ad

Geen verband tussen autisme en vaccin tegen mazelen, bof en rode hond

Laatst bijgewerkt: maart 2019

nieuws Er bestaat geen verband tussen het vaccin tegen mazelen, bof en rubella en autisme of bepaalde darmziekten zoals de Ziekte van Crohn. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek in Finland (The Pediatric Infectious Disease Journal, december 2000). De studie onderzocht alle bijwerkingen van het vaccin tussen 1982 en 1996. Tijdens die periode werden in totaal meer dan 1,8 miljoen kinderen gevaccineerd. Er werden 173 ernstige bijwerkingen genoteerd, waarvan één dodelijk geval. In ongeveer de helft van die gevallen waren de bijwerkingen vermoedelijk niet veroorzaakt door het vaccin. Geen enkel geval van autisme of inflammatoire darmziekte werd gesignaleerd.
De laatste tijd waren in de medische literatuur enkele rapporten verschenen die wezen op een mogelijk verband tussen het vaccin en autisme en inflammatoire aandoeningen. Dit leidde er in een aantal landen toe dat ouders en dokters weigerachtig stonden tegenover het vaccin.
In Engeland hebben het Committee on Safety of Medicines en the Joint Committee on Vaccination and Immunisation eind vorig jaar een aanbeveling verspreid dat het vaccin veilig is en er geen enkele reden bestaat om niet te vaccineren.
In België werd de systematische vaccinatie van zuigelingen met het drievoudige MBR-vaccin werd in 1985 ingevoerd. Het vaccinatieschema omvat een dosis drievoudig vaccin op de leeftijd van 15 maanden, die subcutaan toegediend wordt. Wanneer het kind het lager onderwijs begint, dient zijn vaccinatietoestand gecontroleerd te worden en een inhaalvaccinatie wordt voorgesteld voor de kinderen die het vaccin nog niet gekregen hebben. Op de leeftijd van 11-12 jaar moet een tweede dosis vaccin toegediend worden.
Om de uitroeiing van mazelen te bereiken en elk risico op epidemie te vermijden is het nodig enerzijds dat de vaccinatiegraad van de eerste dosis 95 % bereikt en aanhoudt bij kinderen tot 24 maanden en anderzijds dat het tijdsinterval tussen de eerste en de tweede dosis tot 4-5 jaar beperkt wordt. De recentste evaluaties van de vaccinatiegraad, uitgevoerd in 1999, tonen aan dat hij in België voor de eerste dosis lager ligt dan 84 %. Een verbetering van de bescherming door middel van een verhoogde vaccinatiegraad is dus onontbeerlijk.

Lees meer over het vaccin tegen mazelen, bof en rode hond in het dossier vaccinaties

zie ook artikel : Infectieziekten (overzicht) en hun vaccinaties
ad


pub