Mag je werken als je arbeidsongeschikt bent?

In dit artikel
Mag je werken als je arbeidsongeschikt bent?

dossier

Als je arbeidsongeschikt bent door een ziekte of een ongeval en een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt, dan moet je in principe alle activiteit stopzetten. Ben je nog niet helemaal hersteld en wil je toch opnieuw aan de slag? Dan moet je hiervoor altijd eerst de schriftelijke toestemming vragen van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds. Anders kun je je uitkering verliezen.

Dit geldt voor elke activiteit: niet alleen voor betalend werk als werknemer of zelfstandige, maar ook voor onbetaald vrijwilligerswerk (bv. begeleider speelpleinwerking, vrijwillig voetbaltrainer van een jeugdploeg, begeleider van een wielerwedstrijd, kookpapa of -mama op een kamp van de jeugdvereniging...).

Lees ook: Hoe vermijd je negatieve stress op het werk?

Hoe toestemming vragen?

123-dr-oz-attest-01-16.jpg
Je moet daarvoor een formulier 'Aanvraag tot het uitoefenen van een activiteit' of 'Aanvraag tot toestemming vrijwilligerswerk' opsturen naar je ziekenfonds. Je kunt deze formulieren aanvragen bij je ziekenfonds of downloaden op de website van je ziekenfonds.

OPGELET: De regeling voor werkhervatting verschilt naargelang je werknemer of zelfstandige bent.

Lees ook: Recht op deconnectie beschermt mentale welzijn van werknemers

Je bent werknemer

Je was werknemer op het ogenblik dat je arbeidsongeschikt werd. Dan mag je het werk deeltijds hervatten of een job uitoefenen die aangepast is aan je gezondheidssituatie (bv. lichter werk) zodra je je aanvraag tot werkhervatting hebt ingediend. Je moet dus de beslissing van de adviserend geneesheer niet afwachten.

  • De adviserend geneesheer gaat akkoord met je (deeltijdse) tewerkstelling
Je uitkering blijft gelijk zolang je niet meer dan 20 procent van een voltijdse prestatie werkt. Voor elk percentage boven die 20 procent, vermindert je uitkering met eenzelfde percentage. Afhankelijk van de situatie kan er afgeweken worden van deze algemene regel. Je werkgever geeft maandelijks het tewerkstellingspercentage door aan je ziekenfonds. 

  • De adviserend geneesheer gaat niet akkoord met je (deeltijdse) tewerkstelling
Je moet meteen stoppen met werken. Voor de gewerkte dagen behoud je je beroepsinkomen en een deel van je ziekte- of invaliditeitsuitkering. Vanaf de dag van de weigering ontvang je opnieuw je volledige uitkering. Als je je aanvraag tot werkhervatting te laat hebt ingediend en al opnieuw werkt, dan heeft dit financiële gevolgen.

- De aanvraag gebeurt binnen de veertien dagen na de werkhervatting: je ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt met tien procent verminderd voor de periode van laattijdigheid.
- De aanvraag gebeurt meer dan veertien dagen na de werkhervatting: je ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt teruggevorderd voor de periode van laattijdigheid.

Lees ook: Arbeidsongeschikt: hoe een uitkering aanvragen als werknemer of zelfstandige?

Je bent zelfstandige

Ook als zelfstandige kan je toelating vragen om een beperkte activiteit uit te oefenen tijdens je arbeidsongeschiktheid. Dat kan als deel van je vroegere zelfstandige activiteit, maar ook binnen een andere zelfstandige of loontrekkende activiteit.

De adviserend arts geeft toestemming voor maximaal twee jaar. Wil je daarna verder blijven werken, dan dien je een nieuwe aanvraag in uiterlijk op de laatste werkdag van de toelating. Als je een ziekte- of invaliditeitsuitkering combineert met een toegelaten activiteit, dan wordt de basisuitkering eventueel aangepast, afhankelijk van de volgende regels:

  • Vanaf de dag dat je aan het werk gaat tijdens je arbeidsongeschiktheid tot het einde van maand 6: het ziekenfonds vermindert je uitkering niet.
  • Vanaf dag 1 van maand 7 tot het einde van het 3e jaar volgend op het beginjaar van het toegelaten werk: het ziekenfonds vermindert je uitkering met 10 %.
  • Vanaf het begin van het 4e jaar volgend op het beginjaar van het toegelaten werk tot …: het ziekenfonds bekijkt je uitkering elk jaar opnieuw. Je uitkering hangt af van je beroepsinkomen van 3 jaar geleden (het referentiejaar) dat je uit het toegelaten werk hebt verworven. Je ziekenfonds vergelijkt dit inkomen met een grensbedrag (22.628,36 euro voor 2024). Het formulier om dit beroepsinkomen aan je ziekenfonds mee te delen, kan je hier downloaden.

Lees ook: Burn-out: symptomen, oorzaken en behandeling

Bronnen:
https://www.riziv.fgov.be
https://www.socialsecurity.be


Laatst bijgewerkt: april 2024

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram