Nieuwe regels voor aanvraag arbeidsongeschiktheid

nieuws Als u niet kunt gaan werken door een ziekte of een ongeval dan bent u arbeidsongeschikt. Sinds 1 januari 2016 gelden een aantal nieuwe regels in verband met de aangifte van de arbeidsongeschiktheid bij uw ziekenfonds.

1. Nieuw aangifteformulier
Indien u arbeidsongeschikt bent, moet uw arts een formulier 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (ook gekend als het formulier 'vertrouwelijk') invullen voor het ziekenfonds.
Sinds 1 januari 2016 gaat het om een nieuw formulier. Er is een verschillend formulier voor werknemers en voor zelfstandigen. U kunt dit aanvragen bij uw ziekenfonds of downloaden op de website van uw ziekenfonds.
Neem het best een blanco formulier mee als u naar de dokter gaat.

2. Arts moet einddatum vermelden
Uw arts moet voortaan op dat formulier ook de vermoedelijke einddatum van de arbeidsongeschiktheid vermelden. Die datum is de dag voor u opnieuw begint te werken, bijvoorbeeld de zondag als u op maandag opnieuw aan de slag kunt.

• Bent u nog niet in staat om te werken als de voorziene termijn voorbij is, dan kan uw arts de periode verlengen.
Als de periode moet verlengd worden, dan moet u een nieuw attest indienen met de vermelding 'verlenging'. Op de verlenging moet opnieuw een einddatum staan.

• Bent u langer dan één jaar arbeidsongeschikt, dan valt u onder het regime van invaliditeit. Vanaf dat moment moet uw arts geen getuigschriften van verlenging voor het ziekenfonds meer invullen.

3. Aard van het werk
Op de aangifte moet u zo nauwkeurig mogelijk vermelden welk soort werk u doet.

4. Termijn van indiening
De termijn waarop u het formulier bij uw ziekenfonds moet indienen (via de post of persoonlijk afgeven aan de adviserend geneesheer), blijft dezelfde. Meestal moet u dit attest binnen de 48 u indienen, behalve als u werknemer of zelfstandige bent.
Dient u het attest te laat in, dan verliest u 10 procent van uw ziekte-uitkering.
• Binnen de 28 kalenderdagen voor bedienden en zelfstandigen.
• Binnen de 14 kalenderdagen voor arbeiders.
• Binnen de 48 uren:
- Onthaalouders die werken voor een overkoepelende organisatie voor kinderopvang (bv. Kind en Gezin, het OCMW)
- Werklozen (en andere personen die niet meer werken bij het begin van de arbeidsongeschiktheid, bv. interim-werknemers):
- Na ontslag uit het ziekenhuis.
- Als u hervalt binnen de 14 dagen na werkhervatting tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.
- Als u hervalt binnen de 3 maanden na werkhervatting vanaf het tweede jaar van de arbeidsongeschiktheid.

• Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis, moet u uw arbeidsongeschiktheid niet aangeven. Doe dat wel binnen de 48 uren nadat u het ziekenhuis hebt verlaten.

Op basis van de aangifte beslist de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds of hij de arbeidsongeschiktheid erkent voor de periode die door uw arts wordt voorgesteld. Hij verwittigt u per brief over zijn beslissing.

Voor alle vragen in verband met arbeidsongeschiktheid en de ziekte-uitkering kunt u terecht bij uw ziekenfonds.

Meer lezen

www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-werklozen/Paginas/aangifte-erkenning-arbeidsongeschiktheid-als-werknemer-werkloze.aspx#.VngiJXusO-s
www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/arbeidsongeschiktheid/
www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42337
www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_6.xml


Laatst bijgewerkt: juli 2022
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram