Wereld Eierstokkankerdag (World Ovarian Cancer Day)

Laatst bijgewerkt: mei 2017
123-anatom-ovariumca-eierstokca-05-17.jpg

nieuws Wat zijn de risicofactoren en de symptomen van eierstok- of ovariumkanker?

Eierstok- of ovariumkanker krijgt veel minder aandacht dan borstkanker, maar is nochtans, na kanker van het baarmoederslijmvlies, de tweede meest voorkomende gynaecologische kanker: jaarlijks wordt deze diagnose bij bijna 900 vrouwen in België gesteld.

Eierstokkanker ontstaat meestal bij vrouwen boven de 55 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen.
Groot probleem is dat er geen goede en eenvoudige methode bestaan om deze kanker in een vroeg stadium op te sporen, zoals die bestaan voor borstkanker en baarmoederhalskanker. Men maakt wel gebruik van echografie en opsporing van de niet-specifieke tumormerker 'CA 125' in het bloed, maar deze methoden zijn onbetrouwbaar.
Omdat er in de beginfase vaak geen klachten zijn, wordt een tumor vaak laat ontdekt, als er reeds uitzaaiingen naar het buikvlies en de lymfeklieren zijn. Eierstokkanker is dan ook de vijfde oorzaak van kankersterfte bij de vrouw, na borst-, darm-, long- en baarmoederkanker.

Risicofactoren voor eierstokkanker
Over de oorzaken van eierstokkanker is weinig geweten. Uit statistieken blijkt wel dat deze kanker vaker voorkomt bij vrouwen met weinig of geen kinderen.
Er zijn aanwijzingen dat veelvuldige zwangerschappen en het gebruik van de anticonceptiepil het risico op eierstokkanker zouden verminderen.

1. Leeftijd
De gemiddelde leeftijd waarop de kanker vastgesteld wordt is 56 jaar, maar het kan ook op jongere leeftijd optreden, vooral wanneer het om een erfelijke vorm gaat.

2. Familiale voorgeschiedenis
Het gebeurt soms dat er in één familie verschillende vrouwen eierstokkanker krijgen. Wanneer de ziekte voorkomt bij minstens twee vrouwen die in de eerste graad familie van elkaar zijn, dan spreekt men van een 'verhoogd risico op eierstokkanker'. Dat is bijvoorbeeld het geval als er eierstokkanker optreedt bij:
• de moeder en een tante,
• de moeder en de grootmoeder,
• de moeder en een zus.

3. Erfelijke aanleg
Bij 5 tot 10 procent van de vrouwen waarbij eierstokkanker in de familie voorkomt, gaat het om een erfelijke afwijking. De eierstokkanker komt dan vaak voor in combinatie met andere vormen van kanker, zoals borst- of darmkanker. Er bestaat 50 procent kans dat u die genetische aanleg aan uw kinderen doorgeeft. Met andere woorden: elk kind heeft één kans op twee dat het eraan ontsnapt.
Als er bij meerdere vrouwen die in de eerste graad familie van elkaar zijn eierstokkanker voorkomt, dan is een familiaal onderzoek nuttig om te zien of er al dan niet sprake is van een erfelijke afwijking.
Dit onderzoek gebeurt in samenspraak met de gynaecoloog in een genetisch centrum.
Door wat bloed af te nemen, kan men in het DNA zoeken naar erfelijke mutaties. Dit onderzoek duurt soms enkele maanden en gebeurt voor erfelijke eierstokkanker die vaak voorkomt in combinatie met borstkanker (namelijk die gekoppeld aan het zogenaamde BRCA-gen). Ook vrouwen met het syndroom van Lynch hebben een verhoogd risico op eierstokkanker.

Welke klachten kunnen wijzen op eierstokkanker?
De symptomen treden laat op. Daarom vertonen de patiënten aan het begin van de ziekte doorgaans geen bijzondere afwijking. Dat maakt dan ook dat eierstokkanker vaak laattijdig wordt vastgesteld.
Als de ziekte uitbreidt, kunnen de volgende symptomen optreden.
• Een toename van de buikomvang (vaak opgemerkt doordat kleren niet goed meer passen) is de belangrijkste voorspeller van eierstokkanker;
• vage buikpijn;
• een opgeblazen gevoel;
• misselijkheid;
• wijziging van de stoelganggewoonten, zoals verstopping;
• vaker dan normaal plassen;
• abnormaal of postmenopausaal bloedverlies;
• verminderde eetlust;
• onverklaarbaar gewichtsverlies;
• onverklaarbare vermoeidheid.

Die klachten kunnen ook wijzen op andere aandoeningen. Wanneer de klachten drie à vier weken aanhouden, is onderzoek door de huisarts nodig. Bij snelle toename van de buikomvang na de menopauze is het verstandig om op kortere termijn de huisarts te raadplegen.
Bij het gynaecologisch onderzoek dat elke vrouw het best jaarlijks laat uitvoeren, controleert de arts of de eierstokken niet vergroot of abnormaal aanvoelen. Het uitstrijkje dient ter preventie van een ander type kanker, namelijk van de baarmoederhals.

Bronnen:
www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/eierstokkanker/onderzoeken
www.allesoverkanker.be/eierstokkanker
www.uzleuven.be/nl/eierstokkanker
www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/Gynaecologie/Pelviene%20oncologie/Paginas/Kanker-van-de-eierstokken.aspx
http://ovariancancerday.org/
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram