ad

Een uitstrijkje en wat nu?

Laatst bijgewerkt: juli 2009

nieuws Baarmoederhalskanker wordt door virussen veroorzaakt, met name door twee typen van het humaan papilloma virus (HPV16 en HPV18). HPV kan door seksueel contact worden overgedragen. Meestal zorgt uw lichaam ervoor dat het virus binnen een jaar wordt opgeruimd. Lukt dat niet, dan kunnen er in de loop van tien tot vijftien jaar afwijkende cellen in de baarmoederhals ontstaan. Meestal geneest de baarmoederhals vanzelf. Soms ontstaat er baarmoederhalskanker.

Een uitstrijkje wordt gemaakt om het ontstaan van baarmoederhalskanker vroegtijdig op te sporen. In Vlaanderen wordt de screening via een uitstrijkje aangeraden:
- voor alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar
- om de drie jaar.

Meestal is het uitstrijkje in orde en zijn de baarmoederhalscellen normaal. Als het uitstrijkje niet goed is te beoordelen (er zijn dan bijvoorbeeld geen baarmoederhalscellen te zien), dan moet het na zes weken worden herhaald.
Soms worden in het uitstrijkje baarmoederhalscellen met kleine afwijkingen gezien. Deze afwijkingen verdwijnen meestal binnen een paar maanden vanzelf. Om dat te controleren moet het uitstrijkje na zes maanden worden herhaald. Dan wordt ook onderzocht of u besmet bent met HPV. Als HPV wordt gevonden en de baarmoederhalscellen nog steeds kleine afwijkingen hebben, dan gaat u voor verder onderzoek naar de gynaecoloog.

Als in het uitstrijkje cellen te zien zijn met wat meer afwijkingen, dan wordt u voor verder onderzoek naar de gynaecoloog verwezen. Dit is omdat er een kleine kans bestaat dat zich later baarmoederhalskanker ontwikkelt. De gynaecoloog bekijkt of de afwijking vanzelf kan herstellen of dat u moet worden behandeld. Een eenvoudige ingreep aan de baarmoederhals kan het ontstaan van baarmoederhalskanker tegengaan.
Bij sterk afwijkende cellen kan er sprake zijn van baarmoederhalskanker. Verder onderzoek en behandeling door de gynaecoloog zijn dan zeker nodig.
Een uitstrijkje wordt vaak beschreven met Pap-codes. Als bij uw uitslag een Pap-code wordt genoemd, kunt u aan de hand van onderstaand schema controleren wat daarmee wordt bedoeld.

Pap 0 uitstrijkje niet goed te beoordelen; herhalen na 6 weken.
Pap 1 uitstrijkje in orde; normale baarmoedercellen; herhalen na 5 jaar.
Pap 2 en 3a geringe afwijkingen; het uitstrijkje wordt na 6 maanden herhaald en op HPV onderzocht.
Pap 3b en 4 matig ernstige afwijkingen: naar de gynaecoloog.
Pap 5 ernstige afwijkingen: kan kanker zijn; naar de gynaecoloog.


bron: Nederlands Huisartsen Genootschap

ad


pub