ad

Nieuwe regels poliocvaccinatie

Laatst bijgewerkt:

nieuws Vanaf volgend jaar zal voor de vaccinatie tegen kinderverlamming (poliomyelitis) niet langer gebruik worden gemaakt van het orale vaccin (een siroop die via de mond wordt genomen), maar alleen nog het inspuitbare vaccin worden gebruikt.

Polio wordt veroorzaakt door drie verwante virussen. De mens is de enige drager. Slechts in 1 besmetting op 100 à 1000 treedt verlamming op. Bij volwassenen ligt dit risico hoger dan bij kinderen.

We beschikken sinds de jaren ’50 over twee vaccins: een oraal vaccin dat levend afgezwakte virussen bevat (type Sabin) en een injecteerbaar vaccin met geïnactiveerde virussen (type Salk).

Het orale vaccin (OPV) dat tot nu toe in België werd gebruikt is goedkoop, het is gemakkelijk toe te dienen en het zorgt voor een goede immuniteit. Nadeel is echter dat sommige virussen die dit vaccin bevat in de ingewanden bepaalde veranderingen kunnen ondergaan waardoor ze virulenter worden. Dit houdt een risico in op postvaccinale poliomyelitis met verlammingen bij de gevaccineerde persoon en bij niet-gevaccineerde mensen uit de onmiddellijke omgeving. Dit risico is evenwel uiterst gering en bedraagt ongeveer één per miljoen à vijf miljoen.

Het grote voordeel van het inspuitbare vaccin is dat het nooit een postvaccinale verlamming uitlokt. De toediening van dit vaccin vereist wel een injectie, maar het gebruik van combinatievaccins (met tetanos, difterie, pertussis en andere) vermijdt bijkomende injecties.

In vele landen waar geen polio meer wordt gesignaleerd maar die, zoals België, het OPV vaccin gebruiken, duiken af en toe gevallen op van residuele verlamming door het vaccin. Daarom wordt dit vaccin voor de komende jaren vervangen door het inspuitbare vaccin, in afwachting van de volledige uitroeiing van polio wereldwijd.
ad


pub