ad

Luchtkwaliteit slecht in en rond onze scholen

Laatst bijgewerkt: april 2018
logo-mijn-lucht-mijn-school-03-18.jpg

nieuws

Rekening houdend met de grote(re) kwetsbaarheid van kinderen voor luchtvervuiling is de luchtkwaliteit in te veel Belgische scholen zorgwekkend of ronduit slecht. Dat is de conclusie van de grootschalige meting van de luchtkwaliteit in 222 Belgische scholen. 

Het onderzoek gebeurde op initiatief van Greenpeace in partnerschap met de Gezinsbond, la Ligue des Familles, ouderverenigingen (KOOGO, VCOV en GO!-ouders), Allergienet vzw, Bral vzw, Netwerk Duurzame Mobiliteit en burgerbewegingen BruxselAir en Clean Air Bruxelles. Het Nederlandse ingenieursbureau Buro Blauw begeleidde de metingen en waarborgde een wetenschappelijk onderbouwde uitvoering. 

Recent onderzoek leert dat de blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) een erg negatieve invloed heeft op onze gezondheid en leidt tot voortijdige sterfte. Het Europees Milieu Agentschap schat het jaarlijks aantal voortijdige overlijdens als gevolg van NO2 in Europa alleen al op 72.000. In België zijn dat er jaarlijks 2.320.
Onderzoek legt de relatie bloot tussen kortdurende NO2-blootstelling en ademhalingssymptomen, afname van de longfunctie en longontsteking. De toename van de reactiviteit van de luchtwegen bij personen met astma vormt het sterkste bewijs van de relatie tussen NO2-blootstelling en gezondheidseffecten.

• De stikstofdioxide NO2-concentratie ter hoogte van de straat ligt bij 19 scholen boven de toegelaten 40 µg/m3. Bij 3 scholen werd ook op de speelplaats een NO2-concentratie boven de 40 µg/m3 vastgesteld. 
• Bij 5 scholen (2% van het totaal aantal scholen) ligt de gemiddelde NO2-concentratie op jaarbasis aan de schoolpoort boven de Europese grenswaarde. Bij 29 scholen (13%) ligt de NO2-concentratie tussen 30 µg/m3 en 40 µg/m3, wat nog steeds een hoge blootstelling aan slechte luchtkwaliteit betekent. 
• Bij 101 scholen (46%) ligt de concentratie tussen 20 µg/m3 en 30 µg/m3, wat overeenstemt met een matige luchtkwaliteit. 
• Bij 76 scholen (35%) ligt de NO2-concentratie tussen 10 µg/m3 en 20 µg/m3, ofwel een aanvaardbare luchtkwaliteit. Bij 7 scholen (3%) is de NO2-concentratie lager dan 10 µg/m3. Bij deze scholen spreken we van een goede buitenluchtkwaliteit.
• Bij 61% van de scholen in dit onderzoek is de luchtkwaliteit buiten de school matig tot slecht. De concentratie op de speelplaats ligt bij meer dan de helft van de scholen (52%) te hoog: tussen 20 µg/m3en 40 µg/m3. Deze concentraties zijn voor een speelplaats te hoog omdat spelende kinderen actiever zijn en intensiever ademhalen.
• 9 scholen (4%) noteren een concentratie in de klas tussen 20 µg/m3 en 30 µg/m3, 98 scholen (44%) tussen 10 µg/m3 en 20 µg/m3
• Bij 114 scholen (52%) ligt de gemeten concentratie lager dan 10 µg/m3. Dat staat echter niet altijd garant voor een goede luchtkwaliteit in de klas. De concentratie NO2 in de klas is vaak relatief laag, ook wanneer de waarden op de straat en de speelplaats vrij hoog zijn. Dat lijkt te duiden op matige ventilatie, wat dan weer leidt tot ongezond hoge CO2-concentraties in de klas.

Het volledige eindrapport “Mijn lucht, mijn school” behandelt in detail de meetresultaten, gezondheidseffecten, de meetmethode en de aanbevelingen voor scholen en beleidsmakers.


ad


pub