ad

Hoorapparaat als wapen tegen dementie?

Laatst bijgewerkt: maart 2020
123-senior-doof-hoorapp-09-178.jpg

nieuws

Omdat er een sterk verband lijkt te bestaan tussen gehoorverlies en verstandelijke achteruitgang, gingen Australische onderzoekers na of het dragen van een hoorapparaat die achteruitgang tegen kan gaan. Ze vonden een betekenisvol effect op belangrijke cognitieve vaardigheden, wat mogelijk betekent dat hoorapparaten de opkomst van dementie kunnen afremmen.

Gehoorverlies komt heel vaak voor bij ouderen. Volgens de onderzoekers van de University of Melbourne kampt zo’n 32% van de 55-jarigen met het probleem en meer dan 70% van de mensen ouder dan 70 jaar. Daarnaast lijden vele ouderen aan een vermindering van de cognitieve vermogens, wat vaak dementie inleidt. Eerdere studies wezen er al op dat mensen met gehoorverlies een groter risico lopen op verstandelijke achteruitgang en dementie.

Uitvoerende vaardigheden

Omwille van het verband tussen de twee aandoeningen, onderzochten de wetenschappers de impact van een hoorapparaat op de verstandelijke vermogens van ongeveer 100 ouderen met gehoorverlies. Ze evalueerden de vaardigheden van de deelnemers voor en na een periode van 18 maanden, waarin de ouderen voor het eerst zo’n apparaat gebruikten. De conclusies van het onderzoek verschenen in het vakblad Journal of Clinical Medicine.

Bij zo goed als alle deelnemers zorgde het dragen van een hoorapparaat voor een verbetering, of ten minste het behoud, van de zogenaamde uitvoerende functies. Dat zijn cognitieve vaardigheden die we iedere dag nodig hebben om onder meer zaken te plannen, informatie te ordenen en te beginnen met taken. Degenen die hun apparaat het meest gebruikten, toonden bovendien de grootste verstandelijke vooruitgang. De apparaten bevorderden in het algemeen ook duidelijk de levenskwaliteit van de ouderen.

zie ook artikel : Risico dementie berekendAanmoedigen tot dragen apparaat


Je zal uiteraard dementie
niet kunnen voorkomen enkel door het dragen van een gehoorapparaat, maar
misschien kan het het voortschrijden van het verstandelijk verval wel
vertragen. Aangezien er nog geen behandeling bestaat om alle vormen van
dementie te genezen of dit ziekteproces af te remmen, is het belangrijk om alle
risicofactoren waar mogelijk te minimaliseren.De resultaten van deze
steekproef moeten uiteraard bevestigd worden door grootschaliger onderzoek en
de University of Melbourne is zelf al bezig om een meer uitgebreid project op
poten te zetten. De auteurs van de studie hopen dat hun inzichten ook meer
mensen aanzetten om hoorapparaten te gebruiken. Volgens hen hebben ongeveer 76%
van de mensen die het nodig hebben geen apparaat. Van degenen die er wel een
bezitten, zou ongeveer een kwart het toch niet dragen.zie ook artikel : Negen vermijdbare risicofactoren voor dementie

Bronnen:
www.unimelb.edu.au

www.sciencedaily.com
www.futurity.org
www.ipsnews.be


bron: Andy Furniere, gezondheidsjournalist

ad


pub