Wat kunt u doen om musculoskeletale aandoeningen te voorkomen?

123-txt-prod-ergonomie-01-16.jpg

nieuws Musculoskeletale aandoeningen (MSA) komen zeer veel voor, in alle beroepen en sectoren en zijn een belangrijke oorzaak van absenteïsme en arbeidsongecshiktheid. Het is heel belangrijk om tijdig in te grijpen, van zodra symptomen als pijn of tintelingen opduiken. Het is nog beter om overbelasting te vermijden en in te grijpen voordat de eerste symptomen optreden.
Daarom lanceert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een sensibiliseringscampagne rond de preventie van MSA.
Latere klachten kunnen voorkomen worden door op tijd een aantal aanpassingen te doen zoals:
• de werkplek optimaal inrichten
• het werk anders organiseren
• een juiste houding aannemen
• gebruik maken van hulpmiddelen en technieken.
Een paar voorbeelden.

• Pas de hoogte van bureaus, stoelen en ander werkmeubilair aan in functie van de te vervullen taken;
• Zorg ervoor dat de nodige hulpmiddelen beschikbaar zijn: karretjes, liften, ladders, een 'stalen verpleegster' voor het verplaatsen van patiënten in zorginstellingen… ;
• Voorzie sta-zitsteunen aan een lopende band;
• Hang werktuigen in de nabijheid van de arbeidspost en plaats te monteren onderdelen binnen handbereik
• Herzie van de inrichting van de werkplaats om het transporteren van lasten over lange afstanden te beperken
• Vraag collega’s om hulp bij het tillen of verplaatsen van zware lasten.
• Draag altijd aangepaste kledij, zeker in gevaarlijke werkomstandigheden.
• Wissel regelmatig van houding en zorg voor voldoende beweging. Sta regelmatig recht, rek de spieren en beweeg de gewrichten. Las regelmatig rustpauzes in.
• Beperk de arbeidsduur bij een functie met een hoge lichamelijke belasting of bij lage temperaturen.

Concrete tips voor elk beroep
Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vindt u een hele reeks brochures die u gratis kunt downloaden voor verschillende beroepen (o.a. schoonmaaksters, kassapersoneel, verzorgenden, administratief personeel, …) en bedrijfssectoren (o.a. bouw, horeca, …).
Deze bevatten concrete adviezen en talrijke voorbeelden van goede praktijken geïllustreerd aan de hand van foto’s van reële arbeidssituaties.
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=33072

Doeltreffendheid van interventies ter bestrijding van MSA
Preventie van MSA is geen geïsoleerd gebeuren dat losstaat van de preventie van andere beroepsrisico’s. De MSA hangen immers met tal van andere risico’s samen (veiligheid, psychosociale risico’s, werkuitrus- ting, fysieke omgeving...). Wanneer men tracht om MSA te voorkomen zonder met deze andere elementen rekening te houden, neemt het risico toe om hetzij andere problemen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te vergroten, hetzij tot maatregelen te komen die onmogelijk uitvoerbaar zijn. Een totaalaanpak, gepland, multidisciplinair, participatief en geïntegreerd in het beleid van de onderneming is onontbeerlijk voor het succes van duurzame preventie.

1. Een geslaagde interventie verloopt altijd op een participatieve manier. Dit wil zeggen dat niet alleen de betrokken werknemers een belangrijke stem krijgen in het verloop van de acties, maar ook de leidinggevenden, andere verantwoordelijken en de syndicale afgevaardigden. Daarnaast is de deskundigheid van de werknemers zelf betreffende hun professionele activiteiten ook zeer belangrijk met het oog op een doeltreffend preventiebeleid.

2. Al even essentieel is het engagement van de ondernemingsleiding.

3. Interventies die mikken op verschillende risicofactoren zijn het
meest doeltreffend. Zij zijn een combinatie van materiële aanpassingen aan de arbeidsplek, organisatorische maatregelen en mensgerichte benaderingen. Geïsoleerde initiatieven, zoals het eenmalig aanbieden van een opleiding in verband met rugsparende tiltechnieken, blijken in de praktijk weinig te helpen.

4. Kennis van zaken is belangrijk. De inbreng van interne deskundigheid, al dan niet aangevuld met externe expertise, is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van een interventie. Daarom moet elk project inzake preventie van MSA interdisciplinair benaderd worden. Hiermee bedoelen we dat medewerkers moeten betrokken worden die de problematiek vanuit verschillende invalshoeken bekijken: één of meerdere productieverantwoordelijken, een technicus die beslagen is in het ontwerp van machines en arbeidsposten, iemand van de aankoopdienst of de gebouwendienst, bij voorkeur en best aangevuld met deskundigen (de interne preventieadviseur, een preventieadviseur-ergonomie, eventueel ook de arbeidsgeneesheer).

5. De praktijk wijst uit dat geslaagde interventies in ondernemingen vaak een lange doorlooptijd hebben. Investeringen in materieel en vooral in tijd kunnen hoog zijn, en daarom is het belangrijk dat interventies op een planmatige wijze worden uitgevoerd en ingebed zijn in een langetermijnperspectief.

6. De bestrijding van MSA is een onderdeel van het globale welzijnsbeleid in de onderneming, te meer daar de MSA met andere risico’s samenhangen. Zo is het verband tussen MSA en stress bekend. Maar ook de arbeidsveiligheid kan een rol spelen aangezien MSA de oorzaak en/of het resultaat kunnen zijn van een arbeidsongeval.

MEER LEZEN
http://preventievanmsa.be/nl
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=43282


Laatst bijgewerkt: januari 2016

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram