Geneesmiddel tegen A.L.S. in de maak

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Het Europees Geneesmiddelmiddelenbureau EMEA heeft een kandidaat-medicijn tegen de zenuwziekte ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) erkend als een 'weesgeneesmiddel'. Dat is een titel voorbestemd voor veelbelovende stoffen, die zonder extra financiële en administratieve stimulans niet op de markt zouden geraken.
Het kandidaat-geneesmiddel is gebaseerd op het werk van Peter Carmeliet van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en de K.U.Leuven. Carmeliet ontdekte dat een tekort aan een bepaald eiwit (VEGF) symptomen van ALS veroorzaakt bij muizen. Het huidig onderzoek spitst zich toe op het rechtstreeks toedienen van VEGF in de hersenen van patiënten, via een pompje. Dat zou het verloop van de ziekte moeten afremmen, een effect dat in eerder VIB-onderzoek is waargenomen bij proefdieren.
De ontwikkeling van de therapie gebeurt door het farmaceutisch bedrijf NeuroNova.
De klinische testen lopen in UZ Leuven, onder leiding van neuroloog Wim Robberecht.

zie ook artikel : Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS-A.L.S.)


pub