Mag u tijdens uw arbeidsongeschiktheid nog werken?

nieuws Om arbeidsongeschikt erkend te worden en te blijven, moet u alle activiteiten stopzetten. Wilt u toch een activiteit uitoefenen, dan moet u steeds toestemming vragen aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
Dit geldt voor:
• een bezoldigde of onbezoldigde beroepsactiviteit als werknemer of zelfstandige;
• onbetaald vrijwilligerswerk voor een persoon of organisatie waarmee geen familiale band bestaat (bv. begeleider speelpleinwerking, vrijwilliger Rode Kruis, begeleider wielerwedstrijden, …).
Indien het een betaalde activiteit betreft, kan dit een weerslag hebben op het bedrag van de ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Wat moet u doen?
• Aan uw ziekenfonds laten weten dat u opnieuw aan het werk gaat, uiterlijk de laatste werkdag voordat u opnieuw aan het werk gaat,
• binnen dezelfde termijn aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds vragen of u dat werk mag uitvoeren.

U moet daarvoor een speciaal formulier invullen dat u bij uw ziekenfonds kunt aanvragen (of downloaden op de website van uw ziekenfonds). Ook uw werkgever moet hierop een deel invullen en zijn akkoord geven. U moet dit formulier aangetekend versturen of persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs.
Als u het formulier te laat aan uw ziekenfonds bezorgt, dan kunnen uw uitkeringen met 10 % verminderen of ze kunnen u zelfs worden geweigerd. Als u het formulier binnen 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop u opnieuw aan het werk bent gegaan, aan uw ziekenfonds bezorgt, dan verminderen uw uitkeringen met 10 %. Als u het formulier na meer dan 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop u opnieuw aan het werk bent gegaan, aan het ziekenfonds bezorgt, dan is het mogelijk dat u geen uitkeringen meer krijgt of dat ze teruggevorderd worden.

Zodra u die formaliteiten hebt vervuld, mag u (deeltijds) aan het werk gaan, ook al hebt u de schriftelijke toestemming van de adviserend geneesheer nog niet gekregen. Als u als zelfstandige opnieuw wilt werken, dan moet u eerst de voorafgaande toestemming krijgen van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Dit kan pas als u minstens één maand arbeidsongeschikt erkend bent.

De adviserend geneesheer zal vervolgens nagaan of u voldoet aan volgende voorwaarden om aangepast werk te kunnen hervatten:
• Het werk houdt geen gevaar in voor uw gezondheidstoestand
• U blijft minstens 50% arbeidsongeschikt op medisch vlak.

Wanneer alle voorwaarden zijn vervuld zal de adviserend geneesheer zijn toestemming geven binnen de 30 werkdagen vanaf de dag dat u opnieuw aan het werk bent gegaan.
Indien de adviserend geneesheer u niet toestaat opnieuw aan het werk te gaan als hij oordeelt dat het werk niet aangepast is aan uw gezondheidstoestand, dan moet u onmiddellijk stoppen met dat werk. Als u het formulier tijdig aan uw ziekenfonds hebt bezorgd, dan mag u wel de uitkeringen behouden die u ontving voor de periode dat u gewerkt hebt voor de weigering.

Wat gebeurt er met uw uitkeringen als u opnieuw aan het werk gaat?
U mag het beroepsinkomen dat u ontvangt voor het werk dat u doet tijdens uw arbeidsongeschiktheid in beperkte mate cumuleren met uw ziekte-uitkeringen. Uw beroepsinkomen wordt namelijk aangerekend op het bedrag van uw ziekte-uitkeringen volgens bepaalde inkomensschijven. Uw uitkering zal dus verminderen.
• een eerste schijf van 15,6068 euro is vrijgesteld
• een tweede schijf van 9,3641 euro: 20% aangerekend
• een derde schijf van 9,3641 euro: 50% aangerekend
• vierde schijf hoger dan het totaal van de vorige schijven: 75% aangerekend

De invloed op het bedrag van uw ziekte-uitkering wordt dus groter naarmate uw beroepsinkomen hoger is.

Bent u zelfstandige, dan verandert uw uitkering niet tijdens de eerste zes maanden. Vanaf de zevende maand tot 31 december van het derde kalenderjaar volgend op de begindatum van de toelating vermindert uw ziekte- of invaliditeitsuitkering met 10 procent. Daarna wordt uw beroepsinkomen van drie jaar voordien vergeleken met het grensinkomen uit de pensioensector zelfstandigen.

Meer weten?
Neem contact op met uw ziekenfonds. Dat kan voor u berekenen welke invloed een eventuele werkhervatting zou hebben op het bedrag van uw ziekte-uitkeringen.

Laatst bijgewerkt: mei 2021
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram