ad

Onrust over talkpoeder en eierstokkanker

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws In de USA en Engeland is enige onrust ontstaan naar aanleiding van persberichten over een mogelijk verband tussen talkpoeder en eierstokkanker. Volgens een studie van het National Cancer Institute en de National Institutes of Health in de Verenigde Staten, gepubliceerd in het vakblad Cancer Epidemiology Biomarkers Prevalence (2008, p.2436-2444), zouden vrouwen die dagelijks talkpoeder gebruiken op hun genitaliën tot 40% meer kans op eierstokkanker hebben. Het is niet de eerste studie die een dergelijk verband suggereert, maar tot nu toe heeft geen enkele studie een echt oorzakelijk verband kunnen aantonen, en bijvoorbeeld ook niet kunnen aantonen dat het aantal kankers toeneemt met de hoeveelheid talk, en hoe vaak of hoe lang talk wordt gebruikt. In deze studie wordt wel aangetoond dat talkgebruik mogelijk een stimulerend effect zou hebben op twee specifieke types van eierstokkanker (of om precies te zijn op twee specifieke genetische factoren die eierstokkanker in de hand werken), en dat talkpoeder mogelijk een gelijkaardig effect heeft als asbestvezels waarvan is aangetoond dat ze kankerverwekkend zijn. Ook bleek er een verband te bestaan tussen de frequentie van het talkgebruik en ernstige vormen van eierstokkanker.
Alhoewel verder onderzoek nodig is om een oorzakelijk verband aan te tonen, raden de onderzoekers aan dat vrouwen die zich ongerust maken, beter geen talkpoeder meer gebruiken in de genitale streek.
ad


pub