Verhoogde tegemoetkoming (VT): voor wie en hoe aanvragen?

In dit artikel
Verhoogde tegemoetkoming (VT): voor wie en hoe aanvragen?

dossier Mensen in een moeilijkere financiële situatie kunnen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Dat betekent dat ze minder betalen voor gezondheidszorg, maar ook dat ze genieten van een voordeliger tarief voor bijvoorbeeld openbaar vervoer en energieverbruik. Wat zijn de voorwaarden en hoe kan je de tegemoetkoming aanvragen? 


Lees ook: Arbeidsongeschikt: hoe een uitkering aanvragen als werknemer of zelfstandige?

Voorwaarden: voor wie?

Getty_moeder_kind_rekening_kosten_2023.jpg

© Getty Images

Heb je recht op een sociale uitkering, dan heb je automatisch ook recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je ziekenfonds brengt dit voor jou in orde. Onder de sociale uitkering vallen:

 • Een leefloon van het OCMW (dat je al minstens 3 maanden krijgt)
 • De inkomensgarantie voor ouderen
 • De toelage voor personen met een handicap
 • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • Een toeslag voor een kind met een erkende handicap van minstens 66 procent
 • Een toeslag voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s)
 • Een toeslag voor een weeskind die beide ouders verloren heeft

Ook wie geen sociale uitkering ontvangt, kan recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Eenoudergezinnen bijvoorbeeld. Aangezien je geen sociale uitkering ontvangt, zal je zelf de VT moeten aanvragen bij je ziekenfonds. Daar wordt onderzocht of je al dan niet recht hebt op de VT. Zie verder in de tekst voor meer info.

Lees ook: Afwezig wegens ziekte: waar en wanneer kan je werkgever een controlearts sturen?

Wat zijn de voordelen?

Een verhoogde tegemoetkoming omvat voordelen wat betreft je ziekteverzekering en verleent je ook sociale voordelen.

 • Je ziektekosten worden terugbetaald. Dat betekent dat je minder remgeld betaalt voor sommige geneesmiddelen, voor een doktersbezoek, tandarts, kinesitherapeut of een andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis.
 • De derdebetalersregeling wordt toegepast: je ziekenfonds betaalt de huisarts rechtstreeks. 
 • Je betaalt een lager tarief in de verblijfskosten bij hospitalisatie.
 • Je geniet van de maximumfactuur, een lager plafondbedrag voor de ziektekosten die je jaarlijks betaalt. 
 • Je betaalt een lagere bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming via de Zorgkas. 
 • Je geniet voordelige tarieven op trein en bus. 
 • Je geniet het sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of voor 65-plussers. 
 • Via het sociaal verwarmingsfonds krijg je een verwarmingstoelage.
 • Je hebt recht op een gratis energiescan door Energiesnoeiers.
 • Je krijgt een renteloze lening om energiebesparende investeringen uit te voeren in je woning.
 • Een Covid-zelftest in een apotheek betaal je aan een lagere prijs. 
 • In sommige regio’s heb je recht op gemeentelijke of provinciale tegemoetkomingen.
 • Je geniet het sociaal tarief voor energie. Op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit heb je recht tot 30 juni 2023.

Lees ook: Welk ziekenfonds kiezen?

Sociaal tarief voor energie

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte. Het wordt toegekend aan personen die recht hebben op een bepaalde uitkering of tegemoetkoming. Van februari 2021 tot eind juni 2023 hebben personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen ook tijdelijk recht op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit. Dit tarief krijg je gewoonlijk automatisch. Om de drie maanden worden de energieleveranciers namelijk ingelicht over wie er recht op heeft.
Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, maar niet automatische geniet van het sociaal tarief, dan is een mogelijke reden daarvoor dat je de verhoogde tegemoetkoming zelf nog moet aanvragen bij je ziekenfonds. Het is ook mogelijk dat je persoonsgegevens in het klantenbestand van je energieleverancier niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister. Contacteer in dat geval je energieleverancier om je persoonsgegevens na te kijken en aan te passen

Een verhoogde tegemoetkoming aanvragen

Als je geen sociale uitkering geniet, en dus de verhoogde tegemoetkoming niet automatisch krijgt, dan kan je bij je ziekenfonds een aanvraag indienen. Er zijn twee mogelijke scenario’s:

 • Je bent invalide gepensioneerde, je bent erkend als persoon met een handicap, je bent al minstens 3 maanden volledig werkloos of arbeidsongeschikt, je bent zelfstandige met overbruggingsrecht gedurende ten minste een kwartaal, je bent een eenoudergezin, je bent geïdentificeerd in het kader van de proactieve flux (gegevensuitwisseling tussen administraties om potentiële gezinnen te identificeren met recht op de verhoogde tegemoetkoming). Het ziekenfonds zal je in deze gevallen vragen om een verklaring over je huidig gezinsinkomen in te vullen. Dat inkomen moet onder een jaarlijks grensbedrag liggen. Je zal ook je laatste aanslagbiljet moeten overmaken aan het ziekenfonds. 
 • Als de voorgaande situaties niet van toepassing zijn, zal je ziekenfonds vragen om bijkomend een verklaring in te vullen over je gezinsinkomen van het vorige jaar. Ook dat moet onder een bepaald grensbedrag liggen.

Lees ook: Wanneer heb je recht op een mantelzorgpremie?

Bronnen:
https://www.vlaanderen.be
https://www.riziv.fgov.be
https://economie.fgov.be

Lees ook: Is je arts geconventioneerd?

auteur: Sara Claessens, gezondheidsjournalist
Laatst bijgewerkt: maart 2023

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram