ad

Teelbalkanker : het kan in de familie zitten

Laatst bijgewerkt: november 2015
123-testis-penis-prostaat-9-21.jpg

nieuws Familale aanleg is een van de hoofdoorzaken bij risico tot of ontwikkeling van teelbalkanker. Die kanker komt relatief weinig voor maar duikt de laatste decennia toch vaker op.

Teelbalkanker is eigenlijk de overkoepelende naam voor verschillende soorten tumoren. Een Scandinavisch team voerde een studie rond het familiale risico en bestudeerde zo’n 20.000 patiënten die lijden aan teelbalkanker. Ze zochten uit of een naaste familielid (vader, broer) eveneens door die ziekte getroffen werd.
Wat zeggen de resultaten ?

° Wanneer een broer ermee te maken krijgt wordt het risico vier keer groter in vergelijking met dat van de totale bevolkingsgroep en zelfs 20 keer als het om een tweelingsbroer gaat (eeneiïg).
° Wanneer de vader eraan lijdt is het risico tweemaal groter.
° Wanneer twee dichte familieleden er het slachtoffer van zijn wordt het risico 17 keer groter (en dat wordt dan nog groter als het gaat over een ‘echte’ tweelingsbroer).

De kans neemt zelfs nog toe als het gaat om bepaalde specifieke soorten van teelbalkanker. Het verhoogde risico fluctueert ook in functie van het percentage waarmee een bepaalde kanker voorkomt (een minder of meer frequente vorm) en van land tot land. En ook de leeftijd speelt een rol. Dr. Jean-Fred Warlin legt het als volgt uit (in de Journal international de médecine): ‘een zoon die teelbalkanker ontwikkelt, doet dat meestal op dezelfde leeftijd van zijn vader (de leeftijd die de vader had toen hij teelbalkanker kreeg). En het risico op teelbalkanker is veel hoger als het familielid vroegtijdig werd getroffen’ (jonger dan 30 jaar). Dr. Warlin vat het als volgt samen: ‘deze studie beklemtoont dat er een familiaal risico bestaat voor teelbalkanker en dat die voorkomt op ongeveer dezelfde leeftijd als men getroffen familieleden vergelijkt.’


bron: European Urology (www.europeanurology.com)

ad


pub