ad

Opnieuw geen verband tussen MBR-vaccin en autisme

Laatst bijgewerkt: maart 2019

nieuws Een nieuw Brits onderzoek heeft andermaal geen enkel verband kunnen aantonen tussen het mazelen-bof-rubella (MBR)-vaccin en autisme. Onderzoekers van het vermaarde London's Royal Free Hospital en University College Medical School analyseerden de medische gegevens van 473 autistische kinderen die tussen 1979 en 1998 in Londen werden geboren. Er bleek geen toename van het aantal gevallen vast te stellen sinds de invoering van het MBR-vaccin in 1988.
Intussen heeft de Britse regering besloten om dit voorjaar een grootscheepse campagne te organiseren om het MBR-vaccin te promoten. Door de berichten van een mogelijk verband tussen het vaccin en autisme en bepaalde darmaandoeningen is de vaccinatiegraad in Engeland de laatste tijd sterk teruggevallen. De Britse gezondheidsautoriteiten vrezen dat daardoor in de nabije toekomst ernstige epidemies van o.m. mazelen zouden kunnen uitbreken. In Londen alleen al zijn de voorbije weken 11 gevallen van mazelen vastgesteld, en nog eens 18 kinderen liggen in het ziekenhuis vermoedelijk door mazelen. Recente enquètes hebben aangetoond dat 4 ouders op 10 geen vertrouwen meer hebben in het MBR-vaccin, ondanks de vele onderzoeken die hebben aangetoond dat het een veilig vaccin is. De vaccinatiegraad zou tot minder dan 65% zijn teruggevallen. De aanbevolen vaccinatiegraad om de circulatie van dergelijke ziekten te stoppen ligt rond 95%.
In de aanloop naar de campagne heeft de Britse premier Blair op zijn website (www.number10.gov.uk) laten weten dat zijn jongste zoontje van 20 maanden gevaccineerd is.

Bron: British Medical Journal www.bmj.com/cgi/content/full/324/7333/DC3.
ad


pub