Colonkanker-test

Laatst bijgewerkt: januari 2019
123-darmpoliep-colonca-darmkanker-01-19.png

testen

Test je risico op colonkanker

Beantwoord de volgende vragen met ja of neen


1. Ben je ouder dan 50 jaar?
     Ja
     Neen

2. Heb je al poliepen of colonkanker gehad?
     Ja
     Neen

3. Komen poliepen of colonkanker nog voor in je familie?
     Ja
     Neen

4. Eet je meer vet- dan vezelrijke voedingswaren?
     ja
     neen

5. Lijd je aan colitis ulcerosa of een andere chronische darmaandoening?
     ja
     neen

6. Merk je bepaalde wijzingingen in je darmgedrag?
     ja
     neen

7. Beantwoordde je meer dan één vraag positief?
     ja
     neen
Zijn alle vragen beantwoord ?
klik op deze knop om je resultaat te berekenen

dossier darmkankerverschenen op : 03/01/2019 , bijgewerkt op 01/01/2019


pub