Wanneer en hoe moet u een rookmelder installeren?

Laatst bijgewerkt: februari 2020
123-rookmelder-brandw-veilig-170-09.jpg

nieuws Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10 000 branden en meer dan 100 dodelijke slachtoffers door brand. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar is vooral de rook dodelijk. Zeker als de brand 's nachts uitbreekt. Een goede rookmelder kan de overlevingskansen bij brand meer dan verdubbelen. Op voorwaarde dat het een goede rookmelder is, die op de juiste plaats hangt en regelmatig getest en onderhouden wordt.

In Vlaanderen is een rookmelder verplicht:
• In alle nieuwe woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden wordt aangegeven waar de rookmelders geplaatst worden.
• Alle huurwoningen waarvoor na 31 december 2012 een huurcontract werd afgesloten moeten uitgerust zijn met rookmelders. Voor oudere huurcontracten moeten rookmelders geïnstalleerd worden tegen 2016 (voor woningen die gebouwd werden voor 1945) en tegen 2019 voor woningen die gebouwd werden na 1945.

Sinds 1 oktober 2014 moeten ook alle studentenkamers uitgerust zijn met een rookmelder.
De verhuurder is verantwoordelijk voor de plaatsing van de rookmelders. Als de rookmelder uitgerust is met een vervangbare batterij is de huurder verantwoordelijk voor de vervanging ervan na afloop van de levensduur.
De verplichting tot het plaatsen van rookmelders, geldt niet als de woning beschikt over een branddetectiesysteem dat gekeurd en gecertificeerd is door een erkend organisme.

Welke rookmelder?
Koop een optische rookmelder
Alleen optische (of foto-elektrischs) rookmelders zijn toegelaten. Vroeger waren er ook ionische rookmelders, maar de verkoop ervan is verboden sinds 1.11.2010 en ze zullen vanaf 1 januari 2020 niet meer gebruikt mogen worden door particulieren.
• De verpakking moet de kwaliteitslabels CE en NBN EN14604 vermelden.
• Installeer bij voorkeur rookmelders met een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten meer, maar u moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen.
• Kies een toestel dat beschikt over een testknop om de werking regelmatig te kunnen testen.

Meer informatie over een goede rookmelders vindt u op: www.anpi.be (bij brand/producten).

Waar ophangen?
• Voor zelfstandige woningen (= eengezinswoningen, appartementen en studio’s): één optische rookmelder op elke bouwlaag van de woning.
Kelder- en zolderruimtes zijn bouwlagen voor zover ze dagelijks bruikbaar zijn. Dat wil onder meer zeggen dat ze een directe toegang moeten hebben en normaal en onmiddellijk te betreden zijn. Een zolder of kelder die men enkel met behulp van een ladder kan betreden via een valluik en niet bruikbaar is, wordt niet beschouwd als bouwlaag.

Ook een appartement moet op elke bouwlaag voorzien zijn van minstens één rookmelder. Een duplex-appartement moet dus (minstens) op elke verdieping een rookmelder hebben.
Kamerwoningen (bv. studentenhuizen):
- één optische rookmelder op elke bouwlaag van de woning
- één rookmelder op elke kamer
- één rookmelder in elke gemeenschappelijke kookruimte.

Aanbevolen plaatsen van installatie
• In de hal of de traphal op elk bewoond niveau van de woning
• Op de overloop die toegang verleent tot de slaapkamers (zo dicht mogelijk bij de slaapkamers)
• Plaatsing wordt ook aanbevolen in de slaapkamers en de leefkamer.
• In ruimtes van de woning waar rook, stoom of stof aanwezig is (vb. garage, keuken, verwarmingslokaal en badkamer) is het installeren van een rookmelder eerder af te raden. Als er in deze ruimten brandrisico bestaat, wordt de rookmelder best geïnstalleerd net buiten de ruimte (met uitzondering voor de verplicht te plaatsen rookmelders in de gemeenschappelijke keuken van een kamerwoning).
• Installeer een rookmelder niet nabij een open raam, een ventilatieopening, een mechanische ventilator of daar waar het veel warmer is dan in de rest van het lokaal, zoals boven een radiator of een ander verwarmingstoestel.
• Plaats de rookmelder in de hal niet direct voor de deur van de keuken of badkamer.

Hoe ophangen?
• Installeer het toestel volgens de voorschriften van de fabrikant.
• Installeer de rookmelders bij voorkeur in het midden van het plafond en minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken.
• Wanneer de rookmelder op de muur geplaatst wordt, doe het dan zo hoog mogelijk maar minstens 15 cm van het plafond verwijderd.
• Plaats de rookmelder zodanig dat u er vlot bij kan voor onderhoud.
• Maak de onderkant van de rookmelder vast (kleven of vastschroeven). Bevestig de rookmelder aan het onderstel.
• Zorg dat de rookmelder ingeschakeld is nadat die geïnstalleerd is. Druk na de installatie op de testknop. Controleer na plaatsing of het alarmsignaal in alle vertrekken van de woning te horen is, ook met gesloten deuren.

Test en onderhoud uw rookmelder regelmatig
• Test tenminste 1 keer per maand uw rookmelder. In de meeste gevallen is hiervoor een testknop op de rookmelder voorzien.
• Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder. Dit kan met een stofdoek, of eventueel met uw stofzuiger.
• Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij om die te vervangen. Bij sommige rookmelders kunt u de batterij niet vervangen. De batterij heeft in dat geval vaak 10 jaar levensduur.
• Overschilder nooit uw rookmelder en stop nooit de gaatjes toe. De detector kan anders hierdoor slecht functioneren.

Meer info:
www.speelnietmetvuur.be
www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/woningkwaliteit_voor_huurders_verhuurders_en_eigenaars/vlaamse_verplichtingen_over_rookmelders
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram