ad

Vitaminen en anti-oxydantia waardeloos bij kanker

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
vitam-suppl.jpg

nieuws Volgens een analyse van 14 grote studies hebben vitamines en anti-oxydantia geen enkel effect om gastro-intestinale kankers te voorkomen. Integendeel, er is sprake van een hoger sterftecijfer. Alleen selenium zou misschien wat verschil kunnen maken, maar de kwaliteit van die studies was niet voldoende hoog om een definitief besluit te kunnen trekken. Ook voor vitamine C zou er mogelijk een licht voordeel kunnen zijn, maar ook hier bestaan twijfels over de degelijkheid van de beschikbare studies.


bron: The Lancet, 2004, 1193-94 en 1219-28

ad


pub