ad

CO-vergiftiging: moet je een CO-melder plaatsen?

Laatst bijgewerkt: november 2019
123-koolmonoxidemelders-co-intox-02-18.jpg

nieuws

CO of koolstofmonoxide is een gas zonder geur, kleur of smaak, dat niet irriterend is. Het kan dus niet waargenomen worden door de mens. Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging en worden duizend slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging. 

Vaak is er sprake van een defect in (de afvoer van) verwarmings- of warmwaterapparatuur, zoals kachel, open haard, geiser, cv of combiketel.   

Bekijk hier een video van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gevaren van CO-vergiftiging

zie ook artikel : Opletten voor koolstofmonoxide-vergiftiging!

Het nut van een CO-melder
Een CO-detector of CO-melder heeft als doel de CO-concentratie in de lucht te volgen en een alarmsignaal te geven, wanneer de CO-concentratie een bepaalde drempel gedurende een bepaalde tijd overschrijdt. De ernst van een vergiftiging door koolstofmonoxide wordt immers bepaald door de concentratie CO in de lucht en de duur van de blootstelling.

Veel CO-melders werken niet
Twee jaar geleden raadden we de plaatsing van een CO-detector af. Uit tests van de FOD Economie in 2006 en 2009 was namelijk gebleken dat veel CO-melders die in België verkocht worden, slecht werken. Van de 11 detectoren die in 2009 getest werden, voldeden er slechts twee aan alle normen. Acht detectoren werden uit de handel genomen. 
Daarom raadt onder meer het Antigifcentrum het gebruik van een CO-melder af.

zie ook artikel : Waarom beter geen CO-detector plaatsen?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht in 2016 of CO-melders met een batterijvoeding voldoen aan de veiligheidseisen. 16 van de 29 onderzochte CO-melders voldeden niet aan de gestelde eisen. 

• 6 van de onderzochte CO-melders gaven geen storingssignaal bij een defecte sensor. Bij een defecte sensor zal je dus niet gewaarschuwd worden indien er een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is, wat een ernstig risico is. De verkoop van deze CO-melders is verboden. 

• Bij 8 van de onderzochte CO-melders activeerde het alarm niet bij een van de verschillende CO-concentraties en omgevingscondities. Deze CO-melders bieden dus onvoldoende bescherming tegen CO-vergiftiging wat een ernstig risico is. De verkoop van deze CO-melders is eveneens verboden. 

De Nederlandse Consumentenbond heeft eind 2017 opnieuw 19 CO-melders getest. Bij deze test werden slechts twee onveilige CO-melders gevonden: de Carbon Monoxide Safe van J&S Supply en de JLP-01 van Pentagon. Een toestel, de BCN1221 van Brennenstuhl geeft soms te snel alarm bij lage CO-concentraties. Dat kan gevaarlijk zijn omdat je de melder kunt negeren. 

Bij enkele andere toestellen werden kleinere gebreken gevonden. 

De volgende 10 toestellen werden als volledig veilig beoordeeld (in volgorde van oplopende kosten).
Alecto COA-26 
Kidde (Ajax) 5CO
Sensotec (Firehawk) CO7B 
Ei 207
Fire Angel CO-9B-BNLT
Fire Angel CO-9X-10-BNLT
Kidde (Ajax) 10LLCO 
First Alert CO-9B-FA-BNLR
AngelEye CO-AE-9B-BNLR
Nest Protect 2nd generation

Waarom toch beter een CO-melder plaatsen?
Steeds meer instanties, zoals de Belgische en Nederlandse Stichting tegen Brandwonden en de Nederlandse Brandweer raden intussen de installatie van een CO-melder aan. Sommige Vlaamse gemeenten subsidiëren sinds kort zelfs de installatie van een CO-melder.

De sensor van een koolmonoxidemelder bestaat uit een gel. In deze gel zit onder andere zwavelzuur als elektrolyt. Als de sensor in de koolmonoxidemelder wordt blootgesteld aan hogere concentraties koolmonoxide dan normaal in een huishouden voorkomt, begint een chemische reactie.

Een koolmonoxidemelder moet niet gezien worden als een vervanging van de andere preventieve maatregelen (zoals verluchten, jaarlijkse nakijken van de schoorstenen, veilige installatie en regelmatige controle van een verbrandingstoestel…), maar zo'n melder kan wel levensbedreigende situaties voorkomen. Het plaatsen van CO-detectoren neemt de oorzaak van de CO-productie niet weg en kan deze dus ook niet voorkomen.

Waarop letten bij aankoop van een CO-melder?
• Koop alleen een koolmonoxidemelder die de norm NEN-EN 50291 op de verpakking heeft staan. Dit betekent dat hij aan de technische eisen in deze norm voldoet.
Op de website van de Consumentenbond staat een geactualiseerde lijst met veilige koolmonoxidemelders.

• Koop bij voorkeur een CO-melder die 5 tot 10 jaar lang meegaat. Op de melder moet een stickertje zitten met een jaartal tot wanneer deze te gebruiken is. Vervang de melder in dat jaar door een nieuwe.

Het verdient ook aanbeveling om bij de aankoop naar dit stickertje te kijken. Als de melder bijvoorbeeld al een jaar eerder gefabriceerd is, dan is er al een jaar verbruikt van de totale tijd dat je de melder kunt gebruiken.

• Plaats zeker geen combinatiemelder (CO-detector + rookmelder). Vermits rook stijgt moet een rookmelder tegen het plafond worden gehangen. Vermits CO gas zich vermengt met de lucht en voortbeweegt met de luchtstroom, moet de CO melder het best gehangen worden op ongeveer op 1,50 m hoog. Een combinatie van rookmelder met CO-melder kan dus nooit optimaal functioneren.

Onderhoud van een CO-melder
• Controleer regelmatig de goede werking van een CO-melder volgens specificaties van de leverancier.
• CO-melders moeten na een aantal jaren worden vervangen. Zet bij plaatsing de plaatsingsdatum en de vervangdatum met watervaste stift op de voorzijde.
• De CO-melder is voorzien van een 9 Volt batterij die een levensduur heeft van minimaal 5 jaar onder normale omstandigheden.
• Het is wenselijk de melder wekelijks te testen door middel van de Pauze/Test knop.

Bronnen:
www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide/co-vergiftiging-voorkomen/co-detectoren-voor-huishoudelijk-gebruik-de-puntjes-op-de
www.koolstofmonoxide.be
www.consumentenbond.nl/cv-ketel/koolmonoxide
www.brandwonden.be
www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxide
ad


pub