ad

Antidepressiva verhogen risico op zelfmoord bij jongeren

Laatst bijgewerkt: januari 2019
123-psych-suicid-overdosis-pil-170-01.jpg

nieuws Een nieuw onderzoek van het Nordic Cochrane Centre bevestigt wat al langer vermoed wordt: het gebruik van antidepressiva verhoogt het risico op zelfmoord bij jongeren.
In deze studie werden 70 onderzoeken over het gebruik van antidepressiva geanalyseerd, waarbij in totaal bijna 20.000 patiënten jonger dan 25 jaar waren betrokken. Het ging om zogenaamde SSRI's of selectieve serotonine-heropnameremmers (fluoxetine, paroxetine, duloxetine, sertraline en venlafaxine).

Bij de patiënten jonger dan 18 jaar die een van deze antidepressiva gebruikte, werd een toename van het zelfmoordrisico vastgesteld: drie op 100 tieners die antidepressiva slikten hadden suïcidale gedachten of deden een zelfmoordpoging in vergelijking met 1 op 100 in de placebogroep. Agressief gedrag kwam voor bij 4 op 100 behandelde jongeren in vergelijking met 1 op 100 in de placebogroep. Bij de oudere patiënten werden deze nevenwerkingen niet vastgesteld.

Er bestaan al lang aanwijzingen dat antidepressiva bij jongeren de kans op zelfmoord doen stijgen. Het blijven evenwel zeldzame neveneffecten. Er is op dit ogenblik bovendien voor geen enkel antidepressivum afdoend bewijs van doeltreffendheid bij kinderen en adolescenten met depressie.
In België zijn antidepressiva om die redenen niet geregistreerd voor behandeling van depressie bij kinderen en jongeren, maar worden ze toch voorgeschreven.
Een psychotherapeutische behandeling, b.v. cognitieve gedragstherapie, is doeltreffend bij kinderen en adolescenten met milde tot matig ernstige depressie; dit is de eerstekeuze behandeling maar spijtig genoeg zijn daarvoor onvoldoende mogelijkheden voorhanden.

Toch kan in een aantal ernstige gevallen de nood voor medicamenteuze behandeling bestaan. Het opstarten en volgen van een dergelijke behandeling moet gebeuren door artsen met ervaring in het domein, onder continue begeleiding en evaluatie (o.a. in verband met optreden van ongewenste effecten zoals agitatie), en in combinatie met psychotherapeutische ondersteuning. De beschikbare gegevens laten niet toe te kiezen tussen de antidepressiva: voor geen enkel antidepressivum kan een verhoogd risico van zelfmoordgedachten en van automutilatie worden uitgesloten.

zie ook artikel : Gebruik van antidepressiva bij kinderen en jongeren


ad


pub