ad

Instructiekaart toediening griepvaccin Pandemrix.

Laatst bijgewerkt: november 2019
stand-gripe-vaccin-09-15_.jpg

nieuws Alle officiële informatie met betrekking tot het griepvaccin: hoe toedienen? de inhoud, de bijsluiter, de flyer van influenza.be ...

Instructiekaart toediening griepvaccin PandemrixHet gereedmaken en toedienen van het Panderix® griepvaccin (.pdf)Wat zit er precies in het vaccin? (.pdf)

Bijsluiter van het griepvaccinInformatie voor de gebruik(st)er van het griepvaccin (.pdf)Samenvatting van de productkenmerken (.pdf)

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE BEVOLKING (.pdf)Flyer van Influenza.be (.pdf)Flyer voor de patiënt van Influenza.be (.pdf)

Vragen over het vaccin (Pandemrix) tegen nieuwe Influenza A griep

Vanaf 7 november kunnen risicogroepen zich bij hun huisarts laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep of pandemische A/H1N1-influenza. We overlopen hier een aantal veel voorkomende vragen over de vaccinatie en over het nieuwe griepvaccin Pandemrix. Voor meer informatie kan u altijd terecht op het Interministerieel Commissariaat Influenza
0800/99.777
www.influenza.beinfo@influenza.be


WAAROM VACCINEREN?

Waarom is een nieuw vaccin nodig?
De A/H1N1-griep wordt veroorzaakt door een nieuw virus waartegen niemand beschermd is. Daarom raken wereldwijd steeds meer mensen besmet met deze nieuwe griep en spreken we van een pandemie. Omdat het normale vaccin tegen de wintergriep geen bescherming biedt tegen de A/H1N1-griep, werd een nieuw vaccin ontwikkeld.

Waarom wordt vaccinatie aangeraden?
Sommige mensen lopen in geval van een besmetting met de griep het risico op complicaties of zelfs overlijden wanneer ze de griep krijgen. Wie zich laat vaccineren beschermt niet alleen zichzelf, maar ook de kwetsbare personen in zijn of haar omgeving.
Gezonde kinderen, adolescenten, jonge en oudere volwassen komen (voorlopig) niet in aanmerking voor vaccinatie omdat het risico op complicaties bij gezonde mensen beperkt lijkt.

Waarom vaccineren als de nieuwe griep toch mild verloopt?
Bij de meeste mensen verloopt de nieuwe griep inderdaad mild. Net als de seizoensgriep. Maar er zijn mensen die extra risico hebben op een ernstiger verloop. Ook dat is net als bij de seizoensgriep. Vaccinatie wordt aangeboden om te voorkomen dat de griep bij deze risicogroepen complicaties geeft. Het vaccin wordt aangeboden aan zorgpersoneel en ouders van jonge kinderen om te voorkomen dat zij deze risicogroepen tijdens de verzorging kunnen besmetten.

Als je al Mexicaanse griep hebt gehad, heeft vaccinatie dan nog zin?
Iemand die Influenza A/H1N1 heeft gehad, heeft natuurlijke immuniteit opgebouwd tegen het virus. Een vaccinatie is dan niet meer nodig. Dit geldt echter alleen als het effectief ging om de Mexicaanse griep, iets wat alleen via laboratoriumtests kan bevestigd worden. Het kan evengoed de gewone seizoensgriep zijn geweest. Indien u er dus niet zeker van bent dat u Mexicaanse griep heeft gehad, wordt aangeraden de vaccinatie toch te halen.
Heeft u mogelijk Mexicaanse griep gehad en wilt u toch nog gevaccineerd worden, dan kan dat geen kwaad.

Hoe lang duurt het voordat je bent beschermd tegen de Mexicaanse griep nadat je het vaccin hebt gekregen?
In zijn algemeenheid treedt bescherming op 10 tot 14 dagen na de vaccinatie.

Kan ik ondanks de vaccinatie toch A/H1N1-griep krijgen?
Ja, er is een kleine kans dat u toch de A/H1N1-griep krijgt, ondanks de vaccinatie. Als u toch griep krijgt, dan verloopt het meestal minder ernstig.
Het vaccin beschermt trouwens alleen tegen de A/H1N1-griep, niet tegen de gewone seizoensgriep en ook niet tegen andere luchtweginfecties (zoals een verkoudheid).

Waarom beschermt het jaarlijkse griepvaccin niet tegen
Mexicaanse griep?

In februari van elk jaar bepaalt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de samenstelling van het vaccin voor de jaarlijkse griepprik. Hierbij wordt rekening gehouden met de griepvirussen die op dat moment het meest voorkomen. In februari 2009 was de Mexicaanse griep nog niet bekend. Daarom beschermt het gewone griepvaccin van 2009 niet tegen de Mexicaanse griep.


Kan het kwaad om in korte tijd twee griepvaccins te krijgen:
eerst tegen de gewone griep én daarna tegen de Mexicaanse
griep?

Nee. Het is niet erg om binnen korte tijd het jaarlijkse griepvaccin te krijgen én het vaccin tegen Mexicaanse griep. Het is juist belangrijk om ze allebei te krijgen. Alleen dan bent u beschermd tegen de gevolgen van de gewone griep én de Mexicaanse griep.

Kun je van dit vaccin griep krijgen?
Nee. Het vaccin bestaat uit stukjes van het griepvirus die niet meer besmettelijk zijn. Deze ‘dode’ stukjes kunnen geen griep veroorzaken. Wel kunnen bepaalde bijwerkingen optreden, waarvan sommige lijken op griepverschijnselen. Die bijwerkingen gaan na 1 of 2 dagen vanzelf over.WIE VACCINEREN

Wie moet zich laten vaccineren?
Het vaccin wordt sterk aangeraden en gratis door de overheid aangeboden aan de volgende groepen:

1. De huisartsen en al het personeel in de gezondheidszorg (thuisverpleegkundigen, tandartsen, apothekers, studenten-stagiairs, medewerkers die gezinshulp aan huis aanbieden, kinesitherapeuten, onthaalpersoneel voor raadplegingen, …).

2. Iedereen ouder dan 6 maanden die een medisch risico loopt op ernstige complicaties of overlijden:
• patiënten met een chronische respiratoire aandoening, zoals patiënten met astma, COPD, mucoviscidose, bronchopulmonale dysplasie, …
• patiënten met een chronische hartaandoening, met uitzondering van ongecompliceerde hypertensie
• diabetici
• patiënten met chronische neuromusculaire aandoeningen (bv. multiple sclerose, Parkinson…)
• patiënten met een ernstige neurologische aandoening (bv. hersenverlamming, epilepsie)
• patiënten met matige tot ernstige nier- of leverinsufficiëntie
• patiënten met een verminderde immuniteit wegens ziekte (HIV, kanker…) of behandeling (bv. chemotherapie).
• patiënten die drager zijn van een erfelijke metabole aandoening
Ouderen (65 plus) die niet aan deze chronische aandoeningen lijden, worden niet als risicopersonen beschouwd en behoren niet tot de doelgroep van deze vaccinatie (wel om zich te laten vaccineren tegen de gewone seizoensgriep).
Kinderen onder de 6 maanden die aan een chronische aandoening lijden, kunnen niet gevaccineerd worden omdat hun immuunsysteem nog onvoldoende ontwikkeld is om adequaat te reageren op een griepvaccin.

3. Iedereen die werkt in het onderwijs, de kinderopvang of beroepshalve met kinderen werkt (leerkrachten en begeleidend personeel van kleuterscholen en het lager en secundair onderwijs; crèchepersoneel, kinderdagverblijven en onthaalouders).

4. Zwangere vrouwen die 13 weken of langer zwanger zijn, en vrouwen die een behandeling voor kunstmatige bevruchting volgen.

5. Alle ouders met kinderen jonger dan 6 maanden en personen die op deze kinderen passen. Vaccinatie is niet aangeraden voor de zuigelingen zelf.


Waarom wordt het vaccin aangeraden aan zwangere vrouwen?
Vrouwen die in het 2de of 3de trimester van hun zwangerschap zijn en vrouwen die ingeschreven zijn in een programma voor medisch begeleide voortplanting, krijgen het advies om zich te laten vaccineren. Dit in de eerste plaats om de gezondheid van de moeder te beschermen omdat de immuniteit tijdens de zwangerschap van nature afneemt. Zwangere vrouwen lopen meer kans op gezondheidsproblemen zoals longproblemen. Bovendien kan een zware griepaanval ook nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de foetus.
Bij besmetting op het einde van de zwangerschap bestaat iets meer kans op vroeggeboorte en problemen rond de bevalling.
Vrouwen die in het eerste trimester van de zwangerschap zitten, wordt aangeraden om de vaccinatie uit te stellen omdat dan nog niet alle risico’s voor de vrucht kunnen worden uitgesloten.


Is het vaccin veilig voor het ongeboren kind?
Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin schade toebrengt aan het ongeboren kind wanneer de eerste dertien weken voorbij zijn. Voor dertien weken, zijn geen gegevens bekend en daarom wordt de vaccinatie tijdens de eerste 13 weken afgeraden.


Kan het vaccin weeën opwekken?
De jaarlijkse griepprik tegen de seizoensgriep heeft geen invloed op het beginnen van de bevalling. De verwachting is dat dit met het nieuwe vaccin hetzelfde is, en dat het dus geen weeën kan opwekken.


Als ik me laat vaccineren, is mijn ongeboren kind dan ook gevaccineerd?
Na de vaccinatie maakt uw lichaam antistoffen aan om u tegen het nieuwe griepvirus te beschermen. In het laatste deel van de zwangerschap kunnen deze antistoffen via de placenta bij uw kind terecht komen. Daardoor is uw kind net na de bevalling tijdelijk beschermd tegen het nieuwe griepvirus. Deze antistoffen verdwijnen echter weer in een paar maanden.


Kunnen vrouwen die borstvoeding geven gevaccineerd worden?
Vrouwen, die borstvoeding geven, kunnen gewoon gevaccineerd worden. Het vaccin bevat alleen ‘dood’ materiaal en vormt hierdoor geen risico voor het kind.


Krijgt mijn kind via borstvoeding antistoffen binnen als ik gevaccineerd ben?
Baby’s kunnen in principe moederlijke antistoffen via de moedermelk krijgen. Dit geldt dus ook voor antistoffen als gevolg van een vaccinatie. Deze antistoffen kunnen geen kwaad voor het kind, maar hebben juist een positief effect. Het is echter niet bekend hoeveel antistoffen er overgaan, dus je mag niet zonder meer zeggen dat een kind dan ook volledig beschermd is tegen de griep.


Waarom worden ouders en verzorgers van jonge kinderen aangeraden om zich te laten vaccineren?
Kinderen jonger dan 6 maanden kunnen niet gevaccineerd worden omdat hun immuunsysteem nog onvoldoende ontwikkeld is om adequaat te reageren op een griepvaccin. Om hen toch bescherming te bieden, wordt aangeraden dat hun ouders zich laten vaccineren zodat ze hun kinderen niet besmetten. Ook het personeel van de crèches en de kinderopvang kan zich laten vaccineren zodat de jongste kinderen minder kans op besmetting lopen.


Waarom krijgen (gezonde) kinderen en jongeren geen vaccin, terwijl de Mexicaanse griep tot nu toe veel bij hen voorkomt?
Er zijn inderdaad relatief veel kinderen besmet met het nieuwe griepvirus. Het beloop van de griep onder kinderen is op dit moment mild. Kinderen lijken geen verhoogd risico te hebben op ernstige ziekte en/of complicaties van deze griep. Daarom wegen de mogelijke bijwerkingen van het vaccin niet op tegen de risico’s van de griep. Kinderen uit de medische risicogroepen zijn wel opgenomen in de doelgroepen voor vaccinatie.


Aan wie mag het vaccin niet worden toegediend?
• Mensen die eerder een ernstige allergische reactie hebben gehad op een van de bestanddelen van het vaccin:
- ei, kippeneiwit,
- ovalbumine,
- formaldehyde
- gentamycine (een antibioticum)
- natriumdeoxycholaat.
• tijdens het eerste trimester van de zwangerschap (in dat geval wordt aangeraden om de vaccinatie uit te stellen).
• tijdens een acute aandoening of koorts (ook in dat geval wordt aangeraden om de vaccinatie uit te stellen).


Is vaccinatie verplicht?
De vaccinatie is vrijwillig. De overheid biedt deze vaccinatie aan. Als u wordt opgeroepen, bepaalt u zelf of u van dit aanbod gebruik wilt maken.


Is het vaccin gratis?
Het vaccin is gratis voor alle risicogroepen en voor mensen die zich beroepshalve moeten laten vaccineren en voor ouders van jonge kinderen (prioritaire groepen).
U zal mogelijk wel een raadpleging (of huisbezoek) bij uw huisarts moeten betalen, maar dit wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering. De huisarts moet op het attest dan wel VGA (Vaccinatie Greip A) vermelden. Informeer hierover bij uw huisarts.


Hoe weet ik dat ik mij moet laten vaccineren?
Indien u tot een vand e risicogroepen of doelgroepen behoort, ontvangt u normaal een oproep van uw huisarts om u te laten vaccineren.
Indien u denkt tot een van de risico- of doelgroepen behoort, en u hebt geen oproep gekregen, dan kan u zelf contact opnemen met uw huisarts.


Kan ik mij laten vaccineren als ik niet tot één van de risicogroepen of prioritaire groepen behoor?
Neen, het vaccin wordt alleen toegediend aan personen met een verhoogd gezondheidsrisico, verzorgend en onderwijzend personeel en ouders van jonge kinderen.
Uw huisarts zal uiteindelijk beslissen of u tot een van deze groepen behoort.
U kunt wel de normale hygiënemaatregelen in acht nemen om u zo veel mogelijk te beschermen tegen de Mexicaanse griep.


Kan ik een vaccin krijgen als ik er zelf voor betaal?
Nee, de vaccins zullen alleen worden gegeven aan de risicogroepen en de prioritaire doelgroepen (artsen, verzorgend personeel, onderwijzend personeel, ouders van jonge kinderen...).


Kan ik het vaccin zelf bij de apotheek halen?
Neen, het vaccin is enkel beschikbaar bij uw huisarts, niet bij de apotheek v. Als u een oproep van uw huisarts heeft ontvangen kunt u de vaccinatie bij uw huisarts halen.


Mag mijn werkgever eisen dat ik me laat vaccineren, zodat ik niet ziek word?
Neen, dat mag hij niet. De vaccinatie is niet verplicht. De keuze om u te laten vaccineren is aan u.
Verzorgend personeel dat mogelijk direct contact heeft met medische risicogroepen, en onderwijzend personeel wordt de vaccinatie gratis aangeboden. U kunt patiënten met een medisch risico beschermen door uzelf te vaccineren. Een bijkomende zaak is dat als veel zorgpersoneel tegelijk ziek wordt, er te weinig mensen over blijven om patiënten continue goede zorg te verlenen.


Kan ik ook antivirale geneesmiddelen nemen om te voorkomen dat ik de (Mexicaanse) griep krijg?
Neen, antivirale geneesmiddelen worden niet aangeraden om Mexicaanse of seizoensgriep te voorkomen. Daarvoor dient de vaccinatie.
Antivirale geneesmiddelen kunnen in sommige gevallen wel zinvol zijn om de griep te behandelen.
Antivirale geneesmiddelen worden aangeraden en gratis ter beschikking gesteld in geval van ziekte
- voor alle mensen voor wie de vaccinatie wordt aangeraden.
- gezonde personen die ouder zijn dan 65 jaar.

Indien uw huisarts het nodig vindt om antivirale middelen voor te schrijven, dan zal hij die gratis afleveren. Deze geneesmiddelen moeten in de eerste 48 uur na het optreden van de eerste symptomen worden ingenomen.IS HET VACCIN VEILIG?

Is het nieuwe vaccin Pandemrix veilig?
Alhoewel Pandemrix in zeer korte tijd werd ontwikkeld en slechts in beperkte mate kon getest worden, wijzen alle gegevens erop dat het een veilig vaccin is.
Pandemrix lijkt heel sterk op een ander vaccin dat in de voorbije jaren grondig werd getest als voorbereiding op een mogelijke pandemie met het vogelgriepvirus. Observatie van grote groepen deelnemers van verschillende leeftijden die in Europa en Azië werden gevaccineerd met dit vaccin, leert ons dat dit vaccin veilig is en goed getolereerd wordt.
Het European Medicines Agency (EMEA) ziet erop toe dat het nieuwe vaccin voldoet aan strenge veiligheidseisen. Het vaccin tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) is nu geregistreerd en daarmee goedgekeurd voor gebruik. EMEA is een instituut van de Europese Unie dat er op toeziet dat nieuwe geneesmiddelen veilig zijn. Alvorens de pandemische vaccins goed te keuren heeft EMEA alle beschikbare gepubliceerde en niet gepubliceerde gegevens omtrent de veiligheid van de vaccins nagekeken. Dit onderzoek bracht geen enkel gegeven aan het licht dat zou wijzen op een verhoogd gezondheidsrisico van deze vaccins.


Welke bijwerkingen heeft het vaccin?
Pandemrix geeft frequenter aanleiding tot lichte ongewenste effecten dan de klassieke griepvaccins, en dit voornamelijk ten gevolge van het adjuvans dat is toegevoegd aan het vaccin. Personen boven de 65 jaar ondervinden hiervan minder hinder dan jongere volwassenen.
Ernstige bijwerkingen van het vaccin werden tot nu toe niet vastgesteld. Deze ongewenste effecten hebben geen blijvende gevolgen.

De meest frequente ongewenste effecten van Pandemrix zijn:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 patiënten)
• hoofdpijn
• vermoeidheid
• pijn, roodheid, zwelling of verharding op de injectieplaats
• koorts
• pijn in spieren of gewrichten

Vaak (bij dan 1 op 10 tot 1 op 100 patiënten)
• warm gevoel, jeuk of blauwe plek op de injectieplaats
• meer zweten, rillingen, griepachtige verschijnselen
• gezwollen klieren in de hals, oksels of liesstreek

Soms (bij 1 op 100 tot 1 op 1000 mensen)
• tinteling of gevoelloosheid in handen of voeten
• slaperigheid
• duizeligheid
• diarree, braken, buikpijn, gevoel van misselijkheid
• jeuk, huiduitslag
• gevoel van niet lekker zijn
• slapeloosheid.

Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na één tot twee dagen. Indien ze langer duren, raadpleeg dan uw huisarts.


Zitten er gevaarlijke hulpstoffen in het vaccin?
Om het effect van het vaccin te verbeteren, is er een hulpstof toegevoegd aan het vaccin. Dit noemt men een adjuvans. Deze is niet schadelijk, maar verhoogt wel een beetje de kans op lichte bijwerkingen, zoals roodheid, zwelling en pijn rond de prikplaats. Ook koorts en algemene malaise kunnen voorkomen. Deze milde bijwerkingen zijn van korte duur en gaan vanzelf weer over.


Wat is een adjuvans?
Adjuvantia zijn stoffen die aan vaccins worden toegevoegd om het immuunantwoord tegen de entstof te verbeteren. Toevoeging van deze hulpstof maakt het mogelijk in korte tijd meer vaccins te produceren en meer mensen te beschermen tegen de griep.
Het adjuvans AS03 dat aan het griepvaccin Pandemrix is toegevoegd is een olie-in-water emulsie. Die zorgt voor een tragere vrijstelling van de entstof en daardoor voor een langere interactie tussen de entstof en het immuunsysteem.
De adjuvantia in het vaccin dat in België wordt gebruikt bevatten squaleen. Squaleen is een natuurlijk product en een voorloper in de cholesterolsynthese. Het komt voor in plantaardige oliën en olie gewonnen uit vislevers. Het product dat in de vaccinproductie wordt gebruikt is afkomstig van haaienlevers. AS03 bevat nog een tweede olie-achtig product, met name DL-alfa-tocopherol (vitamine E) dat de kwaliteit van het immuunantwoord verbetert.


Waarom voegt men een adjuvans toe aan het griepvaccin?
Adjuvantia zijn stoffen die reeds lang aan vaccins worden toegevoegd om het immuunantwoord tegen de entstof te verbeteren. De best gekende en meest gebruikte adjuvantia zijn aluminiumzouten (Al(OH)3 en Al3(PO4)2). Deze worden onder meer gebruikt in de vaccins tegen difterie, tetanus en pertussis. Omdat aluminiumzouten het immuunantwoord tegen seizoensgriepvaccins niet verbeteren, bevatten deze vaccins doorgaans geen adjuvantia maar wel een vrij hoge hoeveelheid entstof. Een seizoensgriepvaccin bevat 15 µg hemagglutinine van elk van de drie influenza stammen die erin zijn opgenomen: A/H1N1, A/H3N2 en influenza B. De productie van één dosis seizoensgriepvaccin vergt één kippenei. Het aanbod aan bevruchte kippeneieren beperkt de productie van griepvaccins wereldwijd tot ongeveer 600 miljoen dosissen per seizoen. Omdat er nu sprake is van een pandemie, wenste men vaccins te kunnen produceren voor de ganse wereldbevolking (6,5 miljard mensen). Daarom werd in de voorbije jaren gezocht naar alternatieve methoden om het griepvirus te produceren (celcultuur in plaats van kippeneieren) en naar technieken om met minder entstof toch een beschermend immuunantwoord op te wekken.
Door het adjuvans AS03 aan griepvaccins toe te voegen, bleek men een betere reactie van het immuunsysteem te bekomen met minder entstof. Toevoeging van deze hulpstof maakt het dus mogelijk in korte tijd meer vaccins te produceren en meer mensen te beschermen tegen de griep: de entstof nodig in het nieuwe griepvaccin is vier keer kleiner dan wat nodig is een traditioneel vaccin zonder adjuvantia.
ASO3 is een olie-in-water emulsie die zorgt voor een tragere vrijstelling van de entstof en daardoor voor een langere interactie tussen de entstof en het immuunsysteem. Niet alleen bleken deze vaccins hogere antilichaamgehaltes op te wekken, ook de kwaliteit van de opgewekte antilichamen was beter. Er wordt dus een bredere bescherming opgebouwd dan alleen tegen het griepvirustype dat in het vaccin zit. Ook als het griepvirus een beetje verandert kan het vaccin nog werkzaam zijn.


Zijn deze adjuvantia veilig?
Voordat een vaccin wordt geregistreerd, moet een fabrikant aantonen dat het adjuvans geen toxische effecten heeft. Dit gebeurt met behulp van dierproeven en tests bij mensen. Zonder dit bewijs volgt geen registratie.
Squaleen-houdende adjuvantia, die ook in andere vaccins worden gebruikt, werden ondertussen bij tienduizenden mensen getest zonder noemenswaardige problemen met de veiligheid.
Squaleen is een natuurlijk product en een voorloper in de cholesterolsynthese. Het komt voor in plantaardige oliën en olie gewonnen uit vislevers. Squaleen zit ook in allerlei voedingsmiddelen, cosmetica, medicamenten en voedingssupplementen.
Een adjuvans kan als onderdeel van het vaccin ook bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerking van een adjuvans zijn lokale verschijnselen, zoals roodheid, zwelling en pijn rond de injectieplaats. Verder kan het adjuvans ook een rol spelen bij de eventuele andere bijwerkingen van een vaccin, zoals koorts en algemene malaise.
De meeste reacties verdwijnen zonder behandeling binnen een paar dagen. Uit studies blijkt dat deze vaccinatie over het algemeen goed wordt verdragen.
Het adjuvans dat is toegevoegd aan Pandemrix werd in het verleden getest bij enkele tienduizenden proefpersonen.
Beweringen dat Squaleen een auti-immuunreactie zou kunnen uitlokken, of verantwoordelijk zou zijn voor het zogenaamde Golf oorlog syndroom, zijn totaal uit de lucht gegrepen. Er bestaat geen enkel bewijs dat squaleen schadelijk zou zijn. Integendeel, ons lichaam heeft deze stof nodig om normaal te kunnen functioneren.


Zit er kwik in het vaccin?
Nee, er zit geen kwik in het vaccin, tenminste geen kwik zoals in sommige thermometers. Deze stof en ook de kwikverbinding methylkwik zijn schadelijk voor mensen omdat ze zich ophopen in het lichaam. Wel zit er in het vaccin een kleine hoeveelheid thiomersal, dat in het lichaam afgebroken wordt tot ethylkwik. Dit is een bewaarstof die aan het vaccin wordt toegevoegd om de bacteriegroei te remmen.
Het is, in de minieme dosis die gebruikt wordt voor het vaccin, volkomen onschadelijk. Het hoopt zich niet op in het menselijk lichaam: het ethylkwik dat uit thiomersal voortkomt, wordt door het menselijk lichaam gewoon afgebroken. Binnen 7 dagen na vaccinatie is al de helft ervan uit het lichaam verdwenen, het andere deel verdwijnt in de periode daarna ook.


Bevat het vaccin formaldehyde en is dat schadelijk?
Het vaccin kan sporen van formaldehyde bevatten. Formaldehyde wordt bij het maken van vaccins gebruikt om de ziektekiemen te inactiveren. De hoeveelheid formaldehyde in het vaccin is niet schadelijk voor de gezondheid. Ons lichaam bevat zelfs altijd van nature een kleine hoeveelheid formaldehyde.
In het vaccin zit ca. 0,1 milligram formaldehyde. In het menselijk lichaam zit 2,5 microgram per milliliter bloed. Dat betekent omgerekend dat een baby meer dan 10 keer meer formaldehyde van nature in zijn bloed heeft dan wat er in het vaccin zit en een volwassene heeft van nature ongeveer 125 keer meer formaldehyde in zijn bloed dan in het vaccin zit.


Kan het vaccin Guillain-Barré syndroom veroorzaken?
Guillain-Barré syndroom is een aandoening die leidt tot het niet of minder functioneren van spieren. De aandoening is zeer zeldzaam. Meestal doet de aandoening zich voor nadat de patiënt een infectie heeft doorgemaakt, zoals keelontsteking, diarree of griep. In zeer zeldzame gevallen komt de aandoening voor in de dagen of weken na vaccinatie. De kans dat het syndroom voorkomt na vaccinatie varieert van 1 op 100.000 tot 1 op 1.000.000. Die kans is net zo groot als het krijgen op het syndroom zonder dat er gevaccineerd is.HOE EN WAAR WORDT HET VACCIN TOEGEDIEND?

Wanneer wordt het vaccin toegediend?
Vanaf 7 november kan u zich laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep indien u tot één van de risicogroepen of doelgroepen behoort.
Normaal zal u een brief ontvangen van uw huisarts waar en wanneer u zal gevaccineerd worden. Indien u zich niet kunt verplaatsen, zal uw huisarts bij u aan huis komen om het vaccin toe te dienen.
De meeste huisartsen zullen speciale vaccinatiedagen of vaccinatiespreekuren organiseren. Informeer hiervoor bij uw huisarts.
Indien u denkt tot een van de risico- of doelgroepen behoort, en u hebt geen oproep gekregen, dan kan u zelf contact opnemen met uw huisarts.


Waar wordt het vaccin toegediend?
Dat zal vermeld staan in de brief van uw huisarts. In de meeste gevallen zal het vaccin tijdens een consultatie bij uw huisarts toegediend worden. Vergeet niet om uw (elektronische) identiteitskaart en uw SIS-kaart naar de consultatie mee te nemen.
Indien u zich niet kunt verplaatsen, zal uw huisarts bij u aan huis komen om het vaccin toe te dienen. Patiënten die in een rust- of verpleeginstelling of een andere instelling verblijven, hoeven zich niet te verplaatsen en worden ter plaatse gevaccineerd.


Is vaccinatie verplicht?
De vaccinatie is vrijwillig. De overheid biedt deze vaccinatie aan. Als u wordt opgeroepen, bepaalt u zelf of u van dit aanbod gebruik wilt maken.


Is het vaccin gratis?
Het vaccin is gratis voor alle risicogroepen en voor mensen die zich beroepshalve moeten laten vaccineren en voor ouders van jonge kinderen (prioritaire groepen).
U zal mogelijk wel een raadpleging (22,50 €) of huisbezoek moeten betalen, maar dit wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering. De huisarts moet op het attest dan wel VGA (Vaccinatie Griep A) vermelden. Informeer hierover bij uw huisarts.
Het derdebetalerssysteem is ook bij de vaccinatie van toepassing voor personen die ervoor in aanmerking komen.
Vergeet niet om uw (elektronische) identiteitskaart en uw SIS-kaart naar de consultatie mee te nemen.


Hoe weet ik dat ik mij moet laten vaccineren?
Indien u tot een van de risicogroepen of doelgroepen behoort, ontvangt u normaal een oproep van uw huisarts om u te laten vaccineren.
Indien u denkt tot een van de risico- of doelgroepen behoort, en u hebt geen oproep gekregen, dan kan u zelf contact opnemen met uw huisarts.


Kan ik mij laten vaccineren als ik niet tot één van de risicogroepen of prioritaire groepen behoor?
Neen, het vaccin wordt alleen toegediend aan personen met een verhoogd gezondheidsrisico, verzorgend en onderwijzend personeel en ouders van jonge kinderen.
Uw huisarts zal uiteindelijk beslissen of u tot een van deze groepen behoort.
U kunt wel de normale hygiënemaatregelen in acht nemen om u zo veel mogelijk te beschermen tegen de Mexicaanse griep.


Kan ik een vaccin krijgen als ik er zelf voor betaal?
Nee, de vaccins zullen alleen worden gegeven aan de risicogroepen en de prioritaire doelgroepen (artsen, verzorgend personeel, onderwijzend personeel, ouders van jonge kinderen...).


Kan ik het vaccin zelf bij de apotheek halen?
Neen, het vaccin is enkel beschikbaar bij uw huisarts, niet bij de apotheek v. Als u een oproep van uw huisarts heeft ontvangen kunt u de vaccinatie bij uw huisarts halen.


Hoe wordt het vaccin toegediend?
Het vaccin wordt ingespoten in de bovenarm. Probeer daar in uw kleding rekening mee te houden.


Moet ik meer dan één vaccindosis krijgen?
Vanaf de leeftijd van 9 jaar wordt momenteel een dosis van 0,5 ml vooropgesteld.
Vanaf de leeftijd van 6 maanden en jonger dan 9 jaar: 2 halve dosissen van 0,25 ml met een minimum interval van drie weken.


Kan ik het vaccin tegen Mexicaanse griep tegelijk krijgen met de jaarlijkse griepprik?
Het vaccin tegen de Mexicaanse griep wordt het best niet tegelijk met de jaarlijkse griepprik gegeven. We weten nog niet genoeg over de combinatie van beide vaccins. Daarom worden de vaccins niet tegelijk gegeven, maar afzonderlijk.
Deskundigen adviseren een tussentijd te hanteren van bij voorkeur twee weken tussen de prik tegen seizoensgriep en de vaccinatie tegen Mexicaanse griep.
Indien beide vaccins toch tegelijk worden toegediend, dan moeten ze in een andere arm worden ingespoten.

Meer info
www.influenza.be
www.grieppandemie.nl
ad


pub