Nieuwe normen GSM-masten

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Binnenkort wordt de nieuwe Vlaamse norm voor de blootstelling aan straling van gsm-masten en hotspots van kracht. Dat moet de hoeveelheid straling die de masten uitzenden fel indijken.
Voor een gsm antenne van 900 MHz wordt de norm dan 20,6 V/m (volt per meter). Deze Vlaamse norm is 4 keer strenger dan de norm die wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, de ICNIRP-richtlijn en de aanbeveling van de Europese Unie. De meeste Europese landen maken gebruik van die ICNIRP richtlijn. Sommige Europese landen gebruiken een strengere norm.

De blootstellingsnorm geldt op alle publiek toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld straten, parken, scholen, ziekenhuizen, huizen, tuinen, … Operatoren kunnen wel een zone rond een zendmast afbakenen die ontoegankelijk is voor het publiek, een zogenaamde veiligheidszone (bijvoorbeeld op een dak waar een zendantenne staat). Binnen deze zone moet de norm niet gerespecteerd worden.

Op plaatsen waar mensen langdurig verblijven wordt een bijkomende norm van 3 V/m (bij 900 MHz) per antenne ingevoerd. Voorbeelden van verblijfplaatsen zijn woningen, scholen, ziekenhuizen en crèches. Mensen verblijven ongeveer 80 % van de tijd binnenhuis zodat de bijkomende norm de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische straling extra beperkt waar mensen vaak verblijven.

Deze extra norm geldt enkel voor vast opgestelde zendantennes van draadloze telefonie en internet (bv. gsm, UMTS, WLL, ongeveer 85% van alle vast opgestelde zendantennes). Vast opgestelde zendantennes van radio en TV, radioamateurs, Belgocontrol, treinverkeer, scheepvaart en ASTRID moeten niet aan deze extra norm voldoen. Deze antennes moeten wel voldoen aan de norm die geldt voor samengestelde elektromagnetische velden.

Bestaande antennes voor gsm en UMTS moeten eind 2012 voldoen aan de norm per antenne.
Voor plaatsing van een nieuwe antenne is geen vergunning of meldingsplicht bij de gemeenten nodig. Bij het afleveren van het conformiteitsattest aan de aanvrager, wordt de gemeente door de overheid wel op de hoogte gebracht.
Burgers die zich zorgen maken over de blootstelling in de omgeving van een vast opgestelde zendantenne kunnen een meting aanvragen.

Op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en rekening houdende met de kwaliteit van de wetenschappelijke studies concluderen verschillende gezaghebbende wetenschappelijke adviesorganen dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten in de omgeving van gsm-antennes (zolang de normen gerespecteerd worden). De huidige normen houden rekening met onzekerheden.

Meer info
www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/milieuhinder-en-klachten/vlaamse-reglementering-voor-elektromagnetische-golven-van-vast-opgestelde-zendantennes
www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/gsm-455.html.
www.medischmilieukundignetwerk.be
Passiflora forte – Rustgevend bij stressmomenten [copy] Passiflora forte – Rustgevend bij stressmomenten [copy]
A.Vogel

Vind rust in tijden van stress en spanning met de combinatie van ontspannende planten.

Meer weten ?

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram