Afwezig wegens ziekte: waar en wanneer kan je werkgever een controlearts sturen?

dossier

Als werknemer heb je het recht om driemaal per jaar zonder een attest een dag afwezig te zijn. Je hoeft voor die dagen ook geen verlof op te nemen, maar de werkgever kan wel een controlearts sturen om te controleren of je echt ziek bent. Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval ontvang je als werknemer de eerste maand een gewaarborgd loon. Die som wordt (grotendeels) betaald door je werkgever. Ook dan heeft hij dus het recht om een controlearts te sturen.

1. Wanneer is een medische controle mogelijk?

 • Je werkgever kan vanaf de eerste dag afwezigheid wegens ziekte een controlearts sturen. De duur van de verwachte afwezigheid speelt hierbij geen enkele rol.
 • De controle kan uitgevoerd worden voordat de werkgever het medisch attest heeft ontvangen. De melding van arbeidsongeschiktheid is voldoende. In dit geval kan de controlearts zich enkel uitspreken over de arbeidsongeschiktheid van die dag.
 • Je kunt ook gecontroleerd worden als je een ziektedag opneemt zonder doktersattest.
 • Je werkgever mag een controlearts sturen telkens als hij dit nodig acht. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren telkens de arbeidsongeschiktheid verlengd wordt.
 • De controles kunnen tijdens de hele periode van arbeidsongeschiktheid gebeuren, ook als je na één maand geen gewaarborgd loon meer ontvangt maar een ziekteuitkering van het ziekenfonds.
 • De controles kunnen ook buiten de gewone arbeidsuren gebeuren. Ze moeten wel op een 'redelijk' uur plaatsvinden. Doorgaans wordt van 8u. tot 21u. als redelijk beschouwd.
 • De controles kunnen ook op gewone inactiviteitsdagen zoals zon- en feestdagen gebeuren.

Lees ook: Mag u tijdens uw arbeidsongeschiktheid nog werken?

2. Waar gebeurt de controle?

 • De controlearts komt in principe bij je thuis of op de plaats waar je tijdens je ziekte verblijft (bijvoorbeeld bij familie die je verzorgt). Uiteraard moet je de werkgever vooraf op de hoogte brengen van een eventuele tijdelijke wijziging van je verblijfplaats. Doe dit het best op het medisch attest (het 'doktersbriefje') dat je zo snel mogelijk aan je werkgever moet bezorgen. Bij twijfel zal altijd gekozen worden voor het officiële adres.
 • Indien je van je arts het huis niet mag verlaten (wat op het medisch attest moet vermeld worden), dan moet je de ganse dag thuis blijven en beschikbaar zijn voor de controlearts. Je mag je woning wel verlaten voor een bezoek aan je arts, om dringende geneesmiddelen bij de apotheker te halen enz.
 • Indien je het huis wel mag verlaten, kan het zijn dat je tijdens de eerste dag of dagen van je arbeidsongeschiktheid maximaal 4 aaneengesloten uren (bijvoorbeeld van 8 tot 12 of van 12 tot 16 u) toch moet thuis blijven om een controlebezoek mogelijk te maken. Dit moet wel uitdrukkelijk voorzien zijn in het arbeidsreglement of in de CAO van de sector waarin je werkt.

Lees ook: Wanneer is het te koud om te werken?

Indien de controlearts je niet vindt op het opgegeven verblijfsadres (je was er niet, je sliep, je hebt de bel niet gehoord...), dan laat hij op dit adres ofwel een document achter waarin een nieuwe controle wordt aangekondigd, ofwel een document van oproeping. Dit oproepingsbericht vermeldt het adres van de controlearts en het tijdstip wanneer hij je daar verwacht. Je moet dan zelf naar de controlearts gaan, behalve als het medisch attest vermeldt dat je je niet mag verplaatsen. In dat geval mag je weigeren. Neem telefonisch contact op met de controlearts als je niet tot bij hem geraakt of niet op het uur vermeld op de kaart en geef de reden op. Indien je je niet meldt, dan riskeer je je gewaarborgd loon te verliezen. Ga je zelf naar de controlearts? Dan worden de verplaatsingskosten terugbetaald door je werkgever.

3. Mag je een controle weigeren?

Je mag als werknemer niet weigeren de door de werkgever gestuurde controlearts te ontvangen of je te laten onderzoeken. Doe je dat toch, dan kun je je gewaarborgd loon verliezen. De controle mag wel alleen gebeuren door een erkende controlearts. De controle kan bijvoorbeeld niet worden uitgeoefend door de arbeidsgeneesheer van de onderneming.

Lees ook: Hoe gezond is flexibel werken?

4. Wat mag de controlearts onderzoeken?

De controlearts controleert:

 • of je al dan niet in staat bent om je werk normaal uit te voeren;
 • hoe lang je niet in staat bent om je werk uit te voeren en wanneer je opnieuw aan de slag zal kunnen;
 • of de reden van je arbeidsongeschiktheid recht geeft op een gewaarborgd inkomen. Je hebt bijvoorbeeld geen recht op een gewaarborgd inkomen als je een ongeval hebt gehad tijdens een sportcompetitie of wanneer het ongeval het gevolg is van een zware fout.

Alle andere vaststellingen van de controlearts vallen onder het medisch beroepsgeheim en mag hij niet meedelen aan de werkgever. Zo mag hij de werkgever niet vertellen hoe de aandoening zal evolueren, over welke aandoening het gaat enzovoorts. Hij mag ook geen oordeel uitspreken over de behandelende arts en over de kwaliteit van diens zorgen.

Op het einde van het bezoek ontvang je een ontvangstbewijs waarop onder meer de gecontroleerde periode van afwezigheid wegens ziekte/ongeval en het advies van de controlearts in verband met de arbeidsongeschiktheid vermeld wordt. Je moet dit document ondertekenen voor ontvangst. Doe je dat niet, dan betekent dat in feite dat je niet akkoord gaat met het advies van de controlearts.

De controlearts kan geen extra dagen toekennen, omdat dit een nieuwe diagnose veronderstelt en dat is uitdrukkelijk verboden.

Lees ook: Hoe vermijd je negatieve stress op het werk?

5. Wat als de controlearts niet akkoord gaat met je behandelend arts?

In dat geval neemt de controlegeneesheer contact op met de behandelende arts en beide artsen vergelijken hun kijk op de zaak.

 • Als je behandelend arts de mening van de controlegeneesheer bijtreedt, moet je terug aan het werk.
 • Als de controlegeneesheer zijn mening herziet, dan blijf je arbeidsongeschikt.
 • Als beide artsen bij hun standpunt blijven, dan wordt er een beroep gedaan op een arts-scheidsrechter die de knoop zal doorhakken. Dat moet binnen de twee dagen gebeuren en de scheidsrechterarts dient binnen de drie werkdagen uitspraak te doen. In afwachting van de scheidsrechterlijke beslissing moet je niet terug gaan werken. Maar je werkgever moet het gewaarborgd loon niet verder uitbetalen. Je bent verplicht de beslissing van de arts-scheidsrechter te volgen.

Lees ook: Een bore-out: symptomen en behandeling

Bronnen:
https://www.vlaanderen.be
https://www.domusmedica.be
https://www.health.belgium.be


Laatst bijgewerkt: januari 2023

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram