ad

Rekenstoornissen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
kind-rekenen.jpg

nieuws Er is in Vlaanderen en Nederland nood aan een uniforme omschrijving van de begrippen rekenstoornis, rekenprobleem en dyscalculie. De SIG-intervisiewerkgroep Rekenstoornissen maakte de afgelopen jaren werk van de inventarisatie van alle beschikbare Nederlandstalige rekentests in Vlaanderen.
Alle tests werden ingedeeld volgens leeftijd, gaande van kleuters, over het eerste tot en met het zesde leerjaar tot het secundair onderwijs. Ze zijn ook allemaal voorzien van een summiere beoordeling, voornamelijk wat betreft de bruikbaarheid sinds het nieuwe leerplan en de introductie van de nieuwe munteenheid (euro).
De volgende aspecten werden onder de loep genomen: getallenkennis, temporekenen, bewerkingen (hoofdrekenen en cijferen), toepassingen (vraagstukken en puntoefeningen), metend rekenen en meetkunde. De inleidende tekst van de brochure gaat in op de risicosignalen op kleuterleeftijd voor het ontwikkelen van een rekenstoornis in de lagere school. Verder wordt bekeken aan de hand van welke aspecten van het rekenen rekenstoornissen op te sporen zijn in de lagere school en in het secundair onderwijs.
Tot slot formuleert de werkgroep suggesties aangaande de testkeuze. De afnameperiode, de persoonlijke voorkeur/ervaring van de onderzoeker en de psychometrische onderbouw van het testmateriaal bepalen mee de keuze.

Info:
Allemaal op een rijtje - Overzicht van rekentests in Vlaanderen
ca. 50 pp. - 6 euro (excl. verzending) - ISBN 90 5350 055 7
SIG vzw, Kerkham 1 bus 2, 9070 Destelbergen
Tel. +32/9-238 31 25
email : info@sig-net.be
www.sig-net.be
ad


pub