Waarom huilt een kind?

Laatst bijgewerkt: maart 2018
123-baby-huilen-pasgeb-02-18.jpg

nieuws De betekenis van het huilen varieert naargelang van de leeftijd van het kind.

- Tijdens de eerste drie maanden: ongenoegen (zoals honger, kou of een ander ongemak) uiten door de aandacht van de verzorger te trekken en lichaamscontact te vragen.
Beetje bij beetje gaat de baby de ouder of de verzorger associëren met ‘het bevredigen van zijn behoeften’, wat een belangrijke rol speelt in het hechtingsproces.

- 3 tot 6 maanden: niet alleen een uiting van ongenoegen maar ook een vraag naar aandacht en troost. Een aanhoudend huilende baby die beloond wordt met aandacht, ontdekt wat voorspelbaarheid is. Het kind wordt door die aandacht zeker niet verwend maar wel ‘gewend’, wat leidt tot een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

- 6 tot 9 maanden: scheidingsangst is een nieuwe factor. Het kind zal bijvoorbeeld huilen wanneer de ouder of de verzorger zijn gezichtsveld verlaat.

- Rond 9 maanden: angst voor onbekenden wordt een reden om te huilen. Veel baby’s van die leeftijd huilen ook ’s nachts wanneer ze wakker worden en zich verlaten voelen.

- 9 tot 12 maanden: de scheidingsangst wordt nog groter en gaat vaak gepaard met hevig huilen. Het kind moet nog leren dat ‘weggaan’ gevolgd wordt door ‘terugkeren’.

- 1 tot 2 jaar: beïnvloeding van de omgeving. Het kind ontdekt dat huilen een manier is om de aandacht van zijn omgeving op te eisen en bepaalde dingen (misschien) gedaan te krijgen.

- 2 tot 3 jaar: vooral om geruststelling of een gevoel van veiligheid van de ouders of van anderen te krijgen. Peuters huilen ook vaak uit frustratie, boosheid, verdriet of ontreddering.

- vanaf 3 jaar: het kind is in staat om ideeën te vormen en zich bepaalde dingen voor te stellen waardoor het angstig wordt. Zo’n kind denkt ‘magisch’: het denkt dat zijn gedachten de werkelijkheid kunnen beïnvloeden en dat dingen zullen gebeuren omdat het dat zelf wil. Als dat niet het geval is of als het een boodschap verkeerd heeft begrepen, kan het boos worden of zich afgewezen voelen.
Huilen is dan een manier om begripvolle aandacht te vragen maar ook om duidelijke regels te geven.
Bijvoorbeeld: de knuffel moet altijd op dezelfde plaats liggen omdat het kind ervan overtuigd is dat het op die manier beschermd wordt tegen de monsters…

zie ook artikel : Huilbaby’s: als troosten niet helpt


bron: Hilde Deweer, lifestyleredactricepub