Multidisciplinaire diagnostische CVS-centra van start

123-dr-jas-cabinet-zh-170-09.jpg

nieuws De multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS (Chronisch vermoeidheidssyndroom) zijn op 1 september 2014 gestart. Dit zijn gespecialiseerde ziekenhuisdiensten die onderzoeken of een patiënt lijdt aan CVS en die een behandelingsvoorstel formuleren voor de patiënt. Dat voorstel kan zijn om een graduele oefentherapie of een cognitieve gedragstherapie te volgen bij een therapeut buiten het centrum, in de omgeving van de patiënt. De CVS-centra bestaan uit een team zorgverleners gespecialiseerd in het syndroom –onder meer een internist, een psychiater en een specialist fysisch geneeskunde. De huisarts speelt een centrale rol en ontvangt voor overleg met de zorgverleners uit het CVS-centrum 60 euro. Voorlopig zijn er bij het Riziv alleen kandidaturen binnen van Vlaamse centra.

Wat voor centra?
De multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS zijn een consultatieafdeling van een algemeen of universitair ziekenhuis. De centra worden gevormd door een team van verschillende zorgverleners die gespecialiseerd zijn in CVS. Het team bestaat onder meer uit een geneesheer-internist, een psychiater en een fysisch geneesheer. Indien nodig wordt de patiënt ook onderzocht door andere specialisten van het ziekenhuis.

Wat bieden de centra aan?
De centra bieden:
• een integrale benadering met aandacht voor alle fysieke, psychische en sociale aspecten van de ziekte
• een grondig, multidisciplinair diagnostisch onderzoek
• een behandelingsvoorstel
• regelmatige opvolging en richtlijnen voor de therapeuten uit de omgeving van de patiënt die de behandelingen geven
• een plan van gedeeltelijke of gehele hertewerkstelling als dit haalbaar is voor de patiënt

Welke behandelingen?
Cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie zijn de enige behandelingen waarvan al voldoende, wetenschappelijk is aangetoond dat ze de CVS-klachten kunnen verminderen. Deze behandelingen worden voorgesteld door de centra als uit het onderzoek blijkt dat ze kunnen leiden tot een verbetering van een bepaalde patiënt. Deze behandelingen worden niet gerealiseerd in het centrum, maar door respectievelijk kinesitherapeuten en cognitief gedragstherapeuten in de omgeving van de patiënt. (Als er geen cognitief gedragstherapeut gevonden wordt in uw omgeving, dan kan u de behandeling ook volgen in het ziekenhuis van het centrum.)
De cognitieve gedragstherapie bestaat uit 17 individuele sessies van 50 minuten.

Wie komt in aanmerking komen voor een begeleiding in een centrum?
U dient naar een centrum verwezen te zijn door uw huisarts. Uw huisarts dient van mening te zijn dat u CVS heeft en dat een gespecialiseerd onderzoek nodig is om een beter inzicht te krijgen in uw klachten en een beter aangepaste behandeling te kunnen aanbieden.
U wordt eerst onderzocht door de geneesheer-internist van het centrum. Als deze arts het CVS-vermoeden bevestigt, komt u in aanmerking voor het uitgebreid multidisciplinair diagnostisch onderzoek.

Lees ook: Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS of ME)

Het Chronisch vermoeidheidssyndroom wordt in het kader van deze nieuwe regeling gedefiniëerd als:
• een onverklaarde aanhoudende of terugkerende zelfgerapporteerde vermoeidheid gedurende zes of meer opeenvolgende maanden:
- die nieuw is of een duidelijk begin heeft (niet levenslang);
- die niet het resultaat is van voortdurende inspanning;
- die niet aanzienlijk verbetert door rust;
- en die aanleiding geeft tot een aanzienlijke vermindering van vroegere niveaus van beroepsmatige, sociale of persoonlijke activiteiten;

• én het gelijktijdig aanhoudend of terugkerend voorkomen gedurende zes of meer opeenvolgende maanden van ziekte van vier of meer van de volgende symptomen die de vermoeidheid niet voorafgaan:
- zelfgerapporteerde verzwakking van het korte termijn- geheugen of de concentratie, die voldoende ernstig is om vroegere niveaus van beroepsmatige, sociale of persoonlijke activiteiten aanzienlijk te verminderen;
- keelpijn;
- gevoelige hals- of okselklieren;
- spierpijn;
- meerdere gewrichtenpijn zonder begeleidende zwelling of roodheid;
- hoofdpijn van een nieuw type, patroon of ernst;
- niet-verfrissende slaap;
- malaiseklachten na inspanning die langer dan 24 uur duren.
Mensen die een medische aandoening hebben die de chronische vermoeidheid zou kunnen verklaren, komen niet in aanmerking voor een behandeling in een CVS-centrum. Het gaat onder meer om:

• orgaanfalen (COPD, levercirrose, hartfalen, nierfalen);
• chronische infecties (bv. AIDS, hepatitis B of C);
• reumatische en chronische inflammatoire aandoeningen (bv. systemische lupus erythematodes, syndroom van Sjögren, reumatoïde artritis, inflammatoire darmziekten,
chronische pancreasontsteking);
• ernstige neurologische aandoeningen (bv. multipele sclerose, neuromusculaire aandoeningen, epilepsie, beroerte);
• aandoeningen die een systemische behandeling vereisen (bv. orgaan- of beenmergtransplantatie, systemische chemotherapie, radiotherapie van hersenen, borst, buik of bekken);
• ernstige endocrinologische aandoeningen (bv. hypopituïtarisme, bijnierschorsinsufficiëntie);
• primaire slaapstoornissen (slaapapneu, narcolepsie).

Ook een aantal psychiatrische stoornissen zijn uitgesloten van een behandeling in een CVS-centrum:
• bipolaire aandoeningen, schizofrenie, waanstoornissen, dementie, organische hersenziekten én alcohol- of middelenmisbruik: wanneer ze zich hebben voorgedaan minder dan twee jaar vóór aanvang van de vermoeidheid.
• Majeure depressieve aandoeningen met psychotische of melancholische kenmerken, anorexia nervosa, of boulimia: als ze zich hebben voorgedaan in het heden of verleden, behalve als ze méér dan vijf jaar vóór aanvang van de vermoeidheid zijn verdwenen.

Ook behandelbare of tijdelijke toestanden of aandoeningen komen in eerste instantie niet in aanmerking voor een behandeling in een CVS-centrum:
• nieuwe aandoeningen of problemen die ontdekt worden (bv. effecten van medicatie, slaapdeprivatie, onbehandelde hypothyreoïdie, onbehandelde of instabiele diabetes mellitus, actieve infecties);
• aandoeningen of toestanden die weer overgaan (bv. zwangerschap tot drie maanden postpartum, borstvoeding, belangrijke operaties tot zes maanden ná de ingreep, kleine operaties tot drie maanden ná de ingreep, belangrijke infecties zoals sepsis of pneumonie tot drie maanden ná het verdwijnen ervan, slaapstoornissen zoals restless leg syndrome en periodic limb movement als de symptomen ervan ernstig genoeg zijn om de vermoeidheid te kunnen verklaren;
• ernstige aandoeningen (bv. hartinfarct, hartfalen) waarvan gedurende vijf jaar onduidelijk blijft of de gevolgen ervan zijn opgelost;
• morbiede obesitas (BMI>40).

Als het team op basis van het uitgebreid diagnostisch onderzoek bevestigt dat u inderdaad CVS heeft, komt u in aanmerking voor een behandeling met cognitieve gedragstherapie of graduele oefentherapie, als het centrum meent dat die behandeling nuttig voor u is om uw klachten te verbeteren.
Als u vroeger al in een voormalig referentiecentrum voor CVS geweest bent, komt u niet opnieuw in aanmerking voor een nieuw multidisciplinair diagnostisch onderzoek in één van de nieuwe diagnostische centra. U komt in dit geval wel in aanmerking voor de terugbetaling van de cognitieve gedragstherapie als de CVS-diagnose vroeger bij u is vastgesteld in een referentiecentrum.

Wat betaalt het ziekenfonds terug? Wat betaalt de patiënt?
Het ziekenfonds betaalt de begeleiding in het centrum en de behandelingen (met cognitieve gedragstherapie of graduele oefentherapie) grotendeels terug. U, de patiënt, betaalt een remgeld per prestatie.
U dient de terugbetaling van uw begeleiding door het ziekenfonds aan te vragen aan uw ziekenfonds. Het centrum helpt u met deze aanvraag.

Welke rol en vergoeding voor de huisarts?
De huisarts heeft een centrale rol. Hij verwijst de patiënten en wordt schriftelijk ingelicht over de resultaten van het diagnostisch onderzoek en de inhoud van het behandelingsadvies. Hij vertegenwoordigt de eerste lijn zorgverleners en verwijst de patiënt in voorkomend geval naar een kinesitherapeut voor de graduele oefentherapie. (Het centrum zoekt zelf een cognitief gedragstherapeut voor de patiënt.)
De huisarts wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg met de artsen van het centrum. Omdat hier veel belang aan gehecht wordt, ontvangt de huisarts voor deze deelname een vergoeding van 65 euro. Het is niet nodig dat de huisarts zich naar het centrum verplaatst om deel te kunnen nemen aan het overleg. De huisarts kan bijvoorbeeld via chat deelnemen aan het overleg. Ook dan wordt zijn deelname vergoed.

Bijkomende uitleg

www.riziv.fgov.be/care/nl/revalidatie/index.htm#vermoeidheids
www.riziv.be/care/nl/revalidatie/convention/sfc-cvs/index.htm


Laatst bijgewerkt: oktober 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram