Meer angst en depressie na borstkanker

Laatst bijgewerkt: april 2018
123-vr-borstca-bh-roze-dr-rx-bang-170_05.jpg

nieuws

Vrouwen die succesvol zijn behandeld tegen borstkanker, hebben tot 10 jaar na hun behandeling vaker ernstige symptomen van depressie en angst, dan vrouwen die geen borstkanker hebben gehad. Dit blijkt uit een studie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), bij 350 vrouwen die gemiddeld tien jaar geleden met succes waren behandeld voor borstkanker. 

Borstkanker-patiënten ervaren vaak psychische klachten de eerste jaren na de diagnose. Naar de effecten op langere termijn is nog niet veel onderzoek gedaan. Het doel van de studie was om de psychische klachten die patiënten die borstkanker hebben gehad op lange termijn vast te stellen. Er werd gekeken of de vrouwen vaker symptomen van (ernstige) angst of (ernstige) depressie hebben, dan een groep vrouwen van dezelfde leeftijd en huisarts die geen borstkanker hebben gehad. 

Uit het onderzoek bleek dat voormalige borstkanker-patiënten een duidelijk hoger risico hebben op symptomen van depressie en ernstige depressie. Ook rapporteerden zij vaker ernstiger symptomen van angst. Volgens de studie moeten huisartsen en andere zorgverleners aandacht hebben voor het psychisch welbevinden van deze groeiende groep borstkanker-overlevenden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat standaard behandelingen voor angst en depressie goed werken bij vrouwen met een voorgeschiedenis van borstkanker. 
pub