Moet u elk jaar uw bloeddruk (laten) meten?

Laatst bijgewerkt: mei 2016
123-p-bloeddrukmeter-thuis-170-5.jpg

nieuws Een hoge bloeddruk geeft zelden klachten. Soms gaat het gepaard met hoofdpijn, oorsuizingen, duizeligheid, vermoeidheid, vlekjes of vliegjes voor de ogen, bloedneuzen, kortademigheid... Maar meestal voelt u er helemaal niets van.

Hoge bloeddruk is wel een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, vooral een beroerte (CVA) en een hartinfarct. Ook andere organen zoals de nieren en de ogen kunnen aangetast worden. Die complicaties ontwikkelen zich meestal over een periode van meerdere jaren. Daarom is het belangrijk dat tijdig ontdekt wordt dat u een hoge bloeddruk hebt. Het gebeurt maar al te dikwijls dat hypertensie pas wordt ontdekt als een complicatie tot symptomen gaat leiden, maar dan is het al te laat om die complicaties te voorkomen. Daarom wordt hypertensie soms de “stille doder” genoemd.

Hoe vaak moet u uw bloeddruk (laten) meten?
1. U hebt geen bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten
• Laat om de vijf jaar uw bloeddruk (en ook andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals te hoog cholesterol) meten.
• Bent u tussen 40 en 80 jaar oud, dan wordt een bloeddrukmeting aangeraden elke keer dat u voor een andere reden uw (huis)arts raadpleegt.
• Laat uw bloeddruk ook meten:
- wanneer u voor de eerste keer hormonale anticonceptie gebruikt,
- wanneer u zwanger bent.

2. In geval van risicofactoren voor hart- en vaatziekten wordt aangeraden om uw bloeddruk minstens één keer per jaar te laten meten (of meer indien uw arts dat nodig vindt):
• u hebt een hart- of vaatziekte
• u hebt een hoog cholesterolgehalte of dit komt in uw directe familie voor
• u wordt of werd in het verleden voor een hoge bloeddruk behandeld
• u lijdt aan overgewicht (BMI >25) en in het bijzonder een verhoogde lenden/heupenratio (102 centimeter of meer voor mannen, 88 centimeter of meer voor vrouwen)
• u hebt diabetes
• u hebt een nierziekte
• u hebt reumatoïde artritis
• u bent ouder dan 50 en rookt.

Bronnen:
• Belgisch hypertensie comité
http://belhyp.be/wp-content/uploads/2016/01/Hypertension-NL-web-CBH.pdf
• Domus Medica
http://www.domusmedica.be/documentatie/downloads/praktijkdocumenten/richtlijnen/701-hypertensie-1/file.html
http://www.domusmedica.be/images/stories/aanbevelingen/opvolgrapporten/Opvolgrapport_hypertensie_-_21_augustus_2013.pdf
• Hartstichting
https://www.hartstichting.nl/downloads/brochure-hoge%20bloeddruk
• Nederlands Huisartsengenootschap
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/cardiovasculair-risicomanagement
https://www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk/ik-heb-hoge-bloeddruk
• Onafhankelijke Ziekenfondsen
http://www.mloz.be/files/hypertensienl.pdf
• European Society of Cardiology
https://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Arterial-Hypertension-Management-of


pub