ad

Evaluatie Vlaamse ziekenhuizen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. De Vlaamse overheid heeft een aantal indicatoren ontwikkeld waarmee de ziekenhuizen zich kunnen vergelijken met andere ziekenhuizen. Op de website van de Vlaamse regering kan u nagaan hoe de Vlaamse ziekenhuizen scoren voor een aantal van die indicatoren. De grafieken geven het gemiddelde, de mediaan en de spreiding weer voor het geheel van de Vlaamse ziekenhuizen. 
ad


pub