat er een behandeling van CVA (trombolyse), maar deze moet binnen de 3 uur worden toegediend. Te weinig patiënten krijgen deze behandeling, want de alarmsymptomen worden niet onderkend door de bevolking en er wordt niet altijd erkend dat CVA een medische urgentie is zoals een hartinfarct.
Jaarlijks worden in België 19.000 personen het slachtoffer van een CVA (CerebroVasculair Accident of beroerte). 9.000 daarvan sterven binnen het jaar en 6.000 worden invalide en zijn aangewezen op de hulp van hun naaste omgeving. In Europa is CVA de derde doodsoorzaak en de belangrijkste oorzaak van ernstige invaliditeit. Niet minder dan 10% van alle overlijdens in de hele wereld zijn een gevolg van CVA.

De resultaten van een enquête, uitgevoerd door Ipsos/INRA in opdracht van de BSC, bevestigen de miskenning van CVA op elk niveau :
• 40% van de ondervraagde personen kent geen enkele risicofactor of haalt verkeerde risicofactoren aan
• 43% van de ondervraagde personen kent de symptomen van CVA niet of haalt verkeerde symptomen aan
• 44% van de ondervraagde personen denkt niet dat het dringend is om te reageren als de symptomen zich voordoen. Het is echter van levensbelang om binnen de 15 minuten een arts te contacteren als de symptomen van een beroerte zich voordoen
• 67% van de ondervraagde personen weet niet dat er een behandeling van CVA bestaat

“Door alle risicofactoren in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken, moet het mogelijk zijn het aantal beroertes met bijna 70% te verminderen”, zegt Dr Vanhooren, neuroloog in het A.Z. Brugge. Daarnaast zouden er jaarlijks nog eens 2.220 gevallen van overlijden of invaliditeit kunnen vermeden worden door een breder gebruik van thrombolyse bij patiënten met een CVA. Het is gekend dat bijna één vierde van de CVA-patiënten niet worden opgenomen in het ziekenhuis en dat slechts 1,4% van alle de ischemische CVA’s met een thrombolyse wordt behandeld.

Daarom lanceert de Belgian Stroke Council (BSC) een grote bewustmakingscampagne om het grote publiek over de nefaste gevolgen van deze dodelijke ziekte te informeren.

Er zijn risicofactoren die niet te beïnvloeden zijn zoals leeftijd, geslacht, of familiale antecedenten. Maar er zijn ook risicofactoren die wel te beïnvloeden zijn zoals hypertensie, roken, een hoog cholesterolgehalte, onvoldoende lichaamsbeweging, diabetes of alcohol.

De patiënten die met de symptomen van een beroerte te maken hebben moeten hun geneesheer laten komen om te beslissen over een dringende opname in het ziekenhuis. Het is dus van primordiaal belang om de alarmsymptomen te kunnen erkennen.
De alarmsymptomen zijn :
plotse verlamming van arm, been of gelaat;
plotse gevoelsstoornissen in arm, been of gelaat;
plotse verwardheid, moeite om te spreken of om mensen te begrijpen;
plotse klachten om te zien uit één of beide ogen;
plotse gangmoeilijkheden, duizeligheid of evenwichtsmoeilijkheden;
plotse hevige hoofdpijn.

www.beroerte.org

Lees ook: Beroerte (Cerebro Vasculair Accident)


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram